ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στα Χανιά

Να λειτουργήσουν Φορείς Διαχείρισης σε όλες τις περιοχές NATURA 2000

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Χανίων προτείνουν την άμεση δημιουργία και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης σε όλους προστατευόμενους οικότοπους του Νομού Χανίων που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 για την προστασία των τελευταίων ευρωπαϊκών οικοτόπων. Οι 22 αυτές περιοχές του Ν. Χανίων, με τη δημιουργία των Φορέων Διαχείρισης όχι μόνο θα προστατευτούν, αλλά επιπλέον θα δημιουργήσουν 1.100 περίπου θέσεις εργασίας στο Νομό Χανίων. Η κυβέρνηση της ΝΔ (όπως παλιότερα κι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ) αδιαφορεί για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 κι αφήνει χωρίς προσωπικό ακόμη και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς!


Δεκαεπτά χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι αισιόδοξα. Σε αυτές τις αρνητικές εκτιμήσεις, η Ελλάδα κατέχει μια ακόμη δυσάρεστη ευρωπαϊκή πρωτιά. Η χώρα μας δεν διαθέτει στοιχεία για την κατάσταση διατήρησης του 63% των προστατευόμενων ειδών της, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ-25.

Στα Χανιά ο μοναδικός Φορέας Διαχείρισης που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί είναι αυτός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς που είναι και ο μοναδικός σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής γίνεται μετά από Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη με Προεδρικό Διάταγμα ή Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη καθορίζει ζώνες και ορίζει ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες επιτρέπονται σε κάθε ζώνη της προστατευόμενης περιοχής. Εννοείται ότι δεν αποκλείεται η πρόσβαση στους ανθρώπους, απλά περιορίζονται συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα (π.χ. ξενοδοχεία στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής).

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που εμπλέκονται, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής και οικολογικών οργανώσεων. Σε πλήρη ανάπτυξη, ένας Φορέας Διαχείρισης μπορεί να απασχολεί 50 άτομα διοικητικό και εργατικό προσωπικό, κατά κύριο λόγο από τους ντόπιους. Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί δηλαδή να αποτελέσει όχι μόνο φορέα προστασίας της περιοχής NATURA 2000 αλλά και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην περιοχή, να συμβάλλει στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, να ενθαρρύνει συμβατές με την προστασία της φύσης και του τοπικού πολιτισμού οικονομικές δραστηριότητες όπως η βιολογική γεωργία, ο οικοτουρισμός, η αναστήλωση παραδοσιακών σπιτιών, η παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων κ.ο.κ.

Δυστυχώς, με ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), μόνο 29 Φορείς Διαχείρισης έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα, στη δε Κρήτη μόνο ένας, αυτός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ενώ στα Χανιά θα έπρεπε να υπάρχουν πάνω από 20 Φορείς Διαχείρισης, όσες είναι και οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000. Πρόσφατα μάλιστα, με το πρόσχημα της ανάγκης λήψη μέτρων για την οικονομική κρίση, η κυβέρνηση βρήκε να κάνει περικοπές στους …Φορείς Διαχείρισης (οι οποίοι, ας σημειωθεί, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκά κονδύλια). Έτσι, επιχειρείται να δημιουργηθεί ένας Φορέας Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 σε κάθε μεγάλη γεωγραφική ενότητα, π.χ. ένας για όλη την Κρήτη1 Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς...

Επιπλέον, οι ήδη υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης κινδυνεύουν, εξαιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας, να βρεθούν χωρίς εργαζόμενους από τον Ιανουάριο, όπως κατήγγειλαν οι Οικολόγοι Πράσινοι και με σχετική δήλωση του Ευρωβουλευτής Μιχάλη Τρεμόπουλου.

Οικολόγοι Πράσινοι Χανίων

Δείτε σχετικά:
• Ανακοίνωση του WWF Ελλάς «Στο σκοτάδι η βιοποικιλότητα της Ελλάδας»:
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=568:2009-07-14-08-31-41&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90
• Ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων για τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=496:2009-09-04-12-49-34&catid=3:environment&Itemid=4

Δεν υπάρχουν σχόλια: