ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Το 1 ευρώ, που δεν είναι 1 ευρώ. Να επανεξεταστεί το θέμα της συνταγογράφησης!

Το ένα ευρώ γίνεται.   ..11 ευρώ, αν κανείς προσθέσει τα 10 ευρώ της επίσκεψης στον γιατρό, και πολύ εύκολα γίνονται 22, ακόμη και 25 ευρώ, αν αφορά σε 2 μέλη της οικογένειας κι αυτό σε σύγκριση με την νοσηλεία είναι πολύ πιο δαπανηρό μέτρο για το οικογενειακό εισόδημα.. Τώρα με τις εποχιακές ιώσεις οι πολύτεκνες οικογένειες μαζί με τους χαμηλοσυνταξιούχους τους άνεργους, θα καλεστούν να βάλουν το χέρι στη τσέπη εις βάρος της καθημερινής επιβίωσης τους κι αυτό μηνιαία σημαίνει ότι μπορεί να περικόπτουν από βασικές ανάγκες επιβίωσης.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να επανεξεταστεί το θέμα της συνταγογράφησης και να βρεθούν αυτά τα ισοδύναμα που θα σταματήσουν την έμμεση αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, καθώς το μέτρο είναι καθολικό και χωρίς εξαιρέσεις. Επιβαρύνσεις τέτοιου τύπου στους δοκιμαζόμενους πολίτες είναι ουσιαστικά πρόσχωμα στην πρόσβαση στην θεραπεία.

Με τον ίδιο τρόπο που αποσύρθηκε το μέτρο των 25 ευρώ, να αποσυρθεί και το 1 ευρώ ανά συνταγή!

Η Θεματική Ομάδα Υγείας των ΟΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: