ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ναι στον γάμο μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου και το "σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης"

Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουν και δεσμεύονται να στηρίξουν την πρωτοβουλία μελών της Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας να προχωρήσουν στην τέλεση πολιτικού γάμου με τους/τις συντρόφους τους, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που τους αναγνωρίζει η διάταξη του Αστικού Κώδικα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την τέλεση γάμου και όπου δεν αναφέρεται ότι το ζευγάρι πρέπει να είναι ετερόφυλο.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή/και η ταυτότητα κοινωνικού φύλου είναι μία πολύ προσωπική ιδιότητα του καθενός και της καθεμιάς μας και δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο μη αναγνώρισης ίσων δικαιωμάτων και αιτία διακρίσεων μεταξύ των πολιτών.


Δεδομένου μάλιστα ότι:

- η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύει ρητά την τέλεση γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου

- η ευρωπαϊκή Συνθήκη του Άμστερνταμ στο άρθρο 13 απαιτεί από τις χώρες της Ε.Ε. να απαλείψουν από τη νομοθεσία τους κάθε διάκριση μεταξύ άλλων "και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού"

πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να έχει παρθεί από καιρό, έτσι ώστε και στη χώρα μας τα ομόφυλα ζευγάρια να απολαμβάνουν τα ίδια ασφαλιστικά, φορολογικά, κοινωνικά κ.α. δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζευγάρια.

Θυμίζουμε ότι ο Νοέλ Μαμέρ, Πράσινος δήμαρχος της γαλλικής πόλης Μπεγκλ, πραγματοποίησε τελετή γάμου ενός ζευγαριού δύο ανδρών το 2004, συνέστησε δε και στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Γαλλία να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μπεγκλ και να πραγματοποιήσουν και άλλους γάμους ζευγαριών του ίδιου φύλου. Ο Νοέλ Μαμέρ επανεκλέχθηκε δήμαρχος της Μπεγκλ στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές με ποσοστό 56,6% από τον πρώτο γύρο.

Όσον αφορά στο "σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης", θεωρούμε ότι στην περίπτωση που αυτό θα αφορά μόνο τη συμβίωση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού φύλου θα αποτελεί άλλη μια διάκριση και άνιση μεταχείριση σε βάρος των ομοφυλόφιλων και των λεσβιών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, με βάση τα παραπάνω, καλούν την ελληνική πολιτεία και κοινωνία να δείξουν στην πράξη το σεβασμό τους στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και του σεβασμού της προσωπικότητας.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
(Ανακοίνωση της Ομάδας Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: