ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Χαλάρωση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων!

«Όταν και το τελευταίο δέντρο κοπεί, τότε θα καταλάβουμε ότι τα χρήματα δεν τρώγονται...»

Η πρόσφατη συνάντηση που είχαν ο υπουργός και ο αναπληρωτής ΠΕΚΑ με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Task Force, στην οποία συζητήθηκε ο τρόπος που μπορούν να ενσωματωθούν και στην χώρα μας «καλές» πρακτικές που έχει συντάξει η Παγκόσμια Τράπεζα στο θέμα χρήσεων γης και της περιβαλλοντικής -επιχειρηματικής αδειοδότησης, δημιούργησε σε πολλούς αίσθηση παρόμοια με εκείνη που προκαλείται όταν όρνια πλησιάζουν ένα πτώμα. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση τα τελευταία τρία χρόνια έχει πέσει θύμα μιας προσπάθειας να αποδοθούν όλα τα δεινά του τόπου στην περιβαλλοντική νομοθεσία, εθνική και ευρωπαϊκή.

Επιστολή Οικολόγων Πράσινων προς τον Υπουργό Α.Α.Τ. σχετικά με την διεξαγωγή πειραμάτων σε πιθήκους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Θεματική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ζώων απέστειλαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές σχετικά με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε πιθήκους από το Ερευνητικό Εργαστήριο Φυσιολογίας (Τμήμα Νευροφυσιολογίας) του Πανεπιστημίου Κρήτης και αν έχουν διεξαχθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά με την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω πειράματα. 

Από το Λύκειο του Αριστοτέλη... στο Νέο Λύκειο της Τρόικας

Με την πρώτη, ακόμη, ματιά ανάγνωσης του σχεδίου Νόμου για το Νέο Λύκειο αντιλαμβάνεται κανείς ότι βασικό μέλημα του Υπουργείου Παιδείας είναι η ικανοποίηση των δημοσιονομικών επιταγών της Τρόικας,  ώστε το Λύκειο στην μνημονιακή επoχή να γίνει φθηνότερο και με λιγότερους μαθητές. Στο πρόγραμμα σπουδών δεν διαφαίνεται καμιά εκπαιδευτική, παιδαγωγική ή επιστημονική προσέγγιση και φιλοσοφία.

Απάντηση σε ερωτήσεις που τέθηκαν στους Οικολόγους Πράσινους από το σάιτ για τη μελισσοκομία melissocosmos.com

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μέλισσες στο οικοσύστημα, στη γεωργία και στην οικονομία είναι σπουδαίες. Με οικονομικούς όρους έχουν αποτιμηθεί σε 15-25 δις ευρώ ετησίως μόνο για την Ευρώπη και φυσικά αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας των μελισσοκόμων. Η δραματική μείωση ή και εξόντωση των μελισσών πέρα από ανυπολόγιστη οικολογική ζημιά θα σημάνει και μεγάλη οικονομική ζημιά για τους γεωργούς που θα πρέπει να καταβάλλουν το υψηλός κόστος για την επικονίαση και άλλες υπηρεσίες που τους προσφέρουν σήμερα δωρεάν οι μέλισσες. Κατά συνέπεια, οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε τη διετή απαγόρευση της χρήσης νεονικοτινοειδών φαρμάκων αν και εκτιμούμε ότι απαιτείται πλήρης απαγόρευση για να εξασφαλιστεί η προστασία των μελισσών.