ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Τις θέσεις τους για την ακρίβεια παρουσιάζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι


Τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την ακρίβεια δίνουν στη δημοσιότητα οι Οικολόγοι Πράσινοι. Με τίτλο "Αναζητώντας βιώσιμες απαντήσεις για την ακρίβεια, αλλάζοντας τα πρότυπα κατανάλωσης", η πολιτική απόφαση του Πανελλαδικού τους Συμβουλίου προτείνει πολιτικές βασισμένες σε δύο κεντρικές θέσεις αρχής του πράσινου κινήματος:


• Ότι καμιά οικονομική συγκυρία και κανείς μηχανισμός της αγοράς δεν επιτρέπεται να στερεί από πολίτες την πρόσβαση στα βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης.
• Ότι παράγοντες όπως η ποιότητα των προϊόντων, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία, ή η παραγωγή τους με τρόπους που δε θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τις τιμές των αγαθών.

Η απόφαση των Οικολόγων Πράσινων για την ακρίβεια, περιλαμβάνει συνολικά έξι ενότητες:
• Τι βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα.
• Συζητώντας για πολιτικές κατά της ακρίβειας.
• Προωθώντας την απεξάρτηση από το πετρέλαιο.
• Εναλλακτικές λύσεις για δαπάνες που θα μπορούσαν να μην είναι απαραίτητες.
• Προασπίζοντας την ποιότητα της ζωής για όλους.
• Η ακριβότερη επιλογή είναι τελικά να συνεχίσουμε όπως σήμερα.

Ενδεικτικά οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων περιλαμβάνουν:
• Πολιτικές για διαφάνεια τιμών, ενίσχυση του κινήματος προστασίας των καταναλωτών, οριοθέτηση της διαφήμισης με βάση τις κατά περίπτωση αυστηρότερες ρυθμίσεις στην Ε.Ε., αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς.
• Σοβαρές πολιτισμικές αλλαγές, με αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και με έμφαση σε αξίες όπως η μακροχρόνια διάσταση αλλά και η αποδοχή της αξίας κάθε ανθρώπου πέρα από οικονομική δύναμη.
• Εκτιμήσεις ότι στις συνθήκες της χώρας μας δεν τίθεται δίλημμα ανάμεσα σε αποτελεσματικότερους ελέγχους τιμών και σε μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού με αναίρεση ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
• Κεντρική θέση στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο, καταθέτοντας και συγκεκριμένες πολιτικές.
• "Εναλλακτικές λύσεις για δαπάνες που θα μπορούσαν να μην είναι απαραίτητες" σε τομείς όπως παιδεία, υγεία, αλλά και αναψυχή, επικοινωνία ή μετακινήσεις.
• Αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας από κοινωνικές πρωτοβουλίες όπως συνεταιρισμοί παραγωγών-καταναλωτών, αστικοί κήποι, τοπικά δίκτυα εξωχρηματικών ανταλλαγών (L.E.T.S.).
• Μηδενισμό του ΦΠΑ για τομείς όπως βιολογικά προϊόντα, ποδήλατα, δημόσιες συγκοινωνίες, ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακή εξοικονόμηση.

Ενόψει και της οικονομικής κρίσης, βασικό ζητούμενο για τους Οικολόγους Πράσινους, αποτελεί η προάσπιση των συλλογικών αγαθών και της ποιότητας ζωής για όλους. Όπως επισημαίνουν, "στις σημερινές συνθήκες οικολογικής κρίσης (που πλήττει ιδιαίτερα τους οικονομικά αδύνατους), το πρόβλημα δεν είναι να συντηρήσουμε την πρόσβαση των φτωχότερων στις αιτίες που την προκαλούν, αλλά να τους προσφέρουμε άμεσες εναλλακτικές λύσεις μέσα από οικολογικές επιλογές που να συμφέρουν και οικονομικά".

Συνδέοντας, τέλος, την ακρίβεια με την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση φυσικών πόρων σε ανεπάρκεια, τονίζουν ότι "αποτελεί επείγουσα ανάγκη να αναζητήσουμε νέα πρότυπα ευημερίας, ικανά να επεκταθούν σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό χωρίς να απαιτούν περισσότερους φυσικούς πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας".

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων
Για περισσότερες πληροφορίες: Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070
Όλο το κείμενο της πολιτικής απόφασης των Οικολόγων Πράσινων, μπορείτε να το διαβάσετε και εδώ:
http://www.ecogreens.gr/Theseis/EG_PS_Apofasi_Akriveia.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: