ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΟΥΒΩΝ


Με το Δήμαρχο Γουβών, Γιώργο Νικολακάκη, είχε συνάντηση, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009 αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενη από τους Ρος Ντέιλι, υποψήφιο ευρωβουλευτή, Γιάννη Βιδάκη και Αριστείδη Παπαδάκη. Στην συνάντηση ο Δήμαρχος ενημέρωσε διεξοδικά την αντιπροσωπεία για τα προβλήματα του Δήμου Γουβών και συζητήθηκαν οι προοπτικές για την αντιμετώπισή τους.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαπιστώνουν ότι ο Δήμος Γουβών, αν και είναι προικισμένος με θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και άφθονα αρχαιολογικά, ιστορικά, αρχιτεκτονικά και φυσικά μνημεία και ενώ έχει σπουδαίες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, είναι ένας από τους πιο επιβαρυμένους Δήμους στο Βόρειο τμήμα του Νομού Ηρακλείου καθώς δέχεται πιέσεις από την επέκταση της αστικοποίησης. Τα τελευταία χρόνια οι παραθαλάσσιες περιοχές και οι παραλίες υποβαθμίζονται με ταχείς ρυθμούς από την άναρχη οικοδόμηση, τις τουριστικές δραστηριότητες και τις υποδομές που αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα χωρίς να τηρείται πάντα η νομιμότητα.

Συγκεκριμένα, ο υγρότοπος του Αποσελέμη, αντί να προστατεύεται ως σημαντικότατος φυσικός πόρος, δέχεται επί δεκαετίες μπάζα, σκουπίδια και αυθαίρετες κατασκευές. Ο εποχιακός υγρότοπος στο Βαθειανό Κάμπο μπαζώνεται και οικοδομείται. Πολλά ρέματα δέχονται επίσης συνεχώς μπάζα από την οικοδομική δραστηριότητα του Ηρακλείου αλλά και ποσότητες λυματολάσπης από εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. Οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να ελέγξουν αποτελεσματικά την κατάσταση.

Μεγάλη πίεση δέχεται επίσης ο Δήμος από τη λειτουργία των λατομείων στην περιοχή. Μετά την διακοπή της λειτουργίας του λατομείου των Γουρνών, ο Δήμαρχος φοβούμενος και την μετατροπή του πρώην λατομείου σε ανεξέλεγκτο αποδέκτη μπάζων και απορριμμάτων, πρότεινε τη δημιουργία εργοστασίου ανακύκλωσης το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην διαχείριση των προϊόντων κατεδάφισης και στην εξοικονόμηση υλικών. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ καθυστερεί εδώ και 5 χρόνια να προωθήσει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Υπάρχει, επίσης, έντονη πίεση από δεκάδες οικοδομικούς συνεταιρισμούς και άλλες δραστηριότητες που αν πραγματοποιηθούν θα εντείνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και άλλων υποδομών στο Δήμο. Έργα όπως ο Β.Ο.Α.Κ., ο δρόμος Καρτερού - Επισκοπής και οι αγωγοί του φράγματος Αποσελέμη παρουσιάζουν σοβαρές αστοχίες στο σχεδιασμό τους και επιβαρύνουν έντονα το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο.

Η ενδοχώρα του Δήμου με τους ιστορικούς και παραδοσιακούς οικισμούς, τα μνημεία, τα σπήλαια, τα μοναστήρια και τα όμορφα φυσικά τοπία παρουσιάζει διαφορετική εικόνα με τα χωριά να αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ερήμωσης. Ο Δήμος προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες με έργα κοινόχρηστων χώρων και άλλων υποδομών. Ο Δήμος Γουβών έχει ξεκινήσει και προσπαθεί να ολοκληρώσει πολλά έργα όπως τα Σχέδια Πόλης, το ΣΧΟΑΠ, τα ρυθμιστικά σχέδια των οικισμών, τους βιολογικούς καθαρισμούς, μελέτες πανίδας, χλωρίδας και επιφανειακών αρχαιοτήτων στο νησί της Δίας κ.ά. αλλά σήμερα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα χρηματοδότησης λόγω της απώλειας εσόδων από το τέλος παρεπιδημούντων και την οικονομική ύφεση.

Άλλο έντονο πρόβλημα του Δήμου, που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί, είναι η ποιότητα και η επάρκεια του νερού. Το έργο του φράγματος στον Αποσελέμη δεν προβλέπεται να βοηθήσει την κατάσταση ενώ πολλές γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα έως υφάλμυρο νερό. Ο Δήμος έχει προγραμματίσει την χρήση αφαλάτωσης ενώ μια ποσότητα νερού για άρδευση θα μπορέσει στο μέλλον να εξασφαλιστεί μετά την ολοκλήρωση των βιολογικών καθαρισμών. Εδώ γίνεται αισθητή η έλλειψη του Ενιαίου Διαχειριστικού Σχεδίου της Κρήτης για την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Ο Δήμος Γουβών έχει εντάξει στο ΣΧΟΑΠ την πρώην Αμερικάνικη Βάση των Γουρνών και προτείνει, μετά από διαβούλευση με πολλούς φορείς, σχέδια για την αξιοποίησή της που περιλαμβάνουν δημόσιες και κοινωφελείς υποδομές, ελευθέρους χώρους και πράσινο, με σκοπό τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής, αποκλείοντας το ενδεχόμενο παραχώρησης τμήματός της σε ιδιώτη-επενδυτή. Η εφαρμογή αυτών των σχεδίων, μαζί με την διασφάλιση και άλλων χώρων στο Δήμο, θα δώσει επίσης διέξοδο και στο έντονο πρόβλημα ποιότητας και επάρκεια σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει ο Δήμος.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επεσήμαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα να ελεγχθούν οι αυθαιρεσίες, να εφαρμοστεί ορθολογικός σχεδιασμός και να αναδειχθεί ο φυσικός και ιστορικός πλούτος του Δήμου. Κατόπιν ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Γουβών για την ενημέρωση και την φιλοξενία που τους παρείχε και υποσχέθηκαν ειλικρινά να συμβάλουν με τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Οικολόγοι Πράσινοι Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: