ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Πρόταση για την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων των Δήμων Νομού Λασιθίου, με στόχο τα Μηδενικά Απόβλητα

Σχετικά με το φλέγον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, σας καταθέτουμε πρόταση εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων Κρήτης και της Πολιτικής Κίνησης Λασιθίου, για την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των απορριμμάτων, με στόχο τη δραστική ΜΕΙΩΣΗ της παραγωγής τους, μέσω της ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του μεγαλύτερου μέρους των. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό, σε ένα χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας, να οδηγείται για ταφή μόνο το 10-20% της σημερινής ποσότητας απορριμμάτων των Δήμων μας.

Είναι γνωστά τα προβλήματα ρύπανσης που προκύπτουν από τη λειτουργία των ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ, καθώς και τα δεδομένα προβλήματα χωροθέτησης νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θεωρούμε ότι την πλούσια εμπειρία πολλών Δήμων και Πόλεων στην Ευρώπη και αλλού, θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο νησί μας και στους δήμους μας.

Ως Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούμε το οριστικό κλείσιμο και την εξυγίανση/αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ του νομού Λασιθίου καθώς και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση αυτών των χώρων, που με τα επικίνδυνα στραγγίσματα τους και το παραγόμενο βιοαέριο είναι πιθανό να συνεχίσουν να ρυπαίνουν για δεκαετίες.

Είναι γνωστό ότι η Περιβαλλοντική Πολιτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία, θέτει ως στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής για την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση/Κομποστοποίηση των απορριμμάτων που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση (ταφή ή καύση). Στην Ελλάδα ο νόμος 2939/2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων προβλέπει μέσω του άρθρου 8 την υποχρεωτική εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλα, ξύλο) και άλλων προϊόντων όπως βιοαποικοδομήσιμα οργανικά απόβλητα, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλαιά ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, ρουχισμό, παλιά έπιπλα, οχήματα τέλους κύκλου ζωής. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης για την επίτευξη δεσμευτικών ποσοτικών στόχων μείωσης απορριμμάτων.

Στα πλαίσια αυτά οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης/ Τοπική Κίνηση Λασιθίου προτείνουμε:
1. Την οργάνωση προγράμματος Δημοτικής Κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων από οικίες και αγροτική παραγωγή (πράσινα απορρίμματα, κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα από νοικοκυριά και αγροκτήματα) με στόχο την δημιουργία καλής ποιότητας κομπόστ που θα αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για αγροκτήματα της περιοχής και για ανάγκες του Δήμου. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να επιτύχουμε έως και 35% μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που σήμερα οδηγούνται για ταφή και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή βιοαερίου και άλλων αέριων ρύπων (αέρια που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση) και των επικίνδυνων στραγγισμάτων σε ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ. Παράλληλα να ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού στον τομέα αυτό, με την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου κομποστοποίησης στην Ιεράπετρα.

2. Την συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για ένα περιβάλλον χωρίς σκουπίδια, με τις δημοτικές αρχές να δίνουν το παράδειγμα, καθώς και για αποφυγή προϊόντων με περιττή συσκευασία, πλαστικής τσάντας μιας χρήσης κλπ. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι οι τεράστιες ποσότητες πλαστικών φιαλών που προέρχονται από τα εμφιαλωμένα νερά με τελικούς αποδέκτες τους ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα ύδρευσης που να παρέχουν όρους υγιεινής αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού και να υπάρξει προστασία των διαθέσιμων υδατικών πόρων από υπεράντληση και ρύπανση. Οι ΔΕΥΑ, να εξασφαλίζουν παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους δημότες, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν σε εμφιαλωμένο νερό. Να ξεκινήσουν καμπάνιες προς τους δημότες ώστε να προτιμούν τα τοπικά κρητικά προϊόντα και τα προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες πολλαπλής χρήσης (γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών και μπύρας που επιστρέφονται).

3. Στους δήμους του νομού μας, όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ανακύκλωση, να έχουμε άμεση έναρξη του προγράμματος, με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας με το σύστημα των μπλε κάδων για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, τετραπακ. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και με ταυτόχρονη ενημέρωση των δημοτών για την ουσιαστική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα να επιτευχθεί η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και η εφαρμογή του προγράμματος σε όλους τους δήμους του νομού μας, μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Ως Οικολόγοι Πράσινοι αν και είμαστε υπέρ της διαλογής των ανακυκλώσιμων στην πηγή (νοικοκυριό), ωστόσο στηρίζουμε σε αυτή τη φάση το σύστημα με τους μπλε κάδους.

4. Την οργάνωση προγραμμάτων διαχείρισης με ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση προϊόντων όπως:
• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
• Μπαταρίες και συσσωρευτές
• Χρησιμοποιημένα ελαστικά
• Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
• Χρησιμοποιημένα λάδια από κουζίνες/εστιατόρια
• Ληγμένα φάρμακα, σπασμένα θερμόμετρα υδραργύρου
• Συσκευασίες από χρησιμοποιημένα/ληγμένα φυτοφάρμακα (έμφαση ωστόσο θα πρέπει να δοθεί στην μείωση της χρήσης των αγροχημικών που είναι υπεύθυνα για την αύξηση των μιας σειράς ασθενειών στον άνθρωπο και για σοβαρές βλάβες στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα)
• Οχήματα τέλους κύκλου ζωής
• Παλαιά έπιπλα
• Ρουχισμό και παλαιά υποδήματα
• Απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων

Τα οφέλη από την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων είναι πολλαπλά και αφορούν όχι μόνο στην προστασία του πολύτιμου περιβάλλοντος της περιοχής μας και της σπάνιας βιοποικιλότητας της, αλλά και στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, την ισχυροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας πολλών νέων θέσεων πράσινης εργασίας, την προστασία της βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και-κυρίως- του μέλλοντος των παιδιών μας.

Ως Οικολόγοι Πράσινοι, καλούμε τις τοπικές κοινωνίες, των Δήμων του Νομού Λασιθίου, να ανταποκριθούν στο καίριο αίτημα της εποχής μας- εποχή που χαρακτηρίζεται από μια έντονη και ραγδαία επιδεινούμενη περιβαλλοντική κρίση- για μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από την αυξανόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων με στόχο τα μηδενικά απόβλητα.

Μπορούμε να το πετύχουμε, είναι στο χέρι όλων μας.

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης
Πολιτική Κίνηση Λασιθίου
Για πληροφορίες: Παύλος Δασκαλάκης, 6932403188

Δεν υπάρχουν σχόλια: