ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ξεχάστε την ιδέα της καύσης των απορριμμάτων όσο είναι νωρίς!


Η λύση της καύσης και ο συγκεντρωτισμός δεν έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά από τα σχέδια του ΕΣΔΑΚ παρά το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη. Οι Οικολόγοι Πράσινοι εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η καύση είναι η χειρότερη επιλογή.

Παρά την κατακραυγή που δέχτηκε και το αδιέξοδο στο οποίο μας οδήγησε πρόσφατα το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Κρήτης φαίνεται πως ο συγκεντρωτισμός και η μέθοδος της καύση δεν έχουν εγκαταλειφθεί ως λύσεις από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και την Περιφέρεια. Εξακολουθούν να προβάλλονται επιχειρήματα που υποστηρίζουν την καύση σαν λύση πρώτης επιλογής, όπως η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, η υποτιθέμενη εξάλειψη των παραγόμενων τοξικών αέριων ρύπων μέσω της χρήσης σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και -τέλος- η ανάκτηση ενέργειας.

Για όλη αυτή την κατάσταση την πολιτική ευθύνη φέρουν η κυβέρνηση και τα κόμματα που ελέγχουν τους Δήμους και τις Νομαρχίες της Κρήτης αφήνοντας άλυτο το πρόβλημα των σκουπιδιών εδώ και δεκαετίες, επιτρέποντας τη λειτουργία εκατοντάδων ανεξέλεγκτων χωματερών και, τώρα, προωθώντας τη "λύση" της καύσης. Άραγε η "πράσινη ανάπτυξη" που διαφημίζει το ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει και την καύση απορριμμάτων με την τοξική τέφρα, τους αέριους ρύπους με τις καρκινογόνες διοξίνες;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι η καύση των απορριμμάτων δεν συμβαδίζει με την αρχή της βιωσιμότητας σε κανένα επίπεδο (κοινωνικό περιβαλλοντικό, οικονομικό) για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν αποτελεί λύση του προβλήματος των σκουπιδιών, εφόσον αντιμετωπίζει τα σκουπίδια σαν άχρηστα υλικά που θα πρέπει να τα «εξαφανίσουμε». Κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι όχι η «εξαφάνιση» τους αλλά η πρόληψη για τη μείωση της παραγωγής τους και η ανάκτηση των πρώτων υλών.

2. Είναι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης
και εμποδίζει την εφαρμογή του πρότυπου ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Όταν μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης και της ανακύκλωσης αφαιρούνται από τα απορρίμματα το χαρτί, τα πλαστικά και τα οργανικά υλικά, ό,τι απομένει δεν αποτελεί «καλή πρώτη ύλη» για τα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης.

3. Δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, να μειώσουν αποτελεσματικά τα απόβλητα τους μέσω της κριτικής κατανάλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και τη συμμετοχής τους στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

4. Δεν συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστοιχούν 250 θέσεις εργασίας ανά 10.000 τόνους σκουπιδιών που ανακυκλώνονται και μόνο 20 θέσεις αν η ίδια ποσότητα αποτεφρωθεί. Αλλά και οι δραστηριότητες της επαναχρησιμοποίησης δημιουργούν ως και 500 θέσεις εργασίας ανά 10.000 τόνους υλικών.

5. Κατά τη λειτουργία της αποτέφρωσης εκπέμπονται τοξικοί ρύποι όπως διοξίνες, υδράργυρος, μόλυβδος κ.ά. ακόμα και με την εφαρμογή της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Πολλά σύγχρονα διατροφικά σκάνδαλα (π.χ. Βέλγιο) οφείλονται στη λειτουργία εργοστασίων καύσης κοντά σε αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες.

6. Συμβάλλει στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου που παράγονται μέσω της καύσης και εντείνει την κλιματική κρίση.

7. Παράγει επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τοξική τέφρα) που απαιτούν ειδική διαχείριση σε χώρους ταφής επικινδύνων αποβλήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίπλα στο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων θα πρέπει να κατασκευάζεται και μια χωματερή τοξικών αποβλήτων.

8. Είναι εξαιρετικά δύσκολη τεχνικά η λειτουργία μονάδων καύσης και δεν επιτρέπονται αστοχίες ή λάθη διότι τότε οι εκπομπές ρύπων αυξάνονται και τα απορρίμματα θα πρέπει να οδηγούνται σε παρακείμενο χώρο ταφής.

9. Είναι πολύ ακριβή λύση.
Το κόστος της καύσης είναι περίπου 12 φορές μεγαλύτερο από το κόστος της ολοκληρωμένης διαχείρισης με την εφαρμογή της ιεραρχίας πρόληψη- επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση και κομποστοποίηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απορρίπτουμε κατηγορηματικά την καύση ως μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων και καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια να συγκροτήσουν νέο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης που θα βασίζεται πραγματικά στην ξεκάθαρη ιεραρχία ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης-Θεματική Ομάδα «Περιβάλλον» των Οικολόγων Πράσινων

Ενισχύστε την εκλογική καμπάνια των Οικολόγων Πράσινων

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν έχουν χρηματοδότες, δεν παίρνουν χρήματα από εταιρίες όπως άλλα κόμματα και είναι αποκλεισμένοι από την κρατική χρηματοδότηση παρά το 1.05% των εκλογών του 2007. Τα οικονομικά μας βασίζονται αποκλειστικά στις συνεισφορές μελών και φίλων. Αυτή είναι μία από τις βασικές μας διαφορές από τους υπόλοιπους και μας διατηρεί απολύτως ανεξάρτητους από οποιαδήποτε συμφέροντα.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της εκλογικής καμπάνιας είναι να συγκεντρώσουμε έγκαιρα 150.000€. Για να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό κάθε φίλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ πρέπει να πάρει την υπόθεση προσωπικά, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Ακόμα και η πιο μικρή συνεισφορά είναι πολύτιμη. Σκεφτείτε πως :

■ Με 20€ μπορούν να τυπωθούν 400 δίπτυχα φυλλάδια από ανακυκλωμένο χαρτί για την καμπάνια των ευρωεκλογών
■ Με 50€ Να καλυφθούν 10 θέσεις σε στάσεις λεωφορείων στην διάρκεια ης προεκλογικής περιόδου.
■ Με 200 € Μπορεί να πληρωθεί η φιλοξενία της ιστοσελίδας μας για 1 χρόνο.
■ Με 1000€ Να διοργανωθεί μια ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης στην διάρκεια της καμπάνιας.


Αν ο καθένας μας κάνει αυτό που μπορεί τότε όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας να εκλεγεί τουλάχιστον ένας πράσινος ευρωβουλευτής στις 7 Ιουνίου. Ο αγώνας να περάσουν οι ιδέες της οικολογίας σε όλους τους πολίτες απαιτεί οικονομικά μέσα που μόνο οι πολίτες που μας υποστηρίζουν μπορούν να προσφέρουν.

Πώς μπορείς να συνεισφέρεις:
□ Μέσω του WWW με πιστωτική κάρτα (σύστημα easy pay της τράπεζας Πειραιώς) . Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.easypay.gr/oikologoi.pay
□ Με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς:
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΙΒΑΝ: GR64 0172 0830 0050 8303 2161 775
Παρακαλούμε μετά την καταβολή του ποσού να μας ενημερώσετε με φαξ (210 3241825) ή email (
ecogreen@otenet.gr).

"STOP BARROSO - Ζοζέ Μπαρόζο φτάνει πια!"

Καλούμε τα κόμματα να μην τον επανεκλέξουν

Με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο στη χώρα μας, οι Οικολόγοι Πράσινοι και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα δηλώνουν “STOP BARROSO”, ζητάνε να μην επιλεγεί ξανά ο Ζοζέ Μπαρόζο ως πρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πολιτική της Κομισιόν υπό την προεδρεία του, αντί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής απάντησης στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση, οδηγεί στη αποδιοργάνωση και στην οπισθοχώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπροστά σε μια -άτυπη μάλιστα- διακρατική συνεργασία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να μην υποστηρίξουν την επανεκλογή Μπαρόζο και την ελληνική κοινωνία να διεκδικήσει μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ένα Πράσινο Νew Deal, την προώθηση της πράσινης οικονομίας και τη δημιουργία 5.000.000 πράσινων θέσεων εργασίας τα επόμενα 5 χρόνια.

Η απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος της Ζοζέ Μπαρόζο ευθύνονται για μια πολιτική απορρύθμισης των αγορών και της εργασίας σε βάρος της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, υποχώρησης μπροστά στα οικονομικά λόμπυ και παραγνώρισης του επείγοντος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης. Απέτυχαν να δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης απαιτούνταν κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς πράσινη κατεύθυνση από μια Ευρώπη πολιτική οντότητα, και όχι συμπεριφορά μιας φοβισμένης αγοράς. Αντί να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν την κρίση συνέβαλαν σε αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να πιάσει τα μηνύματα και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Ο Ζ. Βαρόζο και η πολιτική που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύνονται για την παράλυση των ευρωπαϊκών θεσμών και της ίδιας της Επιτροπής. Οι όποιες πρωτοβουλίες αφέθηκαν στη «συνεννόηση» μεταξύ Σαρκοζί, Μέρκελ και Μπράουν. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά η πολιτική Μπαρόζο απέτυχε.

Η πολιτική που ακολούθησε η Κομισιόν υπό τον Μπαρόζο ήταν και σε πολλούς άλλους τομείς ανεύθυνη και αντιευρωπαϊκή. Ως Ευρωπαίοι Πράσινοι, μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη - όχι απλώς φιλοευρωπαϊκή - αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα της αποτυχημένης πολιτικής:

• Προώθηση και στήριξη ενός μεγάλου αριθμό πολιτικών και ρυθμίσεων με στόχο την απορρύθμιση της εργασίας, την περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων και την «απελευθέρωση» των αγορών στη λογική ότι η ανεξέλεγκτη αγορά μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα.

• Διαπραγμάτευση και υπογραφή νέο-αποικιακού τύπου συμφωνιών με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που εντείνουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των χωρών αυτών και οδηγούν σε μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης.

• Απουσία κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της οικονομική κρίσης, της ανεργίας και των βαθιών κοινωνικών ανισοτήτων.

• Προώθηση της καλλιέργειας των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (μεταλλαγμένα), πάρα την αντίθεση των περισσότερων κρατών-μελών και του συνόλου σχεδόν των ευρωπαίων πολιτών.

• Υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας και δημιουργία του ευρωπαϊκού φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια.

• Εγκατάλειψη των αρχικά φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών μπροστά στις πιέσεις ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, υποσκάπτοντας την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

• Εγκατάλειψη των δεσμεύσεων για προώθηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν δημιουργήθηκε καν η Ομάδας Εργασίας με αυτή την αρμοδιότητα, όπως είχε εξαγγελθεί το 2005.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε όλες τις ευρωπαϊκές, δημοκρατικές, προοδευτικές και ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις να συνταχθούν στην εκστρατεία που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πράσινων για την απομάκρυνση του Ζ. Μπαρόζο και την αλλαγή προτεραιοτήτων από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείτε την καμπάνια STOP ΒARROSO

Ζητάμε από τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις ευρωεκλογές και να αποτρέψουν με την ψήφο τους μια δεύτερη θητεία Μπαρόζο, διαμορφώνοντας μια άλλη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στη δημιουργία μιας οικολογικής, δημοκρατικής και ειρηνικής Ευρώπης, μιας Ευρώπης της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η άλλη Ευρώπη υπάρχει, παρά την κυριαρχία αντιευρωπαϊκών δυνάμεων και πολιτικών, είναι αυτή των πολιτών, που δεν αντέχουν άλλο την αδιαφορία απέναντι στα ουσιαστικά προβλήματα, που ενεργοποιούνται μέσα από τις ποικίλες μορφές της Κοινωνίας των Πολιτών. Που αλλάζουν οι ίδιοι πλευρές της ζωής τους, που επηρεάζουν επιμέρους αποφάσεις στο ευρωκοινοβούλιο, που αναζητούν στο σήμερα εναλλακτικές λύσεις για μια βιώσιμη κοινωνία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε

Πείτε όχι στην πολιτική Μπαρόζο.

Δώστε στην ψήφο σας αξία. Ψήφο στους Οικολόγους Πράσινους

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων
Πληροφορίες:
Ορέστης Κολοκούρης, τηλ. 6945221216
Νίκος Χρυσόγελος, τηλ. 6936672882

23 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΙ «ΕΙΡΗΝΙΚΗ») ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗ

23 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ η προσπάθεια του πυρηνικού λόμπι να ξεχάσουμε δεν θα περάσει. Με σειρά πρωτοβουλιών οι Οικολόγοι Πράσινοι επιδιώκουν να κλείσουν τον δρόμο της πυρηνικής ενέργειας όχι μόνο στη χώρα μας άλλα και σε όλα τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή.

To πυρηνικό λόμπι αντεπιτίθεται εκμεταλλευόμενο την ανησυχία του κόσμου για την κλιματική αλλαγή. Προσπαθούν έτσι να εμφανίσουν την πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι λύση, είναι πρόβλημα! Οι επιπτώσεις της χρήσης πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς ή «ειρηνικούς» σκοπούς είναι παρούσες και η ανθρωπότητα έχει θρηνήσει χιλιάδες θύματα από πυρηνικές δοκιμές, πυρηνικά ατυχήματα, απορρίψεις πυρηνικών αποβλήτων, από τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι καθώς και από τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου σε στρατιωτικές δοκιμές καθώς και στα πολεμικά πεδία στο Ιράκ και στη Γιουγκοσλαβία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι ο δρόμος της πυρηνικής ενέργειας πρέπει και μπορεί να κλείσει μέσα από τη συνεργασία των αντιπυρηνικών και των οικολογικών κινημάτων καθώς και των ενεργών πολιτών πέρα από σύνορα. Το μήνυμα «ΚΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ, ΠΑΡΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΙ» παραμένει επίκαιρο πάντα, όπως αποδεικνύεται συνεχώς μέσα από πολυάριθμα πυρηνικά σκάνδαλα. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι εδώ. Ο άνεμος, ο ήλιος, η βιομάζα αποτελούν καλούς πρεσβευτές συνεργασίας σε μια εποχή που χρειάζεται να απεξαρτηθούμε από τις συγκεντρωτικές μορφές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και το ουράνιο, μια και όπως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο αγώνας για έλεγχο και κυριαρχία πάνω σε αυτές τις επικίνδυνες μορφές ενέργειας οδηγεί και σε αύξηση της ανασφάλειας και των συγκρούσεων διεθνώς. Ο αγώνας για την προστασία του κλίματος είναι και αγώνας ενάντια στην πυρηνική ενέργεια.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο και σε Βαλκανικό επίπεδο για την προώθηση της συνεργασίας ώστε να αποτρέψουμε τα πυρηνικά σχέδια σε ολόκληρη την περιοχή, όχι μόνο στη χώρα μας. Συμπαραστάθηκαν τον Αύγουστο του 2008 στους αντιπυρηνικούς διαδηλωτές στην Τουρκία, που η ειρηνική τους συγκέντρωση στο πλαίσιο του διεθνούς αντιπυρηνικού κάμπινγκ Ecotopia (Οικοτοπία) στη Σινώπη της Β. Τουρκίας (υποψήφια περιοχή για μια από τις 3 πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τουρκίας) διαλύθηκε από την αστυνομία και οι κατασκηνωτές εξαναγκάστηκαν να φύγουν αμέσως από την πόλη.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν τα αντιπυρηνικά κινήματα στις βαλκανικές χώρες και φιλοξένησαν τον Ιούνιο 2008, στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση των Πράσινων Κομμάτων από τα Βαλκάνια που συνυπέγραψαν την κοινή διακήρυξη για «Πράσινα Βαλκάνια». Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών αυτά φιλοξενούν ξανά στη Θεσσαλονίκη, στις 15 και 16 Μαΐου 2009, τη συνάντηση του Πράσινου Διαλόγου Ανατολής – Δύσης στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα πράσινα κόμματα των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενός Πράσινου New Deal και της Πράσινης Οικονομίας στα Βαλκάνια. Η εκλογή 1-2 ευρωβουλευτών των Οικολόγων Πράσινων θα δώσει σημαντική ώθηση στις πρωτοβουλίες για Πράσινα, ειρηνικά, ελεύθερα από πυρηνικά Βαλκάνια, εκτιμούν όλα τα πράσινα κόμματα της περιοχής.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων
Για πληροφορίες:

Νίκος Χρυσόγελος, τηλ 6936672882
Μιχάλης Τρεμόπουλος, τηλ 6976448442
Μιχάλης Πετράκος, τηλ. 6942984455

Σημείωση: Διαβάστε παρακάτω και στο λινκ
αναλυτικό υλικό για δημοσιογράφους σχετικά με τα πυρηνικά (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/EG_Nuclear_PressKit.pdf)

Για τις κεραίες Κινητής τηλεφωνίας στην Κίσαμο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταγγέλλουν την προκλητική στάση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην Κίσαμο Χανίων, οι οποίες, αφήνοντας για 16 μέρες χωρίς σήμα την πόλη μετά από δικαστική απόφαση απομάκρυνσης κεραιών που λειτουργούσαν κοντά σε σχολεία, δημιουργούν κλίμα απειλών κι εκφοβισμού κατά μελών των Οικολόγων Πράσινων και οικολογικών οργανώσεων.
Με δικαστική απόφαση, μετά από προσφυγή του Δήμου Κισάμου Χανίων, της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Κισάμου και Συλλόγων Γονέων των σχολείων, οι κεραίες τριών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονταν κοντά σε σχολεία και νηπιαγωγείο στο κέντρο της πόλης της Κισάμου έπρεπε να απομακρυνθούν έως τις 20 Απριλίου.


Οι εταιρείες κατέβασαν το διακόπτη αμέσως μόλις τους επιδόθηκε η απόφαση, αφήνοντας χωρίς σήμα για κινητά την πόλη της Κισάμου από την 1η Απριλίου, μιας και δεν είχαν φροντίσει να καλύπτουν με άλλες κεραίες την περιοχή, παρότι η δικαστική απόφαση τους έδινε τη δυνατότητα να απομακρύνουν τις κεραίες στις 20 Απριλίου, για να βρουν εναλλακτική λύση μέχρι τότε.
Το σήμα για κινητά επανήλθε σήμερα 16 του μηνός στην περιοχή, μετά και από καταγγελία στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών στην Αθήνα. Υπήρξαν απειλές και ισχυρή πίεση κατά μελών της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Κισάμου και των Οικολόγων Πράσινων, τα οποία επιχειρείται να στοχοποιηθούν στην περιοχή και να τους φορτωθεί ότι αυτοί φταίνε που δε λειτουργούν τα κινητά.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν:
• την κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αλλά και την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να παρέμβουν άμεσα προς τις εταιρείες ώστε να φροντίσουν να παρέχουν με νόμιμο τρόπο και άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν υπογράψει συμβόλαια με πολίτες της Κισάμου.
• Όλα τα κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη θέση υπέρ της προστασίας της υγείας των πολιτών, της τήρησης των νόμων για όλους.


Επισημαίνουμε ακόμη ότι η μη παροχή σήματος για κινητά στην πόλη της Κισάμου με άλλο νόμιμο τρόπο, αποτελεί αθέτηση συμβολαίου από την πλευρά των εταιρειών προς τους πολίτες της Κισάμου κι αποτελεί λόγο για ατομικές και ομαδικές αγωγές για να αποζημιωθούν από τις εταιρείες για την οικονομική ζημιά που υφίστανται όλες αυτές τις μέρες, θέμα που πρέπει να απασχολήσει και τις καταναλωτικές οργανώσεις.

Τονίζουμε την ηχηρή απουσία σε όλες αυτές τις μέρες της κρίσης στην Κίσαμο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (με την τιμητική για την ίδια εξαίρεση της δημάρχου της Κισάμου) το οποίο έχει μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Εν τούτοις τα λαλίστατα κατά τα άλλα στελέχη και βουλευτές του δεν έχουν τίποτε να πουν, ταυτιζόμενα με την ανεξέλεγκτη δράση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και με τις πρακτικές απειλών κατά του οικολογικού κινήματος, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά ότι οι διακηρύξεις τους περί «πράσινης ανάπτυξης» αποτελούν πράσινα άλογα.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες: Φώτης Ποντικάκης, 6973 692680

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ

Για μια βιώσιμη έξοδο από το φαύλο κύκλο του χρέους

Ανεξάρτητα από τη νεοφιλελεύθερη θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη της οικονομίας στην παρούσα συγκυρία, οι αιτιάσεις και τα συμπεράσματα της για τη δημοσιονομική κατάσταση στη χώρα μας, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για κάθε σκεπτόμενο συμπολίτη μας. Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα (υψηλότατο δημόσιο χρέος, υπερδιπλάσιο τουλάχιστον έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με τη δεύτερη χειρότερη στον τομέα αυτό χώρα της Ευρωζώνης, καλπάζων ιδιωτικός δανεισμός), δεν μπορούν πλέον να κρύψουν τα πήλινα πόδια της Ελληνικής Οικονομίας.

Με τη διαφαινόμενη μάλιστα συρρίκνωση του ΑΕΠ την προσεχή διετία και την εξυπηρέτηση των οφειλομένων τόκων, το νέο δημόσιο έλλειμμα διευρύνεται με γρήγορο ρυθμό κα δημιουργεί επιπρόσθετο χρέος, με συνέπεια η Ελληνική κυβέρνηση να δυσκολεύεται ακόμα και στην εξεύρεση δανεικού χρήματος από την κεφαλαιαγορά. Η μειωμένη αξιοπιστία στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων της είναι ο βασικός λόγος που υποχρεώνει τη χώρα σε τόσο ακριβό δανεισμό, όπως εκφράζεται από την υψηλή διαφορά επιτοκίου (σπρεντ), σε σύγκριση με τα κεντροευρωπαϊκά κράτη.
Από την άλλη, η φθίνουσα πορεία της Ελληνικής οικονομίας μειώνει τα έσοδα του δημοσίου και η ολοένα και μεγαλύτερη δημοσιονομική αδυναμία οδηγούν σε μεγαλύτερη αύξηση των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: η αποπληρωμή μόνο των τόκων του δημοσίου χρέους απορροφά μεγάλα ποσά (περίπου 5% του ΑΕΠ) από τον προϋπολογισμό, χωρίς καν να υπολογίσουμε το ύψος των δόσεων αποπληρωμής, χρήματα που αφαιρούνται από κοινωνικές δαπάνες και από τη χρηματοδότηση ζωτικών επενδύσεων, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.

Δεν περιορίζονται όμως εδώ οι συνέπειες του υψηλού και ακριβού δανεισμού. Ένα υψηλό δημόσιο χρέος που διαιωνίζεται και αυξάνεται από νέα ελλείμματα, θα επιβαρύνει κατά πολύ και τις επόμενες γενιές που θα κληρονομήσουν το χρέος. Δεδομένης της γήρανσης και συρρίκνωσης του ενεργού πληθυσμού και της κάκιστης χρηματοοικονομικής διαχείρισης στα ασφαλιστικά ταμεία, το μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, δεν επιφυλάσσει στους πολίτες παρά σκληρή φορολόγηση. Με άλλα λόγια, ο φαύλος κύκλος του χρέους είναι τροχοπέδη για την ελληνική οικονομία.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να διακηρύσσει δημόσια ότι θέτει τη μείωση του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους ως βασικό της στόχο, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και να βελτιωθούν οι όροι δανεισμού από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, στην πραγματικότητα όμως δεν επιδιώκει πραγματικές λύσεις, αλλά μπαλώματα, προσθέτοντας ουσιαστικά «κρυφό» χρέος στο επίσημο. Η μείωση του δημοσίου ελλείμματος με λογιστικά τεχνάσματα και φοροεισπρακτικά μέτρα όπως συνήθιζαν και επιμένουν οι Ελληνικές κυβερνήσεις, δεν αποτελεί παρά ένα νέο μπάλωμα και δηλώνει αποφυγή ολοκληρωμένων λύσεων.

Μέτρα, όπως η επιπλέον φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, βασίζουν την μείωση του ελλείμματος σε φοροεισπρακτικές λογικές σε βάρος κυρίως μεσαίων και ασθενών εισοδημάτων και σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση κοινωνικών παροχών, αποτελούν ένα πρόσκαιρο μπάλωμα, μια ακόμα κουκίδα στο φαύλο κύκλο των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Η Ελληνική οικονομία ζητά καλά μελετημένες πολιτικές που θα δώσουν διέξοδο από την κρίση και μακροχρόνια εξυγίανση της.

Οι προτάσεις των Οικολόγων Πρασίνων

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεχόμαστε ότι βραχυπρόθεσμα η χώρα δεν μπορεί να αποφύγει τον δανεισμό. Η περίοδος της κρίσης είναι η πλέον ακατάλληλη για μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και για δραστική μείωση του δημοσίου ελλείμματος. Προτείνουμε την εφαρμογή μιας σαφώς στοχευμένης οικονομικής πολιτικής, που με την αξιοπιστία της θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας από ειδικό Ευρωπαϊκό Ομόλογο και θα έχει αρκετά χαμηλότερο κόστος δανεισμού από ότι η σημερινή άμεση απορρόφηση δανειακών κεφαλαίων. Η αξιοποίηση ενός αντίστοιχου εργαλείου, όπως προτείνουν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού Πράσινου New Deal ύψους 500 δις για τη χρηματοδότηση δημόσιων και πράσινων επενδύσεων, θα συμβάλει και στην Ευρωπαϊκή δημοσιονομική και πολιτική ολοκλήρωση.

Η αξιοπιστία αυτής της οικονομικής πολιτικής κρίνεται ταυτόχρονα από τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του προϋπολογισμού και από την κατάθεση μιας δέσμης ρυθμίσεων, τόσο στο σκέλος των εξόδων, όσο και στο αντίστοιχο των εσόδων, που θα βεβαιώνουν ότι σε κανονικές οικονομικές περιόδους θα υπάρξει ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Έτσι, αναφορικά με τα έξοδα, οι Οικολόγοι Πράσινοι:
· Θεωρούμε αναγκαία την άμεση κατάργηση όλων των δημόσιων δαπανών και επιδοτήσεων που αυξάνουν τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
· Κρίνουμε απαραίτητο τον δραστικό περιορισμό των εξοπλιστικών δαπανών και την ανάκληση των συμμετοχών μας σε πολυδάπανες στρατιωτικές δράσεις εκτός συνόρων.
· Απαιτούμε ως κάτι παρά πάνω από επείγουσα την εγκατάλειψη έργων που δεν έχουν αιτιολογημένους στόχους και δεν έχουν επισημανθεί οι συνέπειες τους, όπως η εκτροπή του Αχελώου.
· Tασσόμαστε υπέρ αποτελεσματικών κανόνων διαφάνειας στο σύνολο των δημοσίων εξόδων. Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί (του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα) χρειάζεται αυτονόητα να καταθέσουν ένα τριετές επιχειρησιακό σχέδιο με προσδιορισμένους στόχους, με αιτιολογημένους και ελεγχόμενους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς και παράλληλη πιστή τήρηση των καθιερωμένων διεθνώς λογιστικών προτύπων.

Εξίσου αδήριτη είναι η διευκρίνιση των πηγών και του μεγέθους των εσόδων. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ λοιπόν θεωρούμε απαραίτητες:
· Αποτελεσματικότερους δημόσιους μηχανισμούς είσπραξης των φόρων, ως μέσο τόνωσης των δημοσίων εισπράξεων. Η αποτελεσματικότητα των εισπρακτικών υπηρεσιών χρειάζεται να παρακολουθείται στενά και να αξιολογείται με βάση προσδιορισμένους στόχους, δείκτες, συγκρίσεις και διασταυρώσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός «έγκαιρης προειδοποίησης» και το όλο σύστημα να επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να εντοπίζουν ενδεχόμενες υστερήσεις, για να αναληφθούν οι απαραίτητες δράσεις έγκαιρα.
· Κλιμακούμενη επικουρική φορολογία στα καύσιμα, ώστε σε πρώτη φάση η λιανική τιμή της βενζίνης να είναι πάντα τουλάχιστον 1 ευρώ.
· Σημαντικές αλλαγές προς πράσινη κατεύθυνση στη φορολογική πολιτική. Η αναδιάρθρωση στη φορολογία μπορεί να αντλήσει επιπλέον πόρους επιβαρύνοντας σε πρώτη φάση την επιδεικτική κατανάλωση, αλλά και υπέρμετρες σπατάλες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού αξιολογούμενες για κάθε χρήση.
· Ανατροπή, σε συνεργασία με τα άλλα πράσινα κόμματα, της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξαιρεί ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγικούς κλάδους από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου,. Η τιτλοποίηση των προβλεπόμενων εσόδων από αυτή τη δημοπράτηση (προβλέπονται περίπου 2 δις ευρώ το χρόνο, από το 2013) μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της εθνικής συμμετοχής σε προγράμματα μόνωσης κτιρίων και σιδηροδρομικών έργων.
· Καθιέρωση κοινωνικά και παραγωγικά δίκαιου νομικού πλαισίου για τις συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα, με σωστή και διάφανη θεσμοθέτηση ώστε να μη δίνεται καταχρηστική προτεραιότητα στα έργα που επιδέχονται χρηματοδότηση με ΣΔΙΤ.


Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν επαρκούν χωρίς σαφή μέριμνα για εξάλειψη της διαφθοράς από τους μηχανισμούς ελέγχου αλλά και για την εφαρμογή διαφορετικών δεικτών αξιολόγησης τους. Πόσο μάλλον χωρίς τη γενικότερη στροφή στην πράσινη οικονομία, στα πλαίσια ενός Green New Deal. Η επένδυση στην πράσινη οικονομία θα επιφέρει την αειφορία στην οικονομία, ανάπτυξη εισοδημάτων και κατά συνέπεια των δημοσίων εσόδων, που με την σειρά τους σε κανονικές οικονομικές συνθήκες θα συμβάλουν στον χρόνιο ισοσκελισμό του προϋπολογισμού.

Η εξοικονόμηση (της κάθε μορφής) ενέργειας και άλλων κρίσιμων φυσικών πόρων και πρώτων υλών, η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών (και με τη δυνατότητα να αποκτούν επιπρόσθετο εισόδημα ασθενείς κοινωνικές ομάδες ή τοπικές οικονομίες), η τόνωση περιφερειακών παραγωγικών διαδικασιών, η πολύπλευρη αξιολόγηση (και όχι απλά για να ...ευημερούν αριθμοί!) των δημοσίων επενδύσεων και επιδοτήσεων, η τόνωση της κοινωνικής οικονομίας και μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών και σειρά δράσεων που εμφατικά επιμένουμε, είναι πλέον στις άμεσες προτεραιότητες και της οικονομικής πολιτικής.

Μαζί μ' αυτές και αλλαγές και επενδύσεις στην εκπαίδευση (παραδοσιακή, δια βίου μάθηση) και την Έρευνα, στον τρόπο που ενσωματώνουμε τη σύγχρονη καινοτομία, χωρίς να απαξιώνουμε το γνωστικό πλούτο του παρελθόντος, τη θέσπιση ανεξάρτητης από κομματικές και κυβερνητικές χειραγωγήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας, αφού η παρούσα σχεδόν διπλασίασε το δημοσιονομικό έλλειμμα μέσα σ' ένα εξάμηνο. Και ακόμα σειρά μέτρων που θα αίρουν τις αιτίες διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, γιατί στη χώρα μας η ασθενής κοινωνική συνοχή, αλλά και η σημαντική έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας, αποτελούν μίγμα ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Για πληροφορίες:

Νίκος Φιολιτάκης 694 831 8121
Θανάσης Παπακωνσταντίνου 697 464 4577

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τρίτη, 22.04.2009

Η Γη μας χρειάζεται

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον πλανήτη Γη και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, ανάγκη που εντείνεται αν λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία του ΟΗΕ για τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ΟΗΕ τα 2/3 του πλανήτη κινδυνεύουν ήδη με διάβρωση και ερημοποίηση, ενώ περίπου 150 εκ. συνάνθρωποί μας αναμένεται να γίνουν περιβαλλοντικοί πρόσφυγες μέχρι το 2050 εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και των περιβαλλοντικών καταστροφών που αυτές θα επιφέρουν. Ο ΟΗΕ διαπιστώνει επίσης ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας παγκοσμίως με αποτέλεσμα ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών και των οικοτόπων τους να είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ.

Από την άλλη:
► Tο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, που ζει στις ανεπτυγμένες χώρες, καταναλώνει περισσότερο από το 80% των φυσικών πόρων της γης, δημιουργώντας έτσι ένα δυσανάλογο χάσμα που οδηγεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και στην άνιση κατανομή του πλούτου.
► Σήμερα σε μια μέρα καταναλώνουμε όσα κατανάλωναν οι άνθρωποι σε ένα ολόκληρο χρόνο, πριν από διακόσια χρόνια
► Αν και ο παγκόσμιος πλούτος έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, πάνω από 2,8 δισεκατ. άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν με λιγότερο από 2 Ευρώ τη μέρα


Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή πίεση πάνω στο φυσικό περιβάλλον από τις καταναλωτικές και παραγωγικές μας συνήθειες και το δικαίωμα του αναπτυσσόμενου κόσμου στη (βιώσιμη) ανάπτυξη πρέπει να βρούμε λύσεις/προτάσεις που να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις γενεές.

Η τελευταία διάσκεψη στο Πόζναν της Πολωνίας τον Δεκέμβριο του 2008 ήταν άκρως απογοητευτική. Απέναντι στην οικονομική κρίση οι κυβερνήσεις στην ΕΕ θυσίασαν και το περιβάλλον και πάνω στις προτάσεις της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου επικράτησαν οι πιέσεις των εθνικών κυβερνήσεων και των βιομηχανικών τους λόμπυ καθιστώντας ακόμα πιο ανεπαρκές το "Ενεργειακό Πακέτο" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρώπη έχασε την πρωτοπορία στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του κλίματος και την ευκαιρία να εγκαινιάσει μια στροφή της οικονομίας της σε βιώσιμη κατεύθυνση, δείχνοντας το δρόμο στην υπόλοιπη ανθρωπότητα.

Όσο για τη χώρα μας: αυτή συνεχίζει να διαθέτει την πιο σπάταλη και ρυπογόνο οικονομία στην Ευρώπη των 15.
Σήμερα ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική υπηρεσία έλλειμμα για το 2008 5% επί του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή η χώρα μας έχει ένα ακόμα πιο υψηλό έλλειμμα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας (5.9 εκτάρια ανά κάτοικο) είναι 3.5 φορές μεγαλύτερο από τη φέρουσα ικανότητα της χώρας μας (έλλειμμα 4.2 εκτάρια ανά κάτοικο). Ζούμε εξαντλώντας τις δυνατότητες της γης που μας φιλοξενεί.


Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ πιστεύουμε ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Ζούμε πια στην εποχή της κλιματικής κρίσης και οι όποιες αποφάσεις παρθούν τώρα θα έχουν να κάνουν με το πόσο βαθιά θα είναι αυτή η κρίση και με το αν θα μπορέσουμε ή όχι στο μέλλον να σταθεροποιήσουμε ξανά το κλίμα και να προστατέψουμε τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να ηγηθεί στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του κλίματος. Οι πολίτες, οι επιστήμονες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις περιμένουν από τους ευρωβουλευτές και τους αρχηγούς κρατών να λάβουν φιλόδοξες πολιτικές αποφάσεις για την προστασία του κλίματος. Αύριο θα είναι ήδη πολύ αργά.
Άλλωστε, η προστασία του κλίματος είναι μια ευκαιρία για να στραφούμε προς μια βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη οικονομία και να δημιουργήσουμε εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε πράσινα επαγγέλματα. Είναι τώρα που πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια ενεργειακή επανάσταση. Αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση θα μοιάζει αστεία μπροστά στην οικονομική και κοινωνική κατάρρευση που θα προκαλέσει το κλιματικό χάος, όπως δείχνουν πολλές μελέτες και έρευνες.


Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα έχουν θέσει το θέμα της προστασίας του κλίματος ως ένα από τα 3 κεντρικά θέματα της Κοινής τους Καμπάνιας. Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 κατά 40% σε σχέση με το έτος βάσης.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεσμευόμαστε επίσης να εργαστούμε τόσο μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή όσο και σε τοπικό και κοινωνικό επίπεδο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μια και οι κυβερνήσεις δεν έχουν πείσει μέχρι σήμερα ότι δεσμεύονται να κάνουν πράξη όσα έχουν συνυπογράψει για "αναστροφή των τάσεων απώλειας ειδών και οικοτόπων μέχρι το 2010". Ήδη η Ελληνική κυβέρνηση παραπέμπει για την επίτευξη του στόχου από το 2010 στο …2023 με το σχέδιο "Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα" που έχει δώσει στη δημοσιότητα.


Για την Ελλάδα, τέλος, προτείνουμε ένα ουσιαστικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών, με βασικούς άξονες:
- την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, μέσα από μέτρα οικονομικής και τεχνικής στήριξης, καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών και ανώτατων ορίων, ανταποδοτική φορολόγηση των ρυπογόνων μορφών ενέργειας, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
- τον δραστικό περιορισμό της χρήσης λιγνίτη αλλά και των άλλων ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή και ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τον οικιακό τομέα
- την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων με προτεραιότητα στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά
- την ουσιαστική συρρίκνωση των οδικών μεταφορών, με επανεξέταση των σχεδίων για νέους αυτοκινητόδρομους, ενίσχυση του σιδηροδρόμου, στήριξη των μαζικών συγκοινωνιών και κατοχύρωση των δικαιωμάτων πεζών και ποδηλατών.

Πληροφορίες:

Μιχάλης Πετράκος 6942984455
Βάσω Νάκου 6974278090
Νίκος Χρυσόγελος 6936672882

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τρίτη, 22.04.2009

Στο κέντρο της εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων η κοινωνική Ευρώπη

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν στο κέντρο της εκλογικής καμπάνιας τους τα θέματα της κοινωνικής Ευρώπης, ενώ συμμετέχουν στην κοινή καμπάνια των Ευρωπαίων Πράσινων «Stop Barroso» που αποσκοπεί στον να μην επιλεγεί ξανά ο Μπαρόζο ως πρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Πράσινοι επικρίνουν την πολιτική της Κομισιόν που αντί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής απάντησης στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση οδηγεί με ευθύνη του Μπαρόζο στη αποδιοργάνωση της σημερινής Κομισιόν και στην οπισθοχώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπροστά σε μια –άτυπη μάλιστα- διακρατική συνεργασία. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να μην υποστηρίξουν την επανεκλογή Μπαρόζο και την ελληνική κοινωνία να διεκδικήσει μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ένα Πράσινο Νew Deal.

Προσκεκλημένη των Οικολόγων Πράσινων ήρθε την Παρασκευή 10/4 στην Αθήνα η πράσινη βουλευτής Jean Lambert, υπεύθυνη για θέματα ελευθεριών, κοινωνικής Ευρώπης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών θεμάτων της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Μαζί με την πράσινη βουλευτή, Jean Lambert, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενη από τους Ν. Χρυσόγελο, μέλος της Γραμματείας των ΟΠ, Θ. Δημητρακόπουλο, συν-συντονιστή της Θεματικής Ομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Κ. Διάκο, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ συναντήθηκε την Παρασκευή 10/4 με:
- αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ Παξινό και το μέλος του ΔΣ κ. Αναλυτή για να συζητήσουν θέματα προστασίας των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων
- τον Δ. Τσουκαλά, τέως πρόεδρο του ΔΣ της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΕ και σημαίνων στέλεχος της αντιπροσωπείας των ελληνικών συνδικάτων στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικάτων για να συζητήσουν για τα εργασιακά δικαιώματα την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την κοινωνική Ευρώπη, τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα συζητήθηκαν επίσης με εκπροσώπους ΜΚΟ, με τη συμμετοχή της Ευρωβουλευτού Jean Lambert και του Χρ. Δουλκερίδη, ελληνικής καταγωγής βέλγου Βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, προέδρου του γαλλόφωνου κοινοβουλίου των Βρυξελλών και ενός από τους πιθανούς προέδρους της κυβέρνησης των κρατιδίου των Βρυξελών αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις για ποσοστό της τάξης του 18-20% για τους Βέλγους Πράσινους (που θα τους αναδείξει πιθανώς ως δεύτερο κόμμα στις Βρυξέλες).

Ακολουθούν στοιχεία για το περιεχόμενο των θέσεων των Οικολόγων Πράσινων καθώς και για τις συζητήσεις με την αντιπροσωπεία του ΔΣΑ, τις ΜΚΟ και εκπρόσωπο της ΟΤΟΕ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουν μεγάλη σημασία στην κοινωνική διάσταση των διαφόρων πολιτικών και επιδιώκουν να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα, όχι μόνο των ευρωπαίων πολιτών αλλά και των πολιτών του υπόλοιπου κόσμου, ιδιαίτερα μέσα από τις διάφορες συμφωνίες και συνεργασίες της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στο κέντρο της κοινωνικής πολιτικής τους είναι η προώθηση λύσεων που επιλύουν ταυτοχρόνως τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, δημιουργούν κοινωνικές υποδομές ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών και προσφέρουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κοινωνικά απαραίτητες. Οι ΟΠ προτείνουν νέους δείκτες για να μετριέται πράγματι η ευημερία και η βιωσιμότητα των κοινωνιών.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση της αντιπροσωπείας των Οικολόγων Πράσινων με τον Δ. Τσουκαλά, μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας: «Οι Οικολόγοι Πράσινοι απορρίπτουν την απορρύθμιση και την ελαστικότητα –με δικαιολογία την κρίση- των εργασιακών σχέσεων, την υποχρεωτική προσαρμογή των εργαζομένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων όσο και την ανελαστική προσκόλληση στα παραδοσιακά πρότυπα απασχόλησης που αγνοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες μεγάλων κοινωνικών ομάδων όπως των γυναικών, των νέων και των μεταναστών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι τόνισαν ότι η υποστήριξη τους προς τον κόσμο της εργασίας είναι δεδομένη στους αγώνες για να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και η ασφάλεια των εργαζομένων, η περιβαλλοντική προστασία αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας τους. Οι Πράσινοι θεωρούν την εργασία δικαίωμα και θα στηρίζουν τις προσπάθειες που επιδιώκουν εργασία με δημιουργικότητα και νόημα».
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι Πράσινοι διεκδικούν μεταξύ άλλων:
- Μίνιμουμ εθνικό μισθό για να μπορούν να ζουν ανθρώπινα όλοι οι πολίτες
- Μίνιμουμ έσοδο για όλους τους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανεξαρτήτως αν δουλεύουν ή είναι άνεργοι.
Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι «στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού Πράσινου New Deal οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες με πολλαπλές ανάγκες που πρέπει να επιλύονται και όχι μόνο ως οικονομικό μέγεθος και καταναλωτές».

Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων και η πράσινη Ευρωβουλευτής Jean Lambert συμφώνησαν πλήρως με την τοποθέτηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δ. Παξινού ότι «είναι η διεύρυνση και η απόλυτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και αν χαθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ήδη θα έχει πληγεί η ασφάλεια και η ευημερία των κοινωνιών μας». Οι Οικολόγοι Πράσινοι τόνισαν ότι θα στηρίξουν τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στην ελληνική Βουλή τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των φυλακισμένων αλλά και για τον προληπτικό έλεγχο κάθε νομοσχεδίου ώστε να είναι συμβατός με το Σύνταγμα και να μην προωθούνται πελατειακές σχέσεις όπως συχνά συμβαίνει σήμερα. Οι Πράσινοι χαιρετίζουν το Μανιφέστο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποφασίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο μετά από πρωτοβουλία των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας. Και αποδέχτηκαν ευχαρίστως την πρόσκληση να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στο ευρωπαϊκό συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα με το θέμα αυτό και διοργανωτή τον ΔΣΑ μέσα στο 2009.

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την κοινωνική Ευρώπη, τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα συζητήθηκαν επίσης με εκπροσώπους ΜΚΟ, με τη συμμετοχή της Ευρωβουλευτού Jean Lambert και του Χρ. Δουλκερίδη, ελληνικής καταγωγής βέλγου Βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, προέδρου του γαλλόφωνου κοινοβουλίου των Βρυξελλών και ενός από τους πιθανούς προέδρους της κυβέρνησης των κρατιδίου των Βρυξελών αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις για ποσοστό της τάξης του 18-20% για τους Βέλγους Πράσινους (που θα τους αναδείξει πιθανώς ως δεύτερο κόμμα στις Βρυξέλες).
- Η Jean Lambert, Πράσινη Ευρωβουλευτής παρουσίασε "τις επιτυχίες των πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο αλλά και τα εμπόδια που συνάντησαν σε θέματα κοινωνικής Ευρώπης"
- Ο Νίκος Χρυσόγελος, συντονιστής εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για την Κοινωνική Ευρώπη"
- Η Χριστίνα Κούρκουλα, μέλος της Θεματικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα"
- Ο Θέμης Δημητρακόπουλος, συν-συντονιστής της Θεματικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για την μετανάστευση"
- Η Σοφία Σκουλίδη, μέλος της Θεματικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα"
- Ο Κώστας Διάκος, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για τα εργασιακά δικαιώματα".
Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ
Διαβάστε αναλυτικά τις κοινές θέσεις των Ευρωπαίων Πράσινων για την
Κοινωνική Ευρώπη (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Social_Europe_EL.pdf), τη Μετανάστευση (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Migration_EL.pdf) και τα ανθρώπινα δικαιώματα (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Human_Rights.pdf).

Επικοινωνία: Νίκος Χρυσόγελος, 6936672882, nikoschry@gmail.com
Θέμης Δημητρακόπουλος, 6939240542, alem269@otenet.gr
Κώστας Διάκος, τηλ 6972223030, eko-diak@otenet.gr

Μέτρα “έκτακτης ανάγκης” για τον Μαλιακό

Ένα μήνα τώρα η Φθιώτιδα ζει στο ρυθμό των τραγικών εξελίξεων στον Μαλιακό. Ο θάνατος των ψαριών έδωσε την αφορμή σε όλους να αναρωτηθούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει σε σχέση με την ρύπανση του Κόλπου.

Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της ήταν αναμενόμενη. Είναι η συνέχεια της απαράδεκτης ως τώρα έλλειψης μηχανισμών προληπτικού ελέγχου των εστιών ρύπανσης και της εφαρμογής της νομοθεσίας. Με τις καθυστερήσεις και τις αντιφατικές προσεγγίσεις, στα αίτια του θανάτου των ψαριών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καλλιεργήθηκε στη μικρή μας κοινωνία η έλλειψη εμπιστοσύνης και ενισχύθηκε η αναξιοπιστία των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Ανεξάρτητα από τα αίτια του θανάτου των ψαριών, ο Μαλιακός αργοπεθαίνει. Με την έννοια αυτή απαιτούνται μέτρα “έκτακτης ανάγκης” για την σωτηρία του, όπως:
- Μόνιμη εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού
- Αναβάθμιση του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΝΑΦ σε Διεύθυνση με την ανάλογη στελέχωση
- Άμεση καταγραφή όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων
- Αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας και της οδηγίας "ο ρυπαίνων πληρώνει". Αυστηρός έλεγχος στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις
- Άμεσο κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και αποκατάστασή τους.
- Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών Λαμίας και Καμένων Βούρλων και άμεση επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Λαμίας
- Πρόγραμμα για τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών Σπερχειάδας - Μακρακώμης και Στυλίδας και αντίστοιχο έργο μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών στο βιολογικό της Λαμίας
- Εφαρμογή προγράμματος απονιτροποίησης όλων των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας
Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Κόλπου, που να περιλαμβάνει εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως ο οικοτουρισμός, η αλιεία, η βιολογική γεωργία με κύριο άξονα την ελιά και η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που να σέβεται τους φυσικούς πόρους με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.

Αυτά μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες όλο αυτό το διάστημα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία
2231021007 6977261256

Μεγάλης σημασίας για το μέλλον της περιοχής η απόφαση του ΣτΕ για τον Κάβο Σίδερο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης χαιρετίζουν την απόφαση του ΣτΕ για τον Κάβο Σίδερο, θέτουν προ των ευθυνών τους τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την υποστήριξη που παρείχαν στην επικίνδυνη αυτή επένδυση και επισημαίνουν ότι το βιώσιμο μέλλον της περιοχής πρέπει να στηριχθεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι της Κρήτης χαίρονται μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους πολίτες για την επιτυχή έκβαση της μάχης που δόθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπεράσπιση του Κάβο Σίδερο. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι εξαιρετικής σημασίας για την δικαίωση του οικολογικού κινήματος της χώρας μας και επικυρώνει όλα τα επιχειρήματα που έθεσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για την προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, την επάρκεια, την ποιότητα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Το σχέδιο αυτό της μεγάλης τουριστικής επένδυσης με γήπεδα γκολφ και χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες το στήριξαν κεντρικά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές τους και οι τοπικές τους πολιτικές δυνάμεις παρά τις σοβαρές καταγγελίες για την περιβαλλοντική καταστροφή που επεφύλασσε, τις μεγάλες επιπτώσεις στο μέλλον της περιοχής αλλά και τις βάσιμες αμφιβολίες για την αξιοπιστία του Ιδρύματος της Μονής Τοπλού και των επενδυτών. Οι εξελίξεις τους φέρνουν σήμερα μπροστά σε αμείλικτα ερωτήματα στα οποία έχουν υποχρέωση να δώσουν πειστικές απαντήσεις. Άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να εκπονήσει τα διαχειριστικά σχέδια και να ιδρύσει τον φορέα διαχείρισης του Κάβο Σίδερο αντί να εγκρίνει, με την ίδια ευκολία, τα σχέδια του επόμενου "επενδυτή" που θα παρουσιαστεί.

Η περιοχή του Κάβο Σίδερο, ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 και εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας, σήμερα, απαλλαγμένη από το βάρος των φαραωνικών σχεδίων των "επενδυτών" και των βοηθών τους, αποτελεί, μαζί με όλο το πλέγμα του αρχαιολογικού και φυσικού πλούτου της ανατολικής Κρήτης ένα σπουδαίο κεφάλαιο για την ήπια ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Είναι ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, οι τοπικοί φορείς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να συζητήσουν το μέλλον της περιοχής διότι πόροι όπως το φυσικό περιβάλλον, το έδαφος, το νερό, το τοπίο και τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία δεν είναι ανεξάντλητοι και χωρίς την προστασία τους δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης
Περισσότερες πληροφορίες:
Παύλος Δασκαλάκης 6932 403188, Αριστείδης Παπαδάκης 6977 471845

Συμφωνία G20: Χαμένη ευκαιρία για την αποτροπή της οικονομικής και οικολογικής κρίσης

Η συμφωνία των G20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου, μπορεί να διατυμπανίζεται ως αυτή που "έβαλε ξανά εμπρός" τη μηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, πάσχει όμως από ένα θεμελιώδες μειονέκτημα: Αδυνατεί να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη διέξοδο από την οικονομική και οικολογική κρίση αποτυγχάνοντας να θέσει σε κίνηση ένα παγκόσμιο Πράσινο New Deal παρά τις διακηρύξεις στα λόγια πολλών ηγετών και τις προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για την αναγκαιότητά του.

Οι ηγέτες του κόσμου φάνηκαν ανεπαρκείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η τελική ανακοίνωση της συνδιάσκεψης κορυφής βέβαια αναγνωρίζει ξεκάθαρα την αποτυχία των πολιτικών ενάντια σε οποιονδήποτε έλεγχο της αγοράς, πολιτική που υπερασπιζόταν για χρόνια οι κυριότεροι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών. Οι πολυδιαφημισμένοι περιορισμοί στους φορολογικούς παραδείσους είναι καλοδεχούμενοι αλλά αυτό που χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι η κατάργησή τους. Ακόμα και η υποστήριξη προς τις φτωχότερες χώρες δεν αποτελεί παρά μια λευκή επιταγή προς το ΔΝΤ εξασφαλίζοντας τίποτε περισσότερο από μια θολή υπόσχεση μεταρρύθμισης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε -και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και Παγκόσμιους Πράσινους- πως αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης είναι σοβαρές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για:

· Ένα παγκόσμιο Πράσινο New Deal που θα διοχετεύει τουλάχιστον το ένα τρίτο των πακέτων οικονομικής ανασυγκρότησης σε επενδύσεις στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μαζικών μεταφορών και περιβαλλοντικών υποδομών, στρέφοντας έτσι την οικονομία σε βιώσιμη κατεύθυνση και δημιουργώντας ταυτόχρονα εκατομμύρια θέσεις εργασίας
· Έναν ριζικό μετασχηματισμό του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού Συστήματος μέσα από
- την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων
- την αυστηρή ρύθμιση χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ταμείων ρίσκου
- την εφαρμογή ειδικού ανταποδοτικού φόρου χρηματιστηριακών και συναλλαγματικών συναλλαγών
- τη ριζική αναδιοργάνωση του ΔΝΤ κάνοντάς το λιγότερο εξαρτημένο από τις επιθυμίες των ανεπτυγμένων κρατών

Είναι καιρός όλες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί χώροι να αποδεχτούν:
· πως η οικονομική και η οικολογική κρίση είναι κοινές, βασισμένες και οι δύο στην υπερβολή και την αλαζονία που χαρακτήρισε τις προηγούμενες δεκαετίες
· πως κοινά είναι και τα εργαλεία για έξοδο από την κρίση
· πως οι οικονομικές συνταγές του παρελθόντος είναι εντελώς απαξιωμένες και
· πως οι κρίσεις δεν θα αντιμετωπιστούν αν ο κόσμος δεν κατεβάσει λίγο ταχύτητα.

Τέλος, οι Οικολόγοι Πράσινοι καταδικάζουν τη δυσανάλογη και προκλητική στάση της αστυνομίας του Λονδίνου και τους πρωτοφανείς περιορισμούς και ελέγχους στη συντριπτική ειρηνική πλειοψηφία των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες: Τάσος Κρομμύδας 6945 940916, Ορ. Κολοκούρης 6981 178665

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Επιτυχής η ημερίδα στη Θήβα

Είναι απόλυτη ανάγκη η στροφή σε μια ποιοτική γεωργία, που θα εξασφαλίσει την υγεία της φύση και της υγείας των ανθρώπων αλλά και το εισόδημά τους στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ημερίδας για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, που έγινε σήμερα 5 Απριλίου 2009 στη Θήβα.

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θήβας, οι Οικολόγοι Πράσινοι, με ευθύνη της αντίστοιχης Θεματικής Ομάδας, ανέλυσαν τις θέσεις τους ενώ γεωργοί και καταναλωτές εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στις νέες πολιτικές προοπτικές που ανοίγονται.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον επικεφαλής της Ευρωλίστας κ. Τρεμόπουλο Μιχάλη, με στελέχη της πολιτικής οικολογίας αλλά και με επαγγελματίες της πράσινης επιχειρηματικότητας.


«Απαιτούμε καθαρή παραγωγή, καθαρά προϊόντα και ευημερία των ανθρώπων. Τα τρόφιμα ποιότητας είναι βαθύτατα πολιτική υπόθεση», δήλωσε ο κ Τρεμόπουλος. «Αυτός ο σημαντικός στόχος απαιτεί πολιτικές που πρέπει να εκφραστούν και με τα κατάλληλα πρόσωπα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι αγωνίζονται για το δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν τι θα φτάνει στο πιάτο τους. Και θα εκφράσουν αυτή την ανάγκη και σε επίπεδο ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».
Η βιολογική γεωργία και η ενίσχυσή της με συγκεκριμένα μέτρα, η λειτουργία Συμβουλίου Βιολογικής Γεωργίας, η εισαγωγή των βιολογικών προϊόντων σε σχολεία και νοσοκομεία, η εφαρμογή μοντέλων τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης, η διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα μας αναλύθηκαν υπό το πράσινο πρίσμα και από τους Σπύρο Σγούρο, πρόεδρο του οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ και Ελένη Τσιομίδου, συντονίστρια της ομάδας Γεωργίας των Οικολόγων Πρασίνων.
Παράλληλα, υπήρξαν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα από τον Μπάμπη Τσοκανή, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας και για τις συμπράξεις ως προϋπόθεση επιτυχίας στον αγροτικό χώρο από τον Σπύρο Καχριμάνη, πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Η συζήτηση έληξε με προτάσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης του Ασωπού από την Μαρία Βιτωράκη, χημικό μηχανικό και Δημήτρη Χρυσαφίδη, χημικό.


Φάνηκε καθαρά από τις αναλύσεις των εισηγητών και το διάλογο που αναπτύχθηκε ότι οι παραγωγοί έχουν απορρίψει τη χρήση τεχνητών ορμονών στην παραγωγή κρέατος εδώ και πολλά χρόνια και δεν επιθυμούν μεταλλαγμένα στα χωράφια και στα πιάτα τους στο μέλλον. Οι πολίτες προτιμούν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα τρόφιμα που καταναλώνουν, ποια μεταχείριση επιφυλάσσεται στα ζώα και ποια πρόσθετα έχουν ενδεχομένως εισαχθεί στα τρόφιμά τους. Θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα ψάρια τους προέρχονται από αλιευτικούς τόπους η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται με ορθό τρόπο και δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Τα στελέχη της Θ.Ο. για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα είχαν την ευκαιρία πέρα από τη διαδικτυακή επικοινωνία, να γνωριστούν καλύτερα, να θέσουν προβληματισμούς για τ' αγροτικά θέματα, να προγραμματίσουν τη δράση τους αλλά και να γευτούν οικολογικά προϊόντα της περιοχής.

Επιδίωξη της Θεματικής Ομάδας είναι η δημιουργία μιας σταθερής σχέσης επικοινωνίας μεταξύ αγροτών, αλιέων και καταναλωτών. Διεκδικούμε στα πλαίσια της Νέας ΚΑΠ, από την πολιτική ηγεσία να θέσει αυστηρούς κανόνες για οικολογικά ορθό και κοινωνικά δίκαιο ανταγωνισμό και να μεριμνήσει για τη τήρηση αυτών των κανόνων από όλους.

Πληροφορίες: Σγούρος Σπύρος (6936904300), Τσιομίδου Ελένη (6948231493)

Συνάντηση Οικολόγων Πράσινων με τη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Συναντιούνται σήμερα Πέμπτη 9.4.2009 στις 5.30 μ.μ., μετά από πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου (Αριστοτέλους 26, 5ος όροφος).
Περιεχόμενο της συνάντησης είναι η ενημέρωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το περιεχόμενο της πρότασης για τις «πράσινες» επενδύσεις, που έχουν καταθέσει οι Οικολόγοι Πράσινοι.


Πρόκειται για προτάσεις διεξόδου από την οικονομική κρίση, με τίτλο «Πράσινη στροφή στην οικονομία, ριζική απάντηση στην κρίση» (https://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=84:greennewdeal&catid=20:councildec&Itemid=37), που θα δημιουργήσουν 100.000 νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας και αναλύθηκαν σε ημερίδες σε Αθήνα (20/2) και Θεσσαλονίκη (22/2) με τίτλο «Από την οικονομική κρίση και την κρίση του μοντέλου ανάπτυξης, στην Πράσινη Οικονομία και το Green New Deal - Πράσινη λύση στην κρίση».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμμετέχουν ενεργά στη μεγάλη καμπάνια που ξεκινούν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι από αρχές Μάρτη με στόχο τη συγκέντρωση υπογραφών και την πίεση στην Κομισιόν και τις κυβερνήσεις ώστε να δημιουργηθούν 5.000.000 νέες πράσινες θέσεις εργασίας, κάτι που θα απαιτήσει επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όπως σημειώνουν, «ουσιαστική διέξοδος υπάρχει μόνο αν απαντήσουμε στην οικονομική κρίση με πολιτικές που απαντούν παράλληλα και στην κρίση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην απειλή για το κλίμα».


Προτάσεις για «πράσινες επενδύσεις» κατατίθενται για μια σειρά τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα δάση, το οικιστικό περιβάλλον, η ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων με μαζική μόνωση, δημιουργία χιλιάδων ηλιακών στεγών κ.α., η εξοικονόμηση νερού, η ανακύκλωση και ο τουρισμός. Περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για τη χρηματοδότηση των δράσεων, καθώς και αναφορές σε ευρύτερους μακροπρόθεσμους στόχους.

Όχι άλλη επιδότηση των αυτοκινήτων

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει δραστική μείωση στο τέλος ταξινόμησης για τα νέα αυτοκίνητα με στόχο να αναθερμάνει την αγορά τους που πρόσφατα παρουσιάζει μείωση πωλήσεων λόγω της κρίσης.

Αυτό το μέτρο δείχνει ξεκάθαρα την αδιαφορία της κυβέρνησης για την οικολογική και την κλιματική κρίση αλλά και για τον κυκλοφοριακό κορεσμό των ελληνικών πόλεων. Αποτελεί επί της ουσίας μια ακόμα επιδότηση (έστω προσωρινή) στην κατοχή και χρήση αυτοκινήτου. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε πως αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να επιστραφούν στους αγοραστές ΙΧ αλλά να διατεθούν για ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και επέκτασης των αστικών συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ελληνική κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως υπάλληλος του συνδέσμου εισαγωγέων αυτοκίνητων. Στην προσπάθειά της να πετύχει τα κριτήρια του Μάαστριχτ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα αυτοκίνητα και είχε απελευθερώσει την τραπεζική χρηματοδότηση της αγοράς ΙΧ με αποτέλεσμα τη γνωστή έκρηξη πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων της τελευταίας 15ετίας.

Χαρακτηριστική για την κυριαρχία του ΙΧ στην Ελλάδα είναι και η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις μεταφορές που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα. Από τα στοιχεία της προκύπτει πως η Ελλάδα:
• Σχεδόν διπλασίασε την κατοχή αυτοκινήτων (από 207 ΙΧ ανά 1000 κατοίκους το 1995 σε 407 το 2006), η μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ μετά τη Λιθουανία
• Έχει το μικρότερο μερίδιο μεταφοράς επιβατών με σιδηρόδρομο (1,8%) στην ΕΕ μετά τη Λιθουανία.


Αυτή η συμφωνία επιλογών και των 2 μεγάλων κομμάτων δείχνει τις εξαρτήσεις τους από μεταπρατικά επιχειρηματικά συμφέροντα καθώς και το πόσο κοντόφθαλμα αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και τις μελλοντικές ανάγκες της χώρας.
Μια κρίση σαν τη σημερινή είναι και μια ευκαιρία να αναζητήσουμε τα λάθη μας στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε και να το διορθώσουμε σχεδιάζοντας το μέλλον της χώρας με κριτήριο τη βιωσιμότητα.


Οι Οικολόγοι Πράσινοι και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα ως διέξοδο από την οικονομική και περιβαλλοντική κρίση προτείνουν για την ερχόμενη πενταετία μια πανευρωπαϊκή νέα Πράσινη συμφωνία (Green New Deal) που θα περιλαμβάνει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αξίας 500 δις Ευρώ στις δημόσιες μεταφορές, την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την περιβαλλοντική προστασία οι οποίες θα δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Πετράκος 6942 984455
Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070

ΝΑΤΟ-GAME OVER!

Στις 3-5 Απριλίου το NATO θα γιορτάσει τα 60α του γενέθλια με πανηγυρικές εκδηλώσεις, σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες του κόσμου όμως δεν γιορτάζουν. Η κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στη διάλυση και του άλλου επιθετικού και αναχρονιστικού στρατιωτικού μηχανισμού, του ΝΑΤΟ.

Στη σημερινή εποχή ένας τέτοιος μηχανισμός δεν έχει ρόλο και δεν μπορεί να μας προστατέψει από τις απειλές -περιβαλλοντικές, δημοκρατικές, κοινωνικές και οικονομικές- που δεχόμαστε στον πολύ-πολικό κόσμο που ζούμε σήμερα. Τα προβλήματα ασφάλειας σχετίζονται πλέον με την κλιματική αλλαγή, τη χρηματιστηριακή και οικονομική κρίση, την άνιση πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, το άνοιγμα του χάσματος βορρά/νότου, την ανεξέλεγκτη αύξηση των εξοπλισμών. Απειλές που δεν μπορούν να λυθούν με στρατιωτικά αλλά με πολιτικά μέσα.
Το ΝΑΤΟ έχει αποτύχει ακόμα και στην ίδια την αποστολή του: οι δράσεις του έχουν φέρει περισσότερη αστάθεια και ανασφάλεια ενώ όχι σπάνια, αθώοι άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στο όνομα της ειρήνης.

Τεράστια ποσά δαπανώνται για να συντηρείται αυτή η πολεμική μηχανή που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα. Πιστεύουμε πως το μεγαλύτερο μέρος από τις δαπάνες αυτές θα πρέπει να διοχετευτεί σε επενδύσεις που θα στρέφουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε κατεύθυνση βιωσιμότητας αλλά και στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης και επίλυσης των συγκρούσεων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική όπως και η στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ κυριαρχούνται σε σημαντικό βαθμό από τις ΗΠΑ και συχνά μέχρι τώρα εξέφραζαν τους πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους της υπερδύναμης αλλά και τα συμφέροντα του λόμπι των βιομηχανιών όπλων. Δεν ξεχνάμε επίσης την εξάρτηση αυτής της τόσο ενεργοβόρας χώρας από το πετρέλαιο και την ανάγκη της να επιδιώκει τον έλεγχο με κάθε τρόπο των πηγών ενεργειακής της τροφοδοσίας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, έχουμε διατυπώσει στο πρόγραμμά μας ότι :
· Αντιτασσόμαστε στη λογική της στρατιωτικής ισχύος και των μηχανισμών της, επιδιώκουμε δραστική μείωση των εξοπλισμών και εμμένουμε στο στόχο για διάλυση του ΝΑΤΟ. Καθώς η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά στρατιωτικών δαπανών, δίνουμε προτεραιότητα στη μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, στην ανάγκη ακόμη και μονομερώς.
· Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευμένη στην υπόθεση της ειρήνης: Με κοινή εξωτερική πολιτική, με ανεξαρτησία από τις Η.Π.Α. αλλά χωρίς φιλοδοξίες υπερδύναμης. Μια Ευρώπη με σεβασμό στα πλαίσια και τους κανόνες του Ο.Η.Ε., ενεργή στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων με μη στρατιωτικούς και μη βίαιους τρόπους σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικών σχέσεων. Μια Ευρώπη που να αποτελεί η ιδία πρότυπο δημοκρατίας και δικαιωμάτων των πολιτών και να ενθαρρύνει με την πολιτική της τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο.


Το πράσινο κίνημα έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στα ειρηνιστικά κινήματα και στα κινήματα για αφοπλισμό. Οι έλληνες πράσινοι συμμετείχαμε σε όλες τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις όπως αυτές κατά των νατοϊκών επεμβάσεων στη Γιουγκοσλαβία και στο Αφγανιστάν και των αμερικάνικων στο Ιράκ και καλούμε και πάλι στις αντι-νατοϊκές διαδηλώσεις που θα γίνουν το Σάββατο 4 Απριλίου.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Πληροφορίες:

Ορ. Κολοκούρης 6981 178665
Τάσος Κρομμύδας 6945 940916