ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την εμπορία σπόρων.

Συνέντευξη Τύπου και Δημόσια Ακρόαση των Ευρωπαίων Πράσινων εν όψει των κρίσιμων ψηφοφοριών στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου.

"Βρισκόμαστε σήμερα σε μια σημαντική στιγμή για τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και την καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρώπης, με την προτεινόμενη ψήφιση του νέου Κανονισμού της ΕΕ που θα ρυθμίζει το Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό. Ο νέος Κανονισμός 2013/0137(COD), ο οποίος προτάθηκε στις 6 Μαΐου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρίσκεται στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία της. Έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις αλλά και οργανώνουμε ή συμμετέχουμε σε δράσεις των οργανώσεων πολιτών /παραγωγών σε όλη την Ευρώπη εν όψει των κρίσιμων ψηφοφοριών", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Πράσινων με αφορμή τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, στις 30 Ιανουαρίου.
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα στις 18 Φεβρουαρίου. Οι τελικές ψηφοφορίες στην Ολομέλεια προβλέπονται για το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2014. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περί τις 1400 τροπολογίες από τις πολιτικές ομάδες, πολλές από τις οποίες προτείνουν τη συνολική απόρριψη της πρότασης, για διάφορους λόγους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, το λόμπι της βιομηχανίας σπόρων πιέζει έντονα την Επιτροπή να μη στείλει προς κρίση την πρόταση της αναθεώρησης στο Ευρωκοινοβούλιο και να τη δεχτεί.

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε σχετικά «Κατανοούμε ότι ο Κανονισμός διαμορφώνεται με στόχο την προστασία των καταναλωτών και το δικαίωμά τους στην ενημερωμένη πληροφόρηση για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Μας ενδιαφέρει, όμως, παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί στη δυνατότητα παραγωγής και πώλησης φυτών θα εξασφαλίσουν ταυτόχρονα τη φυσική κληρονομιά της Ευρώπης, την απειλούμενη αγροτική βιοποικιλότητα και την υγεία της φύσης, αλλά και τα δικαιώματα των αγροτών απέναντι στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών (που κρατούν στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σπόρων). Ενδιαφερόμαστε και δρούμε για την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και εν τέλει την ελευθερία των λαών -στις ιδιαίτερα κρίσιμες περιόδους πολύπλευρης κρίσης που ζούμε αλλά και στο πλαίσιο ενός μέλλοντος που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο κόστος καυσίμων, ταχέως μεταβαλλόμενο κλίμα και επακόλουθη απώλεια οικοτόπων. Σχετικά με την Ελλάδα, δεν θέλουμε ένα κανονισμό που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την χώρα, με δεδομένη την μεγάλη ποικιλία ειδών και τις δυνατότητες που έχουμε να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή σε ένα νέο μοντέλο που θα συνδυάζει υπεύθυνη η καλλιέργεια, αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς, ασφάλεια και ποιότητα για τον καταναλωτή, προστασία της βιοποικιλότητας και του γενετικού πλούτου, έμφαση στις τοπικές ποικιλίες και τοπικές φυλές ζώων. Η χώρας μας έχει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα και σε καλλιεργούμενα είδη, οπότε το θέμα των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο".

Συνοπτικά οι προτάσεις της Ομάδας των Πράσινων -κλειδί για το σεβασμό της βιοποικιλότητας, των δικαιωμάτων των αγροτών και της διατροφικής δημοκρατίας:

1 ) Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, έτσι ώστε να αφορά μόνο όσους προμηθεύουν φυτικά πολλαπλασιαστικού υλικού στην αγορά για εμπορική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύει για τους αγρότες και τους ερασιτέχνες κηπουρούς.

2 ) Διατήρηση της νομοθεσίας με τη μορφή Οδηγίας και όχι μετατροπή της σε Κανονισμό, έτσι ώστε να διατηρηθεί κάποια ευελιξία και επικουρικότητα κατά την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους..

3 ) Εθελοντική εγγραφή για παραδοσιακές ποικιλίες με μικρό μερίδιο αγοράς: υπάρχουν 100 περίπου τέτοια φυτικά είδη που προτείνουμε να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής εγγραφής. Επίσης δυνατότητα απαλλαγής από την εγγραφή για ιστορικές ποικιλίες ακόμη κι αν δεν διατίθενται στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας

4 ) Τα κριτήρια διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (distinctiveness, uniformity, and stability - DUS), να μην ισχύουν για ετερογενή στελέχη αλλά και για τη βιολογική παραγωγή. Η ομοιομορφία και η σταθερότητα δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των έμβιων όντων. Στην πραγματικότητα είναι η έλλειψη σταθερότητας και ομοιομορφίας χάρη στις μικρές μεταλλάξεις που δημιουργεί τη γενετική ποικιλότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να αναπαράγονται τα φυτά με τρόπο προσαρμοσμένο στις προκλήσεις της τους περιβάλλοντος, όπως οι κλιματικές αλλαγές,   τα παράσιτα και τις ασθένειες. 

5 ) Μια πολύ ευρύτερη « εξειδικευμένη αγορά » που δεν θα ορίζεται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων αλλά τον πιο ξεκάθαρο ορισμό για τους μικρούς αγρότες της ΕΕ -που χρησιμοποιούν εκτάσεις μικρότερες από 50 στρέμματα, για τους οποίους θα διασφαλίζει ότι θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εγγραφούν και να πιστοποιούνται σε σχετικούς καταλόγουςΟι δράσεις της Ομάδας των Πρασίνων:

1) Κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2) Υποστήριξη της Διακήρυξης των Πολιτών του Κόσμου για την Ελευθερία των σπόρων και της Δημοκρατίας στην τροφή (Global Citizens' Declaration for Seed Freedom and Food Democracy)

3) Συνέντευξη Τύπου και Δημόσια Ακρόαση για το θέμα στις 29 Ιανουαρίου 2014,   στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον έλεγχο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς σπόρων από ολιγάριθμες μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: