ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Διαλόγου Ανατολής-Δύσης, το Ελληνικό Πράσινο Κόμμα φιλοξένησε αντιπροσώπους από 12 πράσινα κόμματα της περιοχής των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης. Η διάσκεψη επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη για ένα Πράσινο New Deal για τα Βαλκάνια. Στόχευε επίσης στην ενεργειακή κρίση και τον κοινωνικό αντίκτυπο της χρηματοοικονομικής κρίσης.


Ανάμεσα στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις καρποφόρες συζητήσεις που διοργανώθηκαν, συμφωνήθηκε ότι οι χώρες των Βαλκανίων θα πρέπει να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δυνατόν συντομότερα.

Υπήρξε συναίνεση για το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όλοι οι συμμετέχοντας επιβεβαίωσαν την αφοσίωσή της στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην προώθηση των διαφανών ελεγκτικών συστημάτων σε όλη την περιοχή και στην ενθάρρυνση μίας νέας πολιτικής κουλτούρας.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την υποστήριξή τους και την αισιοδοξία για την είσοδο των Ελλήνων Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τέτοιο γεγονός θα ωθήσει την ανάπτυξη του Πράσινου κινήματος στα Βαλκάνια και στη Νοτιοδυτική Ευρώπη και θα προωθήσει πράσινες πολιτικές στην περιοχή. Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μίας Πράσινης Οικονομίας, στην προώθηση μαζικών επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών, στην καταπολέμηση της καταστροφής του περιβάλλοντος, στην καταπολέμηση της χρήσης του άνθρακα και στην καθιέρωση πολιτικών για τη συντήρηση του νερού και την προστασία της φύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μ. Τρεμόπουλος 6976 448442

Δεν υπάρχουν σχόλια: