ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Με φωτοβολταϊκό λειτουργεί το κεντρικό εκλογικό περίπτερο στη Σανταρόζα

Τα οικιακά συστήματα ΑΠΕ είναι μέρος της Πράσινης Λύσης
Με φωτοβολταϊκό λειτουργεί το κεντρικό εκλογικό περίπτερο στη Σανταρόζα

Δικαιωμένοι εν μέρει αισθάνονται οι Οικολόγοι Πράσινοι με τις εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης για τις «φωτοβολταϊκές στέγες», καθώς τέτοια προγράμματα αποτελούν από τις βασικές προτάσεις τους για την πράσινη στροφή στην οικονομία και την έξοδο από την κρίση. Σημειώνουν πάντως ότι η πολιτική στήριξης των ΑΠΕ χρειάζεται νομοθετική συνέχεια, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέπεια στην εφαρμογή της και μετά τις εκλογές.

Εφόσον υλοποιηθούν όσα εξαγγέλθηκαν για απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων, θα πρόκειται για θετικό βήμα συμφιλίωσης με την απλή λογική, που επιτέλους έρχεται 3 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν. 3468/2006, 3 βδομάδες πριν τις Eυρωεκλογές και ενώ το αίτημα της κοινωνίας για πράσινες λύσεις και στην ενέργεια, καταγράφεται και με την άνοδο της απήχησης των Οικολόγων Πράσινων. Βασική έλλειψη του κυβερνητικού σχεδίου είναι η μη πρόβλεψη χρηματοδοτικών εργαλείων ευνοϊκής πρόσβασης των πολιτών στο απαιτούμενο κεφάλαιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουν κεντρική σημασία στην «εκτροπή» πόρων από το Πακέτο Αλογοσκούφη, με επιβολή δεσμεύσεων στις τράπεζες να χρηματοδοτούν προγράμματα, όπως οι ηλιακές στέγες (αλλά και μονώσεις κτιρίων ή συμμετοχή μικροεπενδυτών σε συνεταιρισμούς ΑΠΕ) στο 100% της συνολικής δαπάνης, με χαμηλά επιτόκια αντίστοιχα με το μηδενικό σχεδόν ρίσκο τέτοιων δανειοδοτήσεων.

Το μηδενικό αυτό ρίσκο διαμορφώνουν η εγγυημένη τιμή κιλοβατώρας, η διασφαλισμένη απορρόφηση της παραγωγής και η δυνατότητα παρακράτησης των μηνιαίων δόσεων από τις πληρωμές της ΔΕΗ προς τα νοικοκυριά. Εγγυήσεις του Δημοσίου μπορούν να συμπιέσουν τα επιτόκια αυτά ακόμη χαμηλότερα. Μια ακόμα έλλειψη είναι ο αποκλεισμός των μη διασυνδεδεμένων νησιών από δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Η διστακτικότητα της κυβέρνησης είναι αδικαιολόγητη, καθώς στα ελληνικά νησιά η αιχμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συγχρονίζεται με την απόδοση των φωτοβολταϊκών και οι κίνδυνοι για την ευστάθεια του συστήματος μειώνονται.

Για το έτος 2007 η αιχμή φορτίου στην Κρήτη ήταν 650,3 MW και εμφανίστηκε τη χρονική διάρκεια 13:00-14:00, στις 26 Ιουλίου, όπου τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη τους απόδοση. Τέλος ζητάμε να υπάρξει άμεσα ένα αντίστοιχο πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη των οικιακών συστημάτων αιολικής ενέργειας.

Για τους Οικολόγους Πράσινους τα μικρά και οικιακά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν είναι χόμπι για ένα περιορισμένο κοινό, αλλά αποτελούν δράση ζωτικής σημασίας, που οφείλει να προωθηθεί άμεσα στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα. Γι’ αυτό εξοπλίσαμε το κεντρικό προεκλογικό μας περίπτερο στην πλ. Σανταρόζα με ένα τέτοιο επιδεικτικό, αλλά πλήρως λειτουργικό σύστημα και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάποια κρατική εκλογική επιχορήγηση όπως άλλα κόμματα.

Επισυνάπτεται σύντομη τεχνική περιγραφή του φ/β συστήματος του κεντρικού περιπτέρου των Οικολόγων Πράσινων στην Πλ. Σανταρόζα

Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα Κεντρικού Προεκλογικού Περιπτέρου Πλ. Σανταρόζα - Αθήνα

Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθμών, εξοχικά σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδρομικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα. Βέβαια υπάρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Eνώ σε περίπτωση που έχουμε φορτία εναλλασσομένου ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας στο σύστημα ο οποίος θα μετατρέπει την συνεχή σεεναλλασσόμενη τάση.

Όταν τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυασθούν και με άλλη ανανεώσιμη ή συμβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννήτρια, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, κ.λ.π.) τότε χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά.

Η Φ/Β εγκατάσταση στο Εκλογικό Περίπτερο
Το αυτόνομο φ/β σύστημα του εκλογικού περιπτέρου των Οικολόγων Πράσινων αποτελείται από μία φ/β γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 100Wp και τάσης 24V DC, δύο μπαταρίες τάσης 12V η καθεμία και χωρητικότητας 44Ah. H σύνδεση τους είναι εν σειρά.

Υπάρχει κατάλληλος ρυθμιστής φόρτισης ο οποίος φροντίζει για την ομαλή φόρτιση των μπαταριών. Επιπλέον έχει εγκατασταθεί αντιστροφέας DC/AC (inverter) ισχύος 600W o oποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα από τις μπαταρίες σε εναλλασσόμενο ονομαστικής τάσης 230V AC.Στον inverter έχουν συνδεθεί 5 λάμπες χαμηλής κατανάλωσης ισοδύναμης ισχύος 60W η καθεμία για 5 ώρες την ημέρα για το φωτισμό του περιπτέρου καθώς και ένα ηχοσύστημα για 12 ώρες την ημέρα την καλοκαιρινή περίοδο.

Το παρών σύστημα καλύπτει τις ανάγκες του περιπτέρου και είναι επιδεικτικό, έχοντας ως σκοπό να δείξει την έμπρακτη εφαρμογή της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας η οποία μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.

Δείτε φωτογραφίες του περιπτέρου http://www.ecogreens-gr.org/cpm/thumbnails.php?album=29&page=1

Η Θεματική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή
την Ενέργεια και τις Μεταφορές των Οικολόγων Πράσινων
Επικοινωνία:
Κωνσταντίνος Κατώπης, 6972 033070
Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070

Δεν υπάρχουν σχόλια: