ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑ

Μετά την παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

Έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλεί ειδική συνάντηση για να εξετάσει τις καταγγελίες για τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα και δράσεις.
Ταυτόχρονα, έφτασε ήδη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων και προειδοποιεί ότι θα λάβει μέτρα.


Αναλυτικότερα:

Η ειδική συνάντηση για το έργο "Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης" πραγματοποιείται μετά από αίτηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την παραμονή της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής, για να εξετάσει την πρόοδο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής έργου, των λοιπών δράσεων που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση καθώς και για την πορεία εκπλήρωσης των ειδικών όρων που έχουν συμπεριφερθεί στην εγκριτική απόφαση.


Επιπλέον, μέσω του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος έφτασε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα χέρια του Ευρωβουλευτή -πλέον- των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου για το θέμα της λίμνης Κορώνεια, που είχε τεθεί τον Απρίλιο σε ειδική παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με ειδική επερώτηση της Πράσινης Ευρωβουλευτού Satu Hassi.
Στην απάντησή της η Επιτροπή παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι:
· Το πρόγραμμα για την αποκατάσταση της λίμνης δεν παρέμεινε στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα λόγω τεχνικών και διοικητικών δυσκολιών.
· Η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία έχει αρχίσει να ερευνά εάν οι οδηγίες 92/43 (οδηγία οικοτόπων), 2006/11 (για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον) και 91/217 (σχετικά με τη διαχείριση αστικών λυμάτων) εκπληρώνονται στην περιοχή, και εάν οι σχετικές απαιτήσεις δεν υλοποιούνται, θα λάβει μέτρα.

Στους κόλπους των Οικολόγων Πράσινων υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός της γρήγορης κινητοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα μπορέσουν τουλάχιστον να τροποποιηθούν τα πιο προβληματικά στοιχεία του προγράμματος αποκατάστασης της λίμνης, όπως π.χ. αυτό που προβλέπει αποκατάσταση της επικοινωνίας με τη λίμνη Βόλβη, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη οικολογική κατάσταση και θα υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο υποέργο.


Επίσης, θεωρούν σημαντικό ότι θα εξεταστεί και η πορεία του αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος για τη μείωση της νιτρορύπανσης στην περιοχή του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 των λιμνών Κορώνεια και Βόλβης, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συνολικού προγράμματος, στο οποίο όχι δεν δόθηκε η πρέπουσα βαρύτητα αλλά μπήκε από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και το ΥΠΕΧΩΔΕ σε εθελοντικά βάση, με πενιχρά αποτελέσματα.


Οι Οικολόγοι Πράσινοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η ασύνετη χρήση του οικοσυστήματος της Κορώνειας επί δεκαετίες μπορεί και πρέπει να αντιμετωπισθεί με κατάλληλες ενέργειες. Ουσιαστική λύση θα ήταν η αλλαγή του γεωργικού μοντέλου της υδροβόρας και βασισμένης στα χημικά γεωργίας και βέβαια το σταμάτημα της ρύπανσης από βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα και γεωργικά απόβλητα.

Πληροφορίες: Μιχάλης Τρεμόπουλος, 6976 448442

Δεν υπάρχουν σχόλια: