ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Να μην αφήσουμε να μετατραπεί η Κρήτη σε Αφρική!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης τονίζουν την ανάγκη άμεσης δράσης της κυβέρνησης και των τοπικών φορέων για τον κίνδυνο ερημοποίησης που αντιμετωπίζει η Κρήτη

Στα αίτια του κινδύνου ερημοποίησης μεγάλων τμημάτων της Κρήτης συγκαταλέγονται:

• Η αλόγιστη σπατάλη νερού τόσο στον τουριστικό και στον αγροτικό τομέα (αντικατάσταση ξερικών καλλιεργειών με άλλες που καταναλώνουν νερό) όσο και εξαιτίας του κακού δικτύου και παράνομων συνδέσεων (το μισό νερό του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου χάνεται στο δρόμο!).

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κρήτη, οι συγκρούσεις για τα αιολικά πάρκα και ο νέος νόμος

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται με ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό στην Κρήτη οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά συστήματα. Όμως για τα αιολικά πάρκα, αναπτύσσεται όλο και μεγαλύτερος σκεπτικισμός και κοινωνικές συγκρούσεις, παρόλο που υπάρχουν αρκετά θετικά παραδείγματα όπως τα αιολικά στο Δήμο Κισσάμου και στο Δήμο Ινναχωρίου, που έχουν γίνει με συναίνεση της τοπικής κοινωνίας χωρίς να προσβάλουν το περιβάλλον. Η αντίθεση έχει να κάνει όχι μόνο με κινδύνους (υπαρκτούς ή πλασματικούς) για τη χλωρίδα και τη πανίδα, αλλά και με τις μεθοδεύσεις -ενίοτε παράνομες- για την εγκατάστασή τους. Σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα έχουν αρχίσει συγκρούσεις, με κύριο λόγο είτε το περιβαλλοντικό ζήτημα είτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στις οποίες τοποθετούνται.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Τα απορρίμματα ρυπαίνουν το περιβάλλον, καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και επιβαρύνουν με μολυσματικά υπολείμματα το έδαφος και τους υδροφορείς. Τελικά, τα ίδια αυτά παράγωγα της ευζωίας μας καταλήγουν να υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών.

Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία τρόπων διαχείρισης του προβλήματος των σκουπιδιών, που περνά μέσα από την υγειονομική ταφή, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, το μηχανικό διαχωρισμό, την καύση, την πυρόλυση. Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι πολλές και συνεχώς εξελίσσονται. Σε κάθε κοινωνία χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μερικές από αυτές, ανάλογα με τα ήθη, τις συνήθειες, το επίπεδο της διοικητικής οργάνωσης και το βαθμό ανάπτυξης της διοίκησης.

Εκτιμήσεις της Περιφερειακής συνδιάσκεψης των Οικολόγων Πράσινων Κρήτης

Η συνδιάσκεψη έγινε στα γραφεία της τοπικής κίνησης των Οικολόγων Πράσινων. στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών για το Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων που θα γίνει στην Αθήνα από 11 ως 13 Ιουνίου. Έγινε ψηφοφορία στην οποία αναδείχτηκαν το νέο μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου του κόμματος και το αναπληρωματικό μέλος. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνδιάσκεψη ήταν οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τα προβλήματα της εγκατάστασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο νησί και η κακή κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων.