ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Στο κέντρο της εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων η κοινωνική Ευρώπη

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν στο κέντρο της εκλογικής καμπάνιας τους τα θέματα της κοινωνικής Ευρώπης, ενώ συμμετέχουν στην κοινή καμπάνια των Ευρωπαίων Πράσινων «Stop Barroso» που αποσκοπεί στον να μην επιλεγεί ξανά ο Μπαρόζο ως πρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Πράσινοι επικρίνουν την πολιτική της Κομισιόν που αντί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής απάντησης στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση οδηγεί με ευθύνη του Μπαρόζο στη αποδιοργάνωση της σημερινής Κομισιόν και στην οπισθοχώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπροστά σε μια –άτυπη μάλιστα- διακρατική συνεργασία. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να μην υποστηρίξουν την επανεκλογή Μπαρόζο και την ελληνική κοινωνία να διεκδικήσει μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ένα Πράσινο Νew Deal.

Προσκεκλημένη των Οικολόγων Πράσινων ήρθε την Παρασκευή 10/4 στην Αθήνα η πράσινη βουλευτής Jean Lambert, υπεύθυνη για θέματα ελευθεριών, κοινωνικής Ευρώπης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών θεμάτων της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Μαζί με την πράσινη βουλευτή, Jean Lambert, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενη από τους Ν. Χρυσόγελο, μέλος της Γραμματείας των ΟΠ, Θ. Δημητρακόπουλο, συν-συντονιστή της Θεματικής Ομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Κ. Διάκο, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ συναντήθηκε την Παρασκευή 10/4 με:
- αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ Παξινό και το μέλος του ΔΣ κ. Αναλυτή για να συζητήσουν θέματα προστασίας των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων
- τον Δ. Τσουκαλά, τέως πρόεδρο του ΔΣ της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΕ και σημαίνων στέλεχος της αντιπροσωπείας των ελληνικών συνδικάτων στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικάτων για να συζητήσουν για τα εργασιακά δικαιώματα την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την κοινωνική Ευρώπη, τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα συζητήθηκαν επίσης με εκπροσώπους ΜΚΟ, με τη συμμετοχή της Ευρωβουλευτού Jean Lambert και του Χρ. Δουλκερίδη, ελληνικής καταγωγής βέλγου Βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, προέδρου του γαλλόφωνου κοινοβουλίου των Βρυξελλών και ενός από τους πιθανούς προέδρους της κυβέρνησης των κρατιδίου των Βρυξελών αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις για ποσοστό της τάξης του 18-20% για τους Βέλγους Πράσινους (που θα τους αναδείξει πιθανώς ως δεύτερο κόμμα στις Βρυξέλες).

Ακολουθούν στοιχεία για το περιεχόμενο των θέσεων των Οικολόγων Πράσινων καθώς και για τις συζητήσεις με την αντιπροσωπεία του ΔΣΑ, τις ΜΚΟ και εκπρόσωπο της ΟΤΟΕ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουν μεγάλη σημασία στην κοινωνική διάσταση των διαφόρων πολιτικών και επιδιώκουν να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα, όχι μόνο των ευρωπαίων πολιτών αλλά και των πολιτών του υπόλοιπου κόσμου, ιδιαίτερα μέσα από τις διάφορες συμφωνίες και συνεργασίες της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στο κέντρο της κοινωνικής πολιτικής τους είναι η προώθηση λύσεων που επιλύουν ταυτοχρόνως τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, δημιουργούν κοινωνικές υποδομές ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών και προσφέρουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κοινωνικά απαραίτητες. Οι ΟΠ προτείνουν νέους δείκτες για να μετριέται πράγματι η ευημερία και η βιωσιμότητα των κοινωνιών.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση της αντιπροσωπείας των Οικολόγων Πράσινων με τον Δ. Τσουκαλά, μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας: «Οι Οικολόγοι Πράσινοι απορρίπτουν την απορρύθμιση και την ελαστικότητα –με δικαιολογία την κρίση- των εργασιακών σχέσεων, την υποχρεωτική προσαρμογή των εργαζομένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων όσο και την ανελαστική προσκόλληση στα παραδοσιακά πρότυπα απασχόλησης που αγνοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες μεγάλων κοινωνικών ομάδων όπως των γυναικών, των νέων και των μεταναστών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι τόνισαν ότι η υποστήριξη τους προς τον κόσμο της εργασίας είναι δεδομένη στους αγώνες για να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και η ασφάλεια των εργαζομένων, η περιβαλλοντική προστασία αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας τους. Οι Πράσινοι θεωρούν την εργασία δικαίωμα και θα στηρίζουν τις προσπάθειες που επιδιώκουν εργασία με δημιουργικότητα και νόημα».
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι Πράσινοι διεκδικούν μεταξύ άλλων:
- Μίνιμουμ εθνικό μισθό για να μπορούν να ζουν ανθρώπινα όλοι οι πολίτες
- Μίνιμουμ έσοδο για όλους τους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανεξαρτήτως αν δουλεύουν ή είναι άνεργοι.
Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι «στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού Πράσινου New Deal οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες με πολλαπλές ανάγκες που πρέπει να επιλύονται και όχι μόνο ως οικονομικό μέγεθος και καταναλωτές».

Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων και η πράσινη Ευρωβουλευτής Jean Lambert συμφώνησαν πλήρως με την τοποθέτηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δ. Παξινού ότι «είναι η διεύρυνση και η απόλυτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και αν χαθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ήδη θα έχει πληγεί η ασφάλεια και η ευημερία των κοινωνιών μας». Οι Οικολόγοι Πράσινοι τόνισαν ότι θα στηρίξουν τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στην ελληνική Βουλή τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των φυλακισμένων αλλά και για τον προληπτικό έλεγχο κάθε νομοσχεδίου ώστε να είναι συμβατός με το Σύνταγμα και να μην προωθούνται πελατειακές σχέσεις όπως συχνά συμβαίνει σήμερα. Οι Πράσινοι χαιρετίζουν το Μανιφέστο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποφασίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο μετά από πρωτοβουλία των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας. Και αποδέχτηκαν ευχαρίστως την πρόσκληση να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στο ευρωπαϊκό συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα με το θέμα αυτό και διοργανωτή τον ΔΣΑ μέσα στο 2009.

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την κοινωνική Ευρώπη, τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα συζητήθηκαν επίσης με εκπροσώπους ΜΚΟ, με τη συμμετοχή της Ευρωβουλευτού Jean Lambert και του Χρ. Δουλκερίδη, ελληνικής καταγωγής βέλγου Βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, προέδρου του γαλλόφωνου κοινοβουλίου των Βρυξελλών και ενός από τους πιθανούς προέδρους της κυβέρνησης των κρατιδίου των Βρυξελών αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις για ποσοστό της τάξης του 18-20% για τους Βέλγους Πράσινους (που θα τους αναδείξει πιθανώς ως δεύτερο κόμμα στις Βρυξέλες).
- Η Jean Lambert, Πράσινη Ευρωβουλευτής παρουσίασε "τις επιτυχίες των πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο αλλά και τα εμπόδια που συνάντησαν σε θέματα κοινωνικής Ευρώπης"
- Ο Νίκος Χρυσόγελος, συντονιστής εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για την Κοινωνική Ευρώπη"
- Η Χριστίνα Κούρκουλα, μέλος της Θεματικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα"
- Ο Θέμης Δημητρακόπουλος, συν-συντονιστής της Θεματικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για την μετανάστευση"
- Η Σοφία Σκουλίδη, μέλος της Θεματικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα"
- Ο Κώστας Διάκος, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ, παρουσίασε τις "κοινές θέσεις των Πρασίνων για τα εργασιακά δικαιώματα".
Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ
Διαβάστε αναλυτικά τις κοινές θέσεις των Ευρωπαίων Πράσινων για την
Κοινωνική Ευρώπη (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Social_Europe_EL.pdf), τη Μετανάστευση (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Migration_EL.pdf) και τα ανθρώπινα δικαιώματα (http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Human_Rights.pdf).

Επικοινωνία: Νίκος Χρυσόγελος, 6936672882, nikoschry@gmail.com
Θέμης Δημητρακόπουλος, 6939240542, alem269@otenet.gr
Κώστας Διάκος, τηλ 6972223030, eko-diak@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: