ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Δεύτερη χρονιά αντιστάθμισης εκπομπών από τις αεροπορικές πτήσεις για τους Οικολόγους Πράσινους

Τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν μια σημαντικότατη απειλή για το κλίμα: Τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τις πτήσεις εκτιμάται ότι ευθύνονται μέχρι και για 8% της συνολικής επιβάρυνσης του κλίματος, ενώ η επιβατική κίνηση διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και ο ρυθμός αυτός αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

Στην αύξηση αυτή συμβάλλουν και οι πολύπλευρες έμμεσες επιδοτήσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες και η κατάργηση της προνομιακής αυτής μεταχείρισης, ώστε το αεροπλάνο να πληρώνει το πραγματικό κόστος της λειτουργίας του, αποτελεί βασικό άξονα σε κάθε πολιτική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στο κλίμα.


Εξίσου βασικό άξονα αποτελεί η αυτοσυγκράτηση στη χρήση του αεροπλάνου, με στροφή προς το σιδηρόδρομο και το πλοίο. Ορισμένα μακρινά επαγγελματικά ταξίδια μπορούν να υποκατασταθούν με σύγχρονες μορφές τηλεπικοινωνιών, ενώ η στροφή σε κοντινότερους προορισμούς διακοπών μπορεί να δώσει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για πολλά ταξίδια αναψυχής.

Για τις περιπτώσεις, όμως, όπου η χρήση του αεροπλάνου είναι αναπόφευκτη, για όσους πολίτες θέλουν να αναλαμβάνουν το κόστος της επίπτωσής τους στο κλίμα, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες που αντισταθμίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσα από την "αγορά και απόσυρση πιστωτικών μορίων εκπομπών", κάτι που αποτελεί έμμεση χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό οι Οικολόγοι Πράσινοι, αποφάσισαν τον Ιούνιο του 2006 να δεσμευτούν για την αντιστάθμιση των εκπομπών από τις –ελάχιστες βέβαια- πτήσεις μελών μας για κομματικές υποχρεώσεις, ο πρώτος πολιτικός φορέας στην Ελλάδα που κάνει κάτι τέτοιο. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα τη συμμετοχή εκπροσώπων μας σε διεθνή γεγονότα των Πράσινων στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου οι αποστάσεις κάνουν το αεροπλάνο μόνη ρεαλιστική επιλογή. Αντίστοιχους Κώδικες Δεοντολογίας έχουν υιοθετήσει και τα περισσότερα πράσινα κόμματα, στην Ευρώπη και αλλού.

Για τους Οικολόγους Πράσινους, μια τέτοια στάση έχει νόημα μόνο όταν είναι απόλυτα αδιάβλητη με αυστηρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και επαλήθευσης, με πρόσθετο και μετρήσιμο όφελος για το περιβάλλον και αφορά έργα που σέβονται την βιώσιμη κοινωνική και οικονομική λειτουργία. Επομένως, για την αντιστάθμιση επιλέξαμε μια από τις "αυστηρότερες" πρωτοβουλίες διεθνώς, το γερμανικό πρόγραμμα ATMOSFAIR. Κριτήρια επιλογής ήταν ο δημόσιος χαρακτήρας του προγράμματος, η σύνδεσή του με τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι αυξημένες κοινωνικές προδιαγραφές των χρηματοδοτούμενων έργων αντιστάθμισης και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στον έλεγχο των προδιαγραφών.

Εκτίμησή μας είναι ότι η ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα προγράμματα αντιστάθμισης και η διαμόρφωση όρων για συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων επιβατών, μπορούν να έχουν θετική συμβολή στην προσπάθεια για ευαισθητοποίηση του κοινού και διαμόρφωση υπεύθυνων πρακτικών για την προστασία του κλίματος. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε έκκληση, προς τους κοινωνικοπολιτικούς φορείς αλλά και προς τις εταιρίες και επιχειρήσεις, να υιοθετήσουν αντίστοιχες δεσμεύσεις και στη δική τους πρακτική.Σημειώνουμε πάντως ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργούν μόνο επικουρικά, ως μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας για προσαρμογή της κοινωνίας μας στις προτεραιότητες που επιβάλλει η προστασία του κλίματος.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: