ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εύχονται μια γόνιμη, δημιουργική και αγωνιστική χρονιά στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς

Τα σχολεία ανοίγουν πληγωμένα από τις απολύσεις εκπαιδευτικών, τις ελλείψεις, τα  κενά, τις αποσπασματικές και βιαστικές καλοκαιρινές αλλαγές (προγράμματα, μετατάξεις, αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, κλπ).

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι στον αγώνα της για ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών, η εκπαιδευτική κοινότητα θα επιλέξει νέες δημιουργικές μορφές αντίστασης  με βασικό συστατικό στοιχείο την πρόταση για ένα σύγχρονο, ανοιχτό και αλληλέγγυο στην κοινωνία σχολείο. Δηλαδή ένα σχολείο που θα καλλιεργεί την κοινωνική και οικολογική υπευθυνότητα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε μαθητή, δημιουργώντας ενεργούς πολίτες που θα διεκδικούν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Με τη στήριξη γονιών και ενεργών πολιτών ένα τέτοιο σχολείο μπορεί να εκπαιδεύσει την κοινωνία ολόκληρη στην απαραίτητη, στις μέρες μας, κοινωνική αλληλεγγύη και στην αυτοοργάνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: