ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πράσινη Λύση στην κρίση: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία

Η αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθούμε δεν έχει μέλλον, όπως αποδεικνύεται από την κρίση στην οποία έχουμε οδηγηθεί, κρίση που είναι ταυτοχρόνως οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική / κλιματική. Σε καθημερινό επίπεδο έχουμε υιοθετήσει ένα καταναλωτικό μοντέλο που δεν είναι βιώσιμο με βάση τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, τις αντοχές του περιβάλλοντος και του πλανήτη, την κοινωνική δικαιοσύνη, πολύ περισσότερο που σήμερα το 20% του πληθυσμού της Γης καταναλώνει το 80% των φυσικών πόρων.

Η σημερινή περιβαλλοντική και κλιματική κρίση είναι καταρχήν αποτυχία της οικονομικής πολιτικής. Αυτό το διαπιστώνουμε και τη χώρα μας. Μια σειρά προβλημάτων όπως είναι η ρύπανση του Ασωπού, των υπόγειων νερών, του Θριάσιου, της Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, η εξαφάνιση της λίμνης Κορώνειας, η ρύπανση των εδαφών και των νερών με νιτρικά και φυτοφάρμακα, οι αβίωτες συνθήκες στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, η συνεχιζόμενη αύξηση αλλά και η κακή διαχείριση των στερεών και βιομηχανικών αποβλήτων, η συνεχιζόμενη απώλεια του φυσικού πλούτου και η εντεινόμενη διάβρωση των ακτών και πολλά άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα αποδεικνύουν ότι ακολουθήσαμε ένα λάθος οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο και ναι μεν έχουμε αυξήσει τον υλικό πλούτο αλλά έχουμε χάσει σημαντικά αγαθά που κάποτε ήταν δωρεάν και αυτονόητα.

Aν αξιολογήσουμε με αξιόπιστους δείκτες τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητας θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε πάρει εντελώς λάθος δρόμο. Επείγει να αλλάξουμε κατευθύνσεις στην οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική, να υιοθετήσουμε πράσινες/καθαρές μορφές παραγωγής κοινωνικά υπεύθυνες και να γίνουμε κριτικοί καταναλωτές. Για να είναι Μέρα Περιβάλλοντος κάθε μέρα, χρειάζεται να αλλάξουμε τις πολιτικές, ιδιαίτερα στη χώρα μας, και να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά που θυσιάζει μεταξύ άλλων και το περιβάλλον, να πιέσουμε για μια πραγματικά υπεύθυνη και αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική (με τη δημιουργία ενός ισχυρού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας και την ενδυνάμωση των μηχανισμών εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής ως πρώτο βήμα), καθώς και να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική/κλιματική και κοινωνική διάσταση σε όλες τις άλλες πολιτικές.

Η προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας ήταν στο περιθώριο των πολιτικών μέχρι σήμερα. Η ευαισθητοποίηση σημαντικού κομματιού της κοινωνίας αλλά και η αυξανόμενη πίεση στο πολιτικό σύστημα από την παρουσία των Οικολόγων Πράσινων οδηγεί σε αλλαγές. Όλα τα πολιτικά κόμματα αναγκάζονται να δηλώσουν ξαφνικά…πράσινα! (ακόμα και σε …πλαστικές προεκλογικές φιέστες). Αυτό είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική και να φέρουμε στο κέντρο της πολιτικής την προστασία του περιβάλλοντος και τις πράσινες λύσεις.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: