ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

"Επίδομα μόνωσης" για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής


Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν μια συνεκτική πολιτική και πράσινες λύσεις που αντιμετωπίζουν ταυτοχρόνως την οικονομική και οικολογική, ιδιαίτερα την κλιματική, κρίση.
Μια τέτοια πολιτική απαιτεί τομές στην τρέχουσα πολιτική αντίληψη σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και νέες πράσινες προσεγγίσεις στο πλαίσιο μιας Νέας Πράσινης Κοινωνικής Συμφωνίας (Green New Deal).

Παράδειγμα μιας νέας πράσινης πολιτικής αντίληψης είναι ο τρόπος αντιμετώπισης ενός οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού προβλήματος όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή η αδυναμία εξασφάλισης καλών συνθηκών διαμονής ανθρώπων που δεν έχουν επαρκή εισοδήματα για τη θέρμανση και δροσισμό του χώρου κατοικίας τους.

Η ενεργειακή φτώχεια είναι συνδυασμένο αποτέλεσμα χαμηλών εισοδημάτων, ακριβών καυσίμων και κακής απόδοσης κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης. Σήμερα μισό εκατομμύριο νοικοκυριά (το 12% του πληθυσμού) δεν έχουν αρκετά χρήματα για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Το ποσοστό αυτό μάλιστα αγγίζει το 20% για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα με πολυετή έρευνα του τμ. Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το κόστος θέρμανσης για τα χαμηλά εισοδήματα είναι κατά 127% μεγαλύτερο ανά τετραγωνικό μέτρο και άτομο από ότι στα υψηλά εισοδήματα. Δεν είναι τυχαίο πως μόλις το 7% των ασθενέστερων νοικοκυριών έχει διπλά τζάμια τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στα υψηλά εισοδήματα είναι περίπου 75-80%.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί, όπως έγινε μια φορά παλιότερα επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, επίδομα θέρμανσης στους φτωχότερους συμπολίτες μας για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα θέρμανσης. Αυτή η αντιμετώπιση όμως είναι αρκετά κοντόφθαλμη γιατί δεν διευκολύνει τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα να το επιλύσουν οριστικά. Το επίδομα θέρμανσης απλώς ενισχύει την κατανάλωση καυσίμων εντείνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Επίσης δεν αντιμετωπίζει τις ανάγκες δροσισμού των κτιρίων το καλοκαίρι. Τα χρήματα αυτά κυριολεκτικά τα καίμε μια και δεν ενισχύεται ο συνολικός πλούτος της χώρας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, με ένα πολιτικό σκεπτικό που συνδυάζει την κοινωνική αλληλεγγύη με την προστασία του περιβάλλοντος προτείνουν "επίδομα μόνωσης" αντί για επίδομα θέρμανσης. Προτείνουμε τα προβλεπόμενα κονδύλια αντί να σταλούν στις χώρες από τις οποίες εισάγουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να χρησιμοποιηθούν ώστε να χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών όπου μένουν οι φτωχότεροι από τους συμπολίτες μας.

Οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν
• Μόνωση τοίχων
• Μόνωση σκεπής
• Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων.

Το κόστος της αναβάθμισης ενός μέσου διαμερίσματος κυμαίνεται από 3-5000 ευρώ, θα οδηγήσει όμως στην εξοικονόμηση εκατοντάδων ευρώ ετησίως από τις δαπάνες για θέρμανση και δροσισμό, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος επένδυσης να αποσβένεται μέσα σε μια δεκαετία. Ένα μελετημένο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με φοροαπαλλαγές για τα εύπορα νοικοκυριά και μαζική χρηματοδότηση για τα ασθενέστερα είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων συνεισφέροντας:

• Στη μείωση της φτώχειας γιατί οι άνθρωποι θα χρειάζεται να ξοδεύουν πολύ λιγότερα για την θέρμανσή τους
• Στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα μας
• Στη δημιουργία ειδικευμένων, κοινωνικά χρήσιμων, θέσεων εργασίας
• Στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και του ελλείμματος του ισοζυγίου εμπορευμάτων
• Στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας κατοικίας για τους φτωχότερους από τους συμπολίτες μας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
Των Οικολόγων Πράσινων
Για Επικοινωνία: Μιχάλης Πετράκος, τηλ. 23850 51869

Δεν υπάρχουν σχόλια: