ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΟΥΤΕ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΟΥΤΕ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Το θέμα της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας συνδέθηκε πρόσφατα από κάποιους με τα περιοριστικά μέτρα για την αλιεία στα διεθνή ύδατα της Κρήτης. Θεωρήθηκε, μάλιστα, ότι η ρύθμιση της 22-5-2014 εκδόθηκε αυτή την περίοδο για να χρησιμοποιηθεί εναντίον όσων επιχειρήσουν εν πλω διαμαρτυρίες.

Ωστόσο, οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι τα μέτρα περιορισμού της αλιείας για τις μηχανότρατες είναι απαραίτητα και δεν πρέπει να σχετίζονται με το πρόγραμμα καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας.