ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Δυναμική παρουσία των Πράσινων στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ο Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σημαντικά στελέχη των Πράσινων εκλέχτηκαν ως πρόεδροι και αντιπρόεδροι στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

"Οι Πράσινοι ευρωβουλευτές ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό το παρόν στη νέα σύνοδο του ευρωκοινοβουλίου και να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική προς πιο πράσινες και κοινωνικά αλληλέγγυες κατευθύνσεις", δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο οποίος εκλέχτηκε ως αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενώ συμμετέχει, ακόμη, και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Οι Πράσινοι, με συνολικά 55 μέλη στην ομάδα Greens/EFA (από τα 42 που είχαν κατά την προηγούμενη θητεία), πήραν τις προεδρίες στην Επιτροπή Ανάπτυξης (Eva Joly, Γαλλία) και στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Heide Hautala, Φινλανδία).
Στις εκλογές σε γενικές γραμμές δεν υπήρχε καμία αλλαγή σε σχέση με αυτά που είχαν προκύψει μετά τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, όπου δεν ψηφίστηκε η υποψήφια των Συντηρητικών Marta Andreasen. Η κυρία Andreasen πρότεινε τον Πράσινο Βέλγο Ευρωβουλευτή Bart States ως αναπληρωτή, ο οποίος εκλέχτηκε ομόφωνα.

Οι Πράσινοι έχουν τις αντιπροεδρίες στις ακόλουθες Επιτροπές:

-Γεωργίας και Ανάπτυξης, José Bové (Γαλλία)
-Ελέγχου Προϋπολογισμού, Bart Staes (Βέλγιο)
-Πολιτισμού και Παιδείας, Helga Truepel (Γερμανία)
-Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Elisabeth Schroedter (Γερμανία)
-Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας, Carl Schlyter (Σουηδία)
-Διεθνές Εμπόριο, Yannick Jadot (Γαλλία)
-Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μιχάλης Τρεμόπουλος (Ελλάδα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: