ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βιώσιμη γεωργία, στήριξη της υπαίθρου

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι σαφές ότι οι αγρότες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο αλλά και οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλές τιμές αγοράς χωρίς να εξασφαλίζουν και ποιότητα.
Δυστυχώς σήμερα, έξη χρόνια μετά η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΑΠ) δεν έχει εφαρμοστεί στις θετικές της πλευρές, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μετατραπούν σε θύματα γιατί έχουν χάσει τη σταθερότητα και τις τιμές του προηγούμενου καθεστώτος αλλά και γιατί δεν έχουν δει οφέλη από τη νέα λογική της. Και σ' αυτό την ευθύνη έχουν και η κυβέρνηση και τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα, καθώς είναι δύσκολο να κάνουν σχεδιασμό αγροτικής πολιτικής αλλά εύκολο να μοιράζουν υποσχέσεις, επιδοτήσεις ή κοινωνικά επιδόματα.

Το κυρίαρχο μοντέλο βιομηχανικής και εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν είναι βιώσιμο και μάλιστα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Εξαντλεί φυσικούς πόρους, ρυπαίνει και επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό, σπαταλά ενέργεια και υδάτινους πόρους, απειλεί είδη και τη βιοποικιλότητα, επιβαρύνει την υγεία των καταναλωτών, απαξιώνει τη μικρή παραγωγή και τις τοπικές κοινότητες, υπονομεύει την παραγωγική ικανότητα χωρών σαν τη δική μας.

Ζητάμε, λοιπόν, μια νέα κατεύθυνση της γεωργίας:
• Να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία, οι τοπικές μικρές οικοτεχνίες και οι αγροτουριστικές μονάδες και οι τοπικοί παραγωγικοί πόροι.
• Να γίνουν οι σημερινές Λαϊκές αγορές αποκλειστικά αγροτών.
• Να γίνει μεταφορά των πόρων από το βαμβάκι στη μετατροπή αντίστοιχων εκτάσεων σε ενεργειακές κ.α. καλλιέργειες.
• Να υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις επιδοτήσεις.
• Να υποστηριχτούν Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών για απευθείας διακίνηση, χωρίς μεσάζοντες.
Ως άμεσα μέτρα ανακούφισης των αγροτών προτείνουμε:

• Να παγώσουν για τρία χρόνια όλα τα χρέη και τα αγροτικά τραπεζικά δάνεια.
• Να ενισχυθούν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών κ.α. που συγκεντρώνουν αγροτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
• Να ενταχθούν και οι αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις στο ΤΕΜΠΜΕ, με απλούστερη αντιμετώπιση.
• Να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής ποιοτικών διατροφικών προϊόντων.
• Να δοθεί ενίσχυση για κάθε παιδί σε οικογένειες που μένουν σε χωριά μικρού πληθυσμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν αναμενόμενες καθώς οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο, δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους ή παίρνουν εξευτελιστικές τιμές ενώ παράλληλα έχουν μεγάλο κόστος παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλές τιμές αγοράς χωρίς να εξασφαλίζουν και ποιότητα.


Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ) του 2003 θέσπισε την αποσύνδεση των πληρωμών που καταβάλλονται στους γεωργούς από τις ποσότητες τις οποίες παράγουν, επέβαλε περιβαλλοντικούς όρους για τις πληρωμές αυτές, μείωσε την επιρροή της Ε.Ε. στις αγορές γεωργικών προϊόντων και μετέτρεψε τις ενισχύσεις σε νέα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου.

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι υποστήριξαν τη μεταρρύθμιση ως προς τις πτυχές που ενισχύουν τις δυνατότητες ανάληψης αυξημένων ευθυνών από τους γεωργούς για τη λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αγορών τους. Αντέδρασαν, όμως, με σθένος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά των τάσεων αποδυνάμωσης του επιπέδου προστασίας των πολιτών-καταναλωτών και του περιβάλλοντος μέσω της απελευθέρωσης του εμπορίου. Και ξεκίνησαν μια σημαντική συζήτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα μέσα που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ.

Δυστυχώς σήμερα, έξη χρόνια μετά τη νέα ΚΑΠ, αυτή η λογική δεν έχει εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μετατραπούν σε θύματα γιατί έχουν χάσει τη σταθερότητα και τις τιμές του προηγούμενου καθεστώτος της ΚΑΠ αλλά και γιατί δεν έχουν δει οφέλη από τη νέα λογική της. Και σ' αυτό την ευθύνη έχουν και η κυβέρνηση και τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα, καθώς είναι δύσκολο να κάνουν σχεδιασμό αγροτικής πολιτικής αλλά εύκολο να μοιράζουν υποσχέσεις, επιδοτήσεις ή κοινωνικά επιδόματα.

Το παγκόσμιο τοπίο έχει αλλάξει

Το κυρίαρχο μοντέλο βιομηχανικής και εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν είναι βιώσιμο και μάλιστα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Εξαντλεί φυσικούς πόρους, ρυπαίνει και επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό, σπαταλά ενέργεια και υδάτινους πόρους, απειλεί είδη και τη βιοποικιλότητα, επιβαρύνει την υγεία των καταναλωτών, απαξιώνει τη μικρή παραγωγή και τις τοπικές κοινότητες, συνοδεύεται από κακομεταχείριση ζώων, υπονομεύει την παραγωγική ικανότητα χωρών σαν τη δική μας.

Ζητάμε, λοιπόν, μια νέα κατεύθυνση της γεωργίας:
• Να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία, να δοθούν οι επιδοτήσεις στους βιοκαλλιεργητές, να βγει νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδοτήσεων, να ιδρυθεί Συμβούλιο Βιολογικής Γεωργίας, να μπουν τα βιολογικά προϊόντα στα σχολεία και τα νοσοκομεία.
• Να ενισχυθούν οι τοπικές μικρές οικοτεχνίες και οι αγροτουριστικές μονάδες, με ένταξή τους σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης άδειας αλλά και δεσμευτική χρησιμοποίηση τροφίμων από την περιοχή, ώστε να παίζουν έναν ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο.
• Να δοθούν κίνητρα και προβολή ώστε -στο ίδιο με το παραπάνω πλαίσιο- και στις μεγάλες μονάδες τουρισμού να χρησιμοποιούνται οι τοπικοί παραγωγικοί πόροι.
• Να συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η λογική του δίκαιου εμπορίου, ώστε οι παραγωγοί να παίρνουν μια τιμή στα προϊόντα τους που θα τους επιτρέψει να μείνουν στην ύπαιθρο.
• Να γίνουν οι σημερινές Λαϊκές αγορές αποκλειστικά αγροτών.
• Να γίνει προσπάθεια στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., μετά από συνεννόηση με τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, ώστε να επιτραπεί η αναδιάρθρωση των βαμβακοκαλλιεργειών και η μετατροπή τους σε ενεργειακές ή κλωστική κάνναβη, με περιορισμένη κατανάλωση νερού και χωρίς γενετικά τροποποιημένους σπόρους.
• Να υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις επιδοτήσεις.
Άμεση δημοσιοποίηση αναλυτικού καταλόγου με δικαιούχους και ποσά των ενισχύσεων που καταβάλλονται από την Ε.Ε. Θέσπιση ανώτατου ορίου ετήσιας κατά κεφαλήν επιδότησης. Μείωση των πληρωμών σε ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων και εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία και διάθεση περισσότερων πόρων στους γεωργούς οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους για την επεξεργασία τοπικών και περιφερειακών προϊόντων.
• Να υποστηριχτούν ανεξάρτητα Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών για απευθείας διακίνηση, κυρίως βιολογικών τροφίμων, χωρίς μεσάζοντες.

Τι προτείνουν ως άμεσα μέτρα οι Οικολόγοι Πράσινοι

Με δεδομένο το οικονομικό πακέτο των 28 δις ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση προς ενίσχυση των τραπεζών για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, σημαντικό τμήμα της οποίας είναι ο αγροτοκτηνοτροφικος τομέας, θα πρέπει ως άμεσα μέτρα ανακούφισης των αγροτών:
• Να παγώσουν για τρία χρόνια όλα τα χρέη και τα τραπεζικά δάνεια αγροτών, κτηνοτρόφων και αγροτικών επιχειρήσεων, με την εγγύηση του δημοσίου και χωρίς ανατοκισμό. Εν συνεχεία να υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής τους για χρονικό διάστημα 10 ετών.
• Να στηριχτούν, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι ομάδες παραγωγών και άλλοι που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στη συγκέντρωση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
• Να ενταχθούν και οι αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), με σαφώς απλούστερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση από την ισχύουσα για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
• Να ενθαρρυνθούν ουσιαστικά οι επενδύσεις σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής ποιοτικών διατροφικών προϊόντων, με ταυτόχρονη ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Δ' Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, προς όφελος του πρωτογενή τομέα.
• Να δοθεί ενίσχυση για κάθε παιδί σε οικογένειες που μένουν σε χωριά μικρού πληθυσμού.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες:
Μιχάλης Τρεμόπουλος, 6976 448442,
Στέφανος Παπαπολυμέρου, 6932 579055

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων

Η ελληνική πόλη πάσχει από έλλειμμα βιωσιμότητας. Η Αθήνα ειδικότερα έχει οδηγηθεί σε περιβαλλοντικό αδιέξοδο λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και που έχουν σαν άξονες την υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, την προαγωγή της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, την απρόσκοπτη καταπάτηση των περιαστικών δασικών εκτάσεων, το ξεπούλημα και το χτίσιμο δημόσιων εκτάσεων μέσα στην πόλη και την παντελή έλλειψη πολιτικών και τεχνικών ανάπτυξης πρασίνου και ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Όλο και περισσότερο οι πολιτικές αυτές τείνουν να εμπορευματοποιήσουν κάθε κοινωνικό αγαθό, αποβλέποντας μόνο στο άμεσο κέρδος ολίγων εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολλών.

Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι διατίθενται πλέον στην Αθήνα, η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο είναι από τις μικρότερες στην Ευρώπη και το αστικό και περιαστικό πράσινο συνεχώς μειώνεται. Όλα αυτά μάλιστα, την ώρα που η πόλη χρειάζεται ακόμη περισσότερο πράσινο για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από την απώλεια της Πάρνηθας Είναι λοιπόν προφανές ότι πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η διαφύλαξη και συντήρηση των τελευταίων πνευμόνων πρασίνου σε κάθε γειτονιά και ταυτόχρονα η δημιουργία νέων χώρων πράσινου όπου αυτό είναι δυνατόν.

Παρόλα ταύτα, μεγάλα συμφέροντα πιέζουν για κατασκευή νέων τεράστιων συγκροτημάτων αναψυχής και εμπορίου, Mall και Multiplex, τη στιγμή που οι δείκτες διαθεσιμότητας (ποσοστό κενών καταστημάτων προς το σύνολό τους) το Μάιο 2007 ανέρχονταν ήδη από 7% έως 12,4%. Πρόσθετη πηγή πιέσεων αφορά τη στέγαση των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων, όπου τα όσα έγιναν με την αποκλειστική εκχώρηση του Σταδίου Καραϊσκάκη έχουν ήδη δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, ενώ αγνοείται και η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών πόλεων όπου μεγάλες ομάδες έχουν κοινή έδρα στο ίδιο γήπεδο.

Μαζί με το Ελληνικό και το Γουδί, που επίσης βρίσκονται στο στόχαστρο, ο Ελαιώνας ήταν ένας από τους σχεδιασμένους, σημαντικούς, υπερτοπικούς χώρους πράσινου, όπου βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 1995 θα διαμορφωνόταν πράσινο άνω των 3.000 στρεμμάτων. Είναι πραγματικά εγκληματικό ότι το πράσινο αυτό μένει μέχρι σήμερα στα χαρτιά, από απουσία πολιτικών για τη διασφάλισή του, και η ευρύτερη περιοχή αφήνεται έρμαιο στην υποβάθμισή της. Παράλληλα δρομολογήθηκε το 2006, με τη γνωστή αντισυνταγματική Τροπολογία Σουφλιά, η δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου και εμπορικού κέντρου σε έκταση χαρακτηρισμένη ως πράσινο που μάλιστα ανήκει κατά μεγάλο μέρος ήδη στο Δήμο Αθηναίων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι και η Οικολογική Αθήνα είχαν από την αρχή επισημάνει την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης αυτής, καταγγέλλοντας προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου των φιλάθλων στις δημοτικές εκλογές, εις βάρος του μέλλοντος της πόλης. Για το γήπεδο του ΠΑΟ, αντιπρότειναν τη διαδικασία που ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη προκειμένου για μεγάλες υπερτοπικές χρήσεις: Συγκριτική μελέτη χωροθέτησης και δημόσιο διάλογο, στα πλαίσια της επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού. Το συγκρότημα αυτό υπονομεύει και καταστρατηγεί:
• Την απόφαση για μεταφορά σε παρακείμενο χώρο όλων των υπεραστικών λεωφορείων του Κηφισού και της Λιοσίων.
• Την προστασία του γειτονικού ρέματος Προφήτη Δανιήλ, που ρητά προβλέπει το ΠΔ του Ελαιώνα.
• Το ίδιο το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, του οποίου η επικαιροποίηση διαρκώς αναβάλλεται.

Ακόμη χειρότερη για την πόλη, είναι όμως ο αυθαίρετη σύνδεση του γηπέδου με μεγάλο εμπορικό κέντρο του κ.Βωβού, που μάλιστα προικίζεται παράνομα με διπλάσιο οικοδομικό συντελεστή. Η χωροθέτηση ενός τέτοιου εμπορικο-αθλητικού συγκροτήματος δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των λίγων ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει στην πόλη μας. και μάλιστα χωρίς ευρύτερη πολεοδομική, περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη. Μια τέτοια εξέλιξη απειλεί μάλιστα να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για δημιουργία ανάλογων εμπορικών συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τα γήπεδα και των άλλων μεγάλων ομάδων.

Πέρα από το οικονομικό κόστος και την προοπτική για απώλειες θέσεων εργασίας στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, σε συνθήκες μάλιστα οικονομικής κρίσης (όπου ο εμπορικός κόσμος απειλείται με επιπτώσεις πολλαπλάσιου ύψους από τις πρόσφατες καταστροφές), αξίζει να θυμηθούμε την κυκλοφοριακή ασφυξία στη Λ.Κηφισίας από τις κατασκευές του ίδιου ομίλου στο Μαρούσι και να προβληματιστούμε κατά πόσο αποδεχόμαστε το ίδιο για την Ιερά Οδό και την ήδη επιβαρημένη Λεωφόρο Κηφισού.

Το θέμα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα τον περασμένο μήνα, με την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 130 πολιτών στο ΣτΕ κατά του εμπορικού κέντρου του κ.Βωβού. Η πιθανότητα να γίνει δεκτή από το ΣτΕ η αίτηση προσωρινής αναστολής εργασιών του εμπορικού κέντρου, πυροδότησε σειρά απαράδεκτων πιέσεων προς το δικαστήριο, όχι μόνο από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία αλλά και από τον ίδιο το Δήμαρχο Αθηναίων.

Υπενθυμίζουμε στον κ.Κακλαμάνη ότι έχει εκλεγεί για να προασπίζει τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ανάσα της πόλης. Ο ισχυρισμός του ότι γήπεδο μπορεί να γίνει μόνο αν προχωρήσει και το εμπορικό κέντρο, αποτελεί συνειδητό ψέμα, για το οποίο οφείλει να λογοδοτήσει. Η προσπάθειά του να μετατρέψει τους φιλάθλους του ΠΑΟ σε ιδιωτικό στρατό του κ. Βωβού, αφήνει σοβαρές ενδείξεις διαπλοκής με συμφέροντα που έχουν επανειλημμένα αντιστρατευτεί κάθε έννοια νομιμότητας και βιωσιμότητας. Ασφαλώς και είναι γνωστή στον κ.Κακλαμάνη η απόφαση του ΣτΕ που ακύρωσε εκ των υστέρων ως παράνομη την οικοδομική άδεια για το συγκρότημα του κ.Βωβού στους Αμπελοκήπους.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουμε τη στήριξή μας στην προσφυγή των 130 πολιτών και ζητάμε:
• Να προχωρήσει η υλοποίηση του πρασίνου και η συνολική αναβάθμιση του Ελαιώνα όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 1995, με μέριμνα για συνεκτικούς χώρους πρασίνου και όχι απλές πρασιές ή μικρούς χώρους που εύκολα μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης.
• Να ξεκινήσουν συγκριτικές μελέτες χωροθέτησης, στα πλαίσια της επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού, για όλες τις εκκρεμείς υπερτοπικές χρήσεις όπως τα γήπεδα ΠΑΟ και ΑΕΚ, η Όπερα, η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο σταθμός των ΚΤΕΛ. Θέλουμε ανοικτό και δημόσιο διάλογο για την εξέλιξη και το μέλλον της πόλης μας.
• Να διατεθεί αποκλειστικά για υψηλό πράσινο ο χώρος που θα αποδεσμευτεί στη Λ. Αλεξάνδρας, χωρίς το σχεδιαζόμενο μεγάλο γκαράζ που θα επιδεινώσει το κυκλοφοριακό της περιοχής.
• Να δοθεί προτεραιότητα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στο δικαίωμα των παιδιών να παίζουν σε επαρκείς ελεύθερους χώρους.

Η Πρωτεύουσα πληρώνει ήδη το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος της μεταολυμπιακής «αξιοποίησης» των ολυμπιακών έργων που κατέλαβαν, προσωρινά στην αρχή και μόνιμα στη συνέχεια, τμήματα σημαντικών ελεύθερων δημόσιων χώρων. Θα πληρώνει επίσης για χρόνια τις περιβαλλοντικές συνέπειες των πυρκαγιών στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια και για άλλες επιπτώσεις από τέτοια μεγαθήρια. Ζητάμε επειγόντως ένα σχέδιο περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης της πρωτεύουσας και όχι αποσπασματικές και χαριστικές πολιτικές που καταστρατηγούν τη βιωσιμότητα της.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009
Η Πολιτική Κίνηση Αθήνας των Οικολόγων Πράσινων

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ

Το πλοίο "SPIRIT OF HUMANITY" του κινήματος FREE GAZA, με επιβάτες που αντιπροσωπεύουν 17 διαφορετικά έθνη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, απέπλευσε σήμερα από τη Λάρνακα και αναμένεται να φτάσει στη Γάζα στις 2 τα ξημερώματα μεταφέροντας μόνο ιατροφαρμακευτικό υλικό. Η Ισραηλινή Κυβέρνηση προειδοποίησε ότι νομιμοποιείται και έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο να φτάσει στην Γάζα. Σε πρόσφατη προηγούμενη προσπάθεια του κινήματος FREE GAZA να στείλει έκτακτη βοήθεια με γιατρούς και ιατρικές προμήθειες στον σφαγιαζόμενο παλαιστινιακό λαό της Γάζας, το ισραηλινό ναυτικό απάντησε στις 30 Δεκεμβρίου εμβολίζοντας χωρίς προειδοποίηση το πλοίο "DIGNITY" θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή επιβατών και πληρώματος και αναγκάζοντάς το να καταφύγει με σοβαρές ζημιές σε ασφαλές λιμάνι στον Λίβανο.


Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:
• Καταδικάζουν κάθε επίθεση με στόχο την ανθρωπιστική βοήθεια που προσπαθεί να φτάσει στον τόσο απάνθρωπα σφαγιαζόμενο παλαιστινιακό λαό και υποστηρίζουν την προσπάθεια που έκανε και κάνει γι αυτό το κίνημα FREE GAZA. Όταν κράτη και διεθνείς οργανισμοί, που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων ώστε να σταματήσουν αυτές οι φρικαλεότητες επιλέγουν να παραμένουν αδρανείς, τότε είναι που οι πολίτες του κόσμου πρέπει να δράσουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα αποφασίσει το Ισραήλ να σταματήσει τη σφαγή και να ανοίξει τα σύνορα. Η ανάγκη υποστήριξης του πληθυσμού της Γάζας με ιατροφαρμακευτική ανθρωπιστική βοήθεια είναι άμεση.
• Εκφράζουν την απέχθειά τους απέναντι στις μαζικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και στην απουσία κάθε σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Πιστεύουν ότι το πιο άμεσο και επιτακτικό βήμα είναι να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αυτή που μεταφέρει το πλοίο "SPIRIT OF HUMANITY", στον Παλαιστινιακό λαό που τόσο την έχει ανάγκη.
• Ανησυχούν από τις απειλές του Ισραήλ και το καθιστούν υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη συμβεί στο πλοίο ή στους επιβαίνοντες σε αυτό. Ελπίζουν πως το Ισραήλ, σαν μια πρώτη ένδειξη καλής θέλησης, θα επιτρέψει τελικά στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό της.
• Ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπ. Εξωτερικών να ενεργοποιηθούν ώστε το ειρηνιστικό και ανθρωπιστικό ταξίδι του "SPIRIT OF HUMANITY" να φτάσει στη Γάζα ασφαλές και να προστατεύσει τη ζωή των Ελλήνων και όλων όσων επιβαίνουν σε αυτό προσπαθώντας να περισώσουν από αυτόν τον πόλεμο την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά.


Η Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες: Γιάννα Κοντούλη 6972 400417

Πληθαίνουν οι προσπάθειες φίμωσης και εκφοβισμού ενεργών πολιτών


Καραβασίλη, Παντελόγλου, Κόλλιας, Κούνεβα τα πρόσφατα κρούσματα

Οι Οικολόγοι Πράσινοι με οργή και θλίψη διαπιστώνουμε ότι ολοένα και πληθαίνουν οι ενέργειες που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους έντιμους και ενεργούς συμπολίτες μας, που αγωνίζονται να υπερασπιστούν το πολύτιμο δικαίωμά μας στην ποιότητα ζωής, τη δικαιοσύνη και το υγιές περιβάλλον.
Μετά τη δίκη της Μαργαρίτας Καραβασίλη, που "μίλησε" για τις ευθύνες της Ειδικής Υπηρεσίας Ελεγκτών Περιβάλλοντος και του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη συνεχιζόμενη και επεκτεινόμενη ρύπανση στις περιοχές του Ασωπού ποταμού, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία απέστειλε εξώδικο στον πρόεδρο του ΙΤΑΠ Οινοφύτων Θανάση Παντελόγλου, προειδοποιώντας τον να ανακαλέσει τα όσα δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή 21/12/08 στην εφημερίδα Realnews σχετικά με τις ευθύνες της ΕΑΒ για τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού και των υπόγειων νερών της περιοχής.


Οι Οικολόγοι Πράσινοι δηλώνουμε ότι κανένα εξώδικο δε μπορεί να μας κάνει να σιωπήσουμε και περιμένουμε ακόμα από την ΕΑΒ να απαντήσει σε τέσσερα ουσιαστικά ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με τις ευθύνες της για τη ρύπανση των περιοχών του Ασωπού, σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 25/9/2008 στην Ερέτρια. (Διαβάστε περισσότερα στο: ΑΣΩΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ).

Αλλά και η πρόσφατη εμπρηστική ενέργεια, που προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του Στέφανου Κόλλια στην Καλοσκοπή Φωκίδας, αποτελεί πρωτοφανή εκδήλωση εκδικητικότητας για τα όσα κατήγγειλε σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες μεγάλης μεταλλευτικής εταιρείας που απειλούν σοβαρά το φυσικό περιβάλλον της Γκιώνας.

Τόσο η εγκληματική επίθεση κατά της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα όσο και ο εμπρησμός της κατοικίας του Στέφανου Κόλλια, δείχνουν ότι έχουμε πια να κάνουμε με τραμπούκικες επιθέσεις υπεράσπισης των παρανόμων σε ένα κράτος όπου απουσιάζει η νομιμότητα και οι πολίτες καλούνται να παλέψουν για το αυτονόητο. Και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, η τακτική ήταν η ίδια: οργάνωση αντισυγκέντρωσης με εργαζόμενους κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης ενεργών πολιτών και προσωπική επίθεση σε όποιον θεωρείται πιο επικίνδυνος για τα συμφέροντα της εταιρείας.

Ανησυχία εμπνέει η αυξανόμενη βία αυτών των ενεργειών, που ξεπερνά τα όρια της απειλής και προξενεί σωματική ή υλική βλάβη, άρα αποτελεί πια εγκληματική πράξη.

Το μήνυμα, όμως, είναι ένα: τέτοιες ενέργειες δεν μας φιμώνουν. Μας συσπειρώνουν και κάνουν τη φωνή μας πιο δυνατή!

Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος
των Οικολόγων Πράσινων

Επικοινωνία: Μαρία Βιτωράκη 6977 523766,
Στέφανος Σταμέλλος, 6977 261256Μιχάλης Τρεμόπουλος, 6976 448442

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ


Οι Οικολόγοι Πράσινοι Χανίων καταγγέλλουν τη δολοφονική απόπειρα με βιτριόλι εναντίον της συνδικαλίστριας Κωσταντίνας Κούνεβα, γραμματέως του Παναττικού Σωματείου Καθαριστριών και Οικιακών Εργαζομένων από τραμπούκους - δολοφόνους στην υπηρεσία εργολάβων-εργοδοτών.

Η Κ. Κούνεβα βρισκόταν στο στόχαστρο για πολύ καιρό, επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ιδιωτικά συνεργεία που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό διαφόρων χώρων, όπου οι εργοδότες-εργολάβοι συστηματικά τους πληρώνουν λιγότερα από τα νόμιμα, με διάφορες αυθαίρετες μεθοδεύσεις.

Η περίπτωση αυτής της επίθεσης δείχνει τόσο το καθεστώς μαφίας που τείνει να γίνει καθημερινότητα σε πολλούς χώρους εργασίας, όσο και τις ευθύνες του ελληνικού κράτους, που ανέχεται και υποθάλπει τις κάθε είδους εργολαβικές αυθαιρεσίες. Τις υποθάλπει με τη νομοθεσία που υποχρεώνει, ουσιαστικά, δημόσιους φορείς να βασίζονται σε ιδιωτικά συνεργεία για τον καθαρισμό, και τις ανέχεται, με την αδυναμία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως το συνεργείο της Κ. Κούνεβα δουλεύει για λογαριασμό του Η.Σ.Α.Π.

Καλούμε όλους και όλες να συμπαρασταθούν στην Κ. Κούνεβα που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε σοβαρή κατάσταση (και ηθικά και οικονομικά-έχει ανοίξει λογαριασμός στην Τρ. Πειραιώς 5012019021 277-Decheva Elena Kueva Kostadinka Nikolova), και επισημαίνουμε πως είναι ευθύνη όλων μας να στματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση εκμετάλλευσης και τρομοκρατίας στον κλάδο αυτό των εργαζομένων στον καθαρισμό, όπως και σε άλλους αντίστοιχους.

Η Συντονιστική Γραμματεία της Πολιτικής Κίνησης Χανίων των Οικολόγων Πράσινων

Πλήρης και άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα!


Απαιτούνται πρωτοβουλίες στο διπλωματικό επίπεδο από την κυβέρνηση αλλά και διευκρινήσεις για τις κοινές ασκήσεις Ισραηλινής και Ελληνικής πολεμικής αεροπορίας

Να ανασταλεί η στρατιωτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ αν δεν σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν ξεκινήσει διάλογος για επίλυση του Παλαιστινιακού

Ισραήλ και Χαμάς να συμφωνήσουν στους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που προτάθηκαν από Αίγυπτο και Γαλλία, ενώ η Ε.Ε. να εγκαταλείψει τον αναποτελεσματικό χειρισμό της διαρκούς ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και να προωθήσει μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη στη λωρίδα της Γάζας, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι, μαζί με τους Ευρωπαίους Πράσινους (οι ΟΠ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος).
Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν, επίσης, την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην περιοχή αλλά και να δώσει διευκρινήσεις για το χαρακτήρα των κοινών ασκήσεων των πολεμικών αεροποριών Ισραήλ και Ελλάδας τον Ιούνιο 2008 και για το κατά πόσο αυτές εντάσσονταν στην προετοιμασία των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ για τη Γάζα. Ζητούν, επίσης, να ανασταλεί η στρατιωτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ αν δεν σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν ξεκινήσει διάλογος για επίλυση του Παλαιστινιακού.

Την απαίτηση για άμεση εκεχειρία για να επιτραπούν η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζεται απεγνωσμένα ο πολιορκημένος άμαχος πληθυσμός, η απομάκρυνση των τραυματιών και η ασφαλής καταφυγή των αμάχων που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη ζώνη των συγκρούσεων, κατέθεσε και η Διεθνής Αμνηστία η οποία τόνισε τη δυσανάλογη επιθετικότητα των Ισραηλινών.

Οι συν-πρόεδροι της Ομάδας των Πράσινων/EFA στο Ευρωκοινοβούλιο, Μόνικα Φρασσόνι και ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, δήλωσαν πως η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα σταματάει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα για 3 ώρες την ημέρα είναι πολύ λίγη και πολύ αργοπορημένη. Τίποτε λιγότερο από μια πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός δεν αρκεί για να αρχίσει η αντιμετώπιση της φριχτής ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα στην προώθηση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που θα πιέσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμφωνήσουν στους όρους μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που προτάθηκαν από Αίγυπτο και Γαλλία και υποστηρίχθηκαν από ΟΗΕ και ΗΠΑ. Το πιο επείγον βήμα είναι να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (νερό, τροφή και ιατρική περίθαλψη) για να ανακουφίσει το δοκιμαζόμενο πληθυσμό στη Γάζα.

Τα καθοριστικά στοιχεία μιας ανακωχής είναι ξεκάθαρα. Διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση με τον άμεσο τερματισμό της εισβολής και των βομβαρδισμών και να συμμετάσχουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι ζητάνε να σταματήσει η Χαμάς να εκτοξεύει ρουκέτες ενάντια στο Ισραήλ και να κλείσουν τα παράνομα τούνελ για να σταματήσει το λαθρεμπόριο όπλων προς τη Γάζα. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουν από το Ισραήλ αλλά και από την Αίγυπτο τα σύνορα προς τη Γάζα για να εισέλθει ανεμπόδιστα η ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαιωθεί στην απόφασή του τον περασμένο μήνα να αρνηθεί να εξετάσει αίτημα του Συμβουλίου για αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, όπως και οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, καλούμε και το Συμβούλιο να αναθεωρήσει αυτή την απαράδεκτη απόφαση για αναβάθμιση σχέσεων αν δεν σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τη λύση του παλαιστινιακού. Είναι πλέον πιο φανερό από κάθε άλλη φορά ότι το Ισραήλ δεν σέβεται τις συνθήκες με τις οποίες θα προχωρήσει μια συμφωνία, ειδικά αυτές του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε έκκληση για έρευνα από ανεξάρτητους διεθνούς οργανισμούς για πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχτηκαν από κάθε πλευρά σε αυτή τη σύγκρουση.

Η Ε.Ε. πρέπει να εγκαταλείψει τον περιορισμένο και αναποτελεσματικό χειρισμό της διαρκούς ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσει και σε διμερές επίπεδο από το Ισραήλ να επιτρέψει στην ανθρωπιστική βοήθεια και στα διεθνή ΜΜΕ να εισέλθουν στη Γάζα και να ζητήσει από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να ανοίξει από την πλευρά της τα σύνορα για τους πρόσφυγες, τον άμαχο πληθυσμό και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματα να πείσει το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως ετοιμασίες για ανάπτυξη μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στη λωρίδα της Γάζας με ευρωπαϊκή καθοδήγηση, η οποία θα περιλαμβάνει και μονάδες από αραβικές χώρες.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση:
-να υποστηρίξει ενεργά μια τέτοια θέση και να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες που θα αναβαθμίσουν το ρόλο της χώρας ως παράγοντα που μπορεί να πάρει ενεργά μέρος στην επίλυση περιφερειακών προβλημάτων
- να αναλάβει σχετικές διπλωματικές προσπάθειες και να μην παραμένει θεατής. Σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν ανταποκριθεί στις σχετικές πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αναστείλει τη στρατιωτική συνεργασία με τον Ισραήλ,

Ζητάμε, επίσης, από την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με το χαρακτήρα των κοινών ασκήσεων των πολεμικών αεροποριών Ελλάδας και Ισραήλ την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2008 και κατά πόσο αυτές συνδέονταν με την προετοιμασία των Ισραηλινών για τις αεροπορικές και στρατιωτικές επιθέσεις στη Γάζα, που απ’ ότι φαίνεται προετοιμάζονταν εδώ και μήνες, ή/και με άσκηση –πρόβα βομβαρδισμού του Ιράν, όπως ισχυρίστηκε δημοσίευμα της εφημερίδας New York Time στις 20/6/2008. Υπενθυμίζουμε ότι στις ασκήσεις εκείνες είχαν πάρει μέρος περισσότερα από 100 πολεμικά αεροσκάφη F-16 και F-15 καθώς και ελικόπτερα, που πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο στις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού είχε δηλώσει τότε ότι «η αεροπορία της χώρας πραγματοποιεί συχνά ασκήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που υπάρχουν για το Ισραήλ».

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος, 6936 672882
Μιχάλης Τρεμόπουλος, 6976 448442
Τάσος Κρομμύδας, 6945 940916
Φίλιππος Δραγούμης 6977 231983

"ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ"


Εκδήλωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη στις 5μμ έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την κλιμάκωση της Ισραηλινής επιθετικότητας με την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων στο έδαφος της Γάζας, η οποία φέρνει μνήμες από το "Γκέτο της Βαρσοβίας" το 1943. Τονίζουμε πως η κλιμάκωση αυτή έγινε στο περιθώριο που άφησε η σχεδόν αδιάφορη στάση ή και η αδυναμία των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών να προωθήσουν αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει η στρατιωτική εισβολή και να επανέλθουν όλοι στο τραπέζι για την επίλυση του Παλαιστινιακού με βιώσιμο τρόπο. Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί -συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κυβέρνησης- πρέπει να παρέμβουν με κάθε διαθέσιμο μέσο και με αποτελεσματικό τρόπο στην προσχεδιασμένη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού που παρακολουθούμε, στη δολοφονία κυρίως αμάχων και πολλών παιδιών, την καταστροφή των υποδομών καθημερινής ζωής, τον αποκλεισμό κάθε ελπίδας για μια ειρηνική ζωή στους Παλαιστινίους και ασφάλεια στους πολίτες του Ισραήλ. Η ανθρωπότητα προσμετρά μια ακόμη ήττα, αδυνατώντας να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και να αποτρέψει την προαναγγελθείσα τραγωδία επιβάλλοντας την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση και τη διπλωματική διευθέτηση.

Η αναχαίτιση της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ χρειάζεται απερίφραστα και δίχως δισταγμό την εγρήγορση και την καταδίκη εκ μέρους όλων. Οποιαδήποτε περαιτέρω ολιγωρία διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων είναι εγκληματική και ουσιαστικά σημαίνει συνενοχή στο έγκλημα. Η ανθρωπότητα δεν νοείται να στηρίζεται σε μεθόδους που ανακυκλώνουν τη βία και καθιστούν τις ανθρώπινες κοινωνίες εστίες μίσους και προκατάληψης.

- Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουμε την απέχθειά μας μπροστά στη σφαγή και στην αδιαφορία του "διεθνούς παράγοντα", κυρίως της επίσημης κυβέρνησης των ΗΠΑ που στηρίζει πολιτικά τη στρατιωτική εισβολή και που με αυτό τον τρόπο δυναμιτίζει τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια των κοινωνιών.
- Συμπαραστεκόμαστε στο μαρτυρικό Παλαιστινιακό λαό και πιστεύουμε στο δικαίωμά του για δημιουργία άμεσα δικής του πατρίδας με πρωτεύουσα τμήμα της Ιερουσαλήμ, αλλά και στο δικαίωμα των Ισραηλινών να ζήσουν με ασφάλεια περιοριζόμενοι στα νόμιμα σύνορά τους.
- Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά την ανάγκη εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ και καλούμε τους εμπλεκόμενους διεθνείς φορείς και κράτη να απαιτήσουν την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, να σταματήσει η ανθρωποθυσία στα Παλαιστινιακά εδάφη.
- Ακόμα και στις χειρότερες πολεμικές αντιπαραθέσεις, η προστασία των αμάχων και η πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης των τραυματισμένων πολιτών είναι στοιχειώδεις κανόνες. Δεν είναι δυνατόν οι διεθνείς οργανισμοί και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να εμποδίζονται από ένα μέλος του ΟΗΕ να εκτελέσουν το έργο τους χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποιες κυρώσεις και συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να δολοφονούνται άμαχοι με εντολή κυβερνητικών εκπροσώπων χωρίς αυτό να οδηγεί σε κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.
- Καλούμε τους ελεύθερους κι ενεργούς πολίτες να πυκνώσουν τις τάξεις του αντιπολεμικού κινήματος που απαιτεί επίλυση του Παλαιστινιακού με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο καθώς και άμεση απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ.
- Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία και να εξασφαλίσει την ασφαλή αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας.
- Ζητάμε το μποϋκοτάζ των προϊόντων προέλευσης Ισραήλ και τη χρησιμοποίηση οικονομικών εργαλείων για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση του Ισραήλ.
- Καλούμε την Ε.Ε. να αναστείλει την προνομιακή εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ μέχρι τη λήξη της εισβολής και κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών και να συνδέσει τις οικονομικές σχέσεις της με το Ισραήλ με την απαίτηση για ειρηνική επίλυση του Παλαιστινιακού.
- Ζητάμε να εγκατασταθεί με εντολή του ΟΗΕ ή με πρωτοβουλία της ΕΕ δύναμη παρατηρητών στα σύνορα μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ καθώς και μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ώστε να επιβλέπουν και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των διαφορετικών λαών της περιοχής.
- Καλούμε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την αποτροπή μιας μεγαλύτερης ανθρωπιστικής καταστροφής, δολοφονίας και άλλων αμάχων, μεγαλύτερης απαξίωσης της ζωής. Ιδιαίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να σταματήσει να απαξιώνει το ρόλο των διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, μια και αυτό τελικά στρέφεται εναντίον της συλλογικής ασφάλειας, και έστω και τώρα να διδαχθεί από την καταστροφική πολιτική της στο Ιράκ.

Καλούμε σε εκδήλωση με κεριά, την Τετάρτη 7/1/2009, ώρα 17.00, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ με συνθήματα:
- Τερματίστε τώρα τη στρατιωτική εισβολή και τους βομβαρδισμούς
- Αφήστε κάτω τα όπλα
- Όχι στη δολοφονία παιδιών και αμάχων με οποιαδήποτε δικαιολογία
Όχι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού!
Προοπτική και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για τους Παλαιστινίους.
Ασφάλεια και ειρήνη και για τους πολίτες του Ισραήλ

H Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος 6936 672882
Τάσος Κρομμύδας, 6945 940916
Μιχάλης Τρεμόπουλος 6976 448442

Αφήστε κάτω τα όπλα-Δεν είναι παιχνίδι

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ τονίζουν ότι η επίθεση εναντίον του αστυνομικού φρουρού κλιμακώνει τη βία και αποπροσανατολίζει την κοινωνία από την πραγματική συζήτηση που πρέπει να κάνει για την κρίση που βαθαίνει και κυρίως για τις πολιτικές λύσεις και διεξόδους που απαιτούνται. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μιλάει με όπλα και σφαίρες για λογαριασμό της κοινωνίας. Κανένας δεν δικαιούται να αφαιρεί τη ζωή ενός πολίτη, να προχωράει στην έκδοση απόφασης θανατικής καταδίκης, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ και αν χρησιμοποιεί. Η θανατική καταδίκη είναι η πιο βάρβαρη πράξη για οποιονδήποτε λόγο και από όποιον και αν αποφασίζεται και εκτελείται. Και δεν οδηγεί ποτέ σε καλύτερη κοινωνία παρά στην βαρβαρότητα.

Η επίθεση με όπλα εναντίον ενός αστυνομικού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως πράξη που γίνεται γιατί ένας ειδικός φρουρός σκότωσε τον Αλέξη. Δεν μπορεί κανένας να μιλάει στο όνομα του Αλέξη χρησιμοποιώντας πρακτικές που καμία σχέση δεν είχαν με τον ίδιο ούτε να επικαλείται κοινωνικούς αγώνες όταν οι πρακτικές αυτές στρέφονται μακροπρόθεσμα ενάντια στην κοινωνία. Ο φαύλος κύκλος της βίας που ξεκίνησε με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό, συνεχίστηκε με την ανεξέλεγκτη καταστροφή μαγαζιών και κτιρίων και συνεχίστηκε με επιθέσεις στην κλούβα των ΜΑΤ και τώρα στον αστυνομικό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.

Η κοινωνία δεν πρέπει να παραμείνει απλός θεατής μιας κλιμάκωσης που το μόνο που προσφέρει είναι να παθητικοποιεί τους πολίτες, να απειλεί τις δημοκρατικές ελευθερίες, να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αυταρχικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και να μετατρέπει την καθημερινότητα σε μια επικίνδυνη πραγματικότητα ανταλλαγής πυροβολισμών. Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών αποδεικνύει ότι παρόμοιες λογικές στο τέλος τις πληρώνει η κοινωνία.

Η μόνη απάντηση στη βία είναι η αποφασιστικότητα της κοινωνίας να βάλει τέρμα στον φαύλο κύκλο με πολιτικούς όρους. Να διατρανώσει ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει με τα όπλα για λογαριασμό της. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της για τον κύκλο της βίας που ξεκίνησε με την δολοφονία του Αλέξη. Η εκπαίδευση της αστυνομίας στην επίλυση των κρίσεων χωρίς τη χρήση βίας και πολύ περισσότερο όπλων, η διαμεσολάβηση που προλαβαίνει την όξυνση της αντιπαράθεσης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της ίδιας της ζωής θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές της.

Η βία δεν ήταν ποτέ λύση, αλλά όσα τραγικά συμβαίνουν τελευταία επιβεβαιώνουν την ανάγκη όλοι οι φορείς και οι πολίτες να πάρουν ανοικτά θέση ενάντια στο φαύλο κύκλο της βίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος οι πιθανές ευθύνες της κυβέρνησης και της ηγεσίας της αστυνομίας μετά τις καταγγελίες για εμπλοκή οργάνων της πολιτείας και παρακρατικών στις καταστροφές και τη βία. Και σε αυτό ζήτημα οι Οικολόγοι Πράσινοι θα επανέλθουν.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
Πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος, 6936 672882
Θέμης Δημητρακόπουλος, 6939 240542