ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους

Ένα νέο πλήγμα ανυπολόγιστου κόστους για τη φύση και την κοινωνία έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση σε ένα ακόμα εκλεκτό κομμάτι της Ελλάδας. Πρόκειται για την παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ώστε να παραμείνουν ως «Οριστικές Παραχωρήσεις Μεταλλείων» 317.000 στρέμματα πυκνής δασικής έκτασης στη Βόρειο Χαλκιδική, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», μέτοχοι της οποίας είναι η καναδέζικη European Goldfields κατά 95% και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά 5%.


Τα πολεοδομικά σχέδια των Δήμων και το έγγραφο του Υπουργείου

Τη δασική αυτή έκταση μοιράζονται ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου, ο Δήμος Παναγίας και ο Δήμος Αρναίας. Οι τρεις αυτοί Δήμοι συνέταξαν πρόσφατα τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδιά τους (ΓΠΣ), δηλαδή τους χάρτες χρήσεων γης που θα καθορίσουν το μέλλον αυτών των εκτάσεων για τις επόμενες δεκαετίες. Στην πρόταση του Δήμου Σταγείρων- Ακάνθου για το ΓΠΣ, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου 2007, 160 χιλιάδες στρέμματα του βορείου τμήματος χαρακτηρίστηκαν ως «περιοχή προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων».

Ωστόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης παρενέβη με το έγγραφο Δ7/9823/10.05.2007, δίνοντας εντολή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την έγκριση των ΓΠΣ να προβεί στις εξής αλλαγές στο ΓΠΣ του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου:

1. Η περιοχή «προστασίας δάσους» των 160.000 στρεμμάτων να χαρακτηρισθεί «περιοχή υπό καθεστώς παραχωρήσεων για μεταλλευτική χρήση».

2. Η παράκτια ζώνη των 75 χλμ. να χαρακτηρισθεί κι αυτή ως «περιοχή υπό καθεστώς παραχωρήσεων για μεταλλευτική χρήση».

3. Να διατηρηθούν ως έχουν οι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) υψηλής όχλησης Στρατωνίου και Ολυμπιάδας.

4. Να αποτυπωθούν στους χάρτες του ΓΠΣ όχι μόνο οι υφιστάμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις αλλά και οι μελλοντικές, όπως αυτές περιγράφονται στο εγκεκριμένο ήδη από το Υπ. Ανάπτυξης Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΑ) των Μεταλλείων Κασσάνδρας της «Ελληνικός Χρυσός».

Ανάλογες είναι οι εντολές του Υπ. Ανάπτυξης και για τα υπόλοιπα 150.000 στρέμματα πυκνού δάσους που περιλαμβάνονται στα ΓΠΣ των Δήμων Αρναίας και Παναγίας.

Όπως τονίζεται στο έγγραφο του Υπουργείου, η εκμετάλλευση των μεταλλείων χαρακτηρίζεται ως «δημόσιας ωφελείας» και, ως τέτοια, κατισχύει όλων των άλλων δραστηριοτήτων, ακόμα και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. «Προβλέπεται εκ του νόμου αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εντός ή εκτός του χώρου του μεταλλείου για την εκμετάλλευση αυτού». Γι’ αυτό «πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν. 210/1973) προς αποφυγή δημιουργίας εμπλοκών σε περίπτωση αλληλεπίδρασης των χρήσεων γης με τις τυχόν μελλοντικές ή και ισχύουσες μεταλλευτικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές».

Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο ανάπτυξης, 170.000 στρέμματα στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου και άλλα 150.000 στους Δήμους Παναγίας και Αρναίας, προορίζονται αποκλειστικά για μεταλλευτική χρήση και δεν επιτρέπεται σε αυτά όχι μόνο η χωροθέτηση άλλων δραστηριοτήτων, αλλά ούτε καν η προστασία του δάσους!

Το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Χρυσωρυχείων

Το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της «Ελληνικός Χρυσός» και η σχετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση/Αξιολόγηση έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Κυβέρνησης και η διαδικασία αδειοδότησης προχωρά ερήμην της τοπικής κοινωνίας και παρά τη δηλωμένη αντίθεσή της.

Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Τουρισμού, ορίζεται ένα Πρόγραμμα Δράσης για τον Τουρισμό που θα αναπτυχθεί στην δεκαπενταετή Προγραμματική Περίοδο 2007-2022.

Κατά την χρονική αυτή περίοδο, στη ΒΑ Χαλκιδική θα αναπτυχθεί συνολικά το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με εξόρυξη- εμπλουτισμό- μεταλλουργία 200 εκατ. τόνων μεταλλευμάτων και την παραγωγή 200 εκατ. τόνων τοξικών τελμάτων και 400 εκατ. τόνων τοξικών μεταλλευτικών στείρων. Στις υπάρχουσες Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου-Ολυμπιάδας προβλέπεται να προστεθεί το τερατώδες επιφανειακό μεταλλείο των Σκουριών και δύο νέα μεταλλευτικά συγκροτήματα στις περιοχές Σκουριών και Στρατωνίου, με εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και φρύξης των μεταλλευμάτων, εργοστάσια παραγωγής θειικού οξέως και αρσενικού και άλλα πολλά.

Ο πλούτος που θα χαθεί ανεπιστρεπτί και οι συνέπειες της απώλειας

Έτσι, ενώ το τέλος της 15ετίας θα βρει την υπόλοιπη Ελλάδα με νέες τουριστικές υποδομές η ΒΑ Χαλκιδική θα έχει μεταβληθεί σε νεκρό τοπίο εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών συγκροτημάτων και χιλιάδων στρεμμάτων αποθέσεων τοξικών αποβλήτων. Το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον θα έχει παραμορφωθεί ανεπανόρθωτα, τα πλούσια νερά της θα έχουν καταστραφεί και η ανεργία θα έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Η καταστροφή του παρθένου δάσους των Σκουριών από την εξόρυξη και επεξεργασία του μεταλλεύματος, καθώς και από τους εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους τοξικών αποβλήτων και μπάζων που θα αφήσει πίσω της η εταιρεία, θα είναι ολοκληρωτική. Δραματικές όμως θα είναι οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή μια και το όρος Κάκαβος, όπου βρίσκονται οι Σκουριές, είναι η μεγαλύτερη πηγή πολύτιμου καθαρού νερού ολόκληρης της Χαλκιδικής. Από εκεί προέρχονται όλα τα υδατικά αποθέματα της Β. Χαλκιδικής αλλά και ο ποταμός Χαβρίας, από όπου προγραμματίζεται να υδροδοτηθεί το νότιο (και τουριστικό) μέρος του Νομού. Οι συνέπειες της αποστράγγισης του βουνού από την υφιστάμενη στοά στις Σκουριές θα είναι ολέθριες για όλη την περιοχή και τις έχει ήδη αισθανθεί ο πλησιέστερος οικισμός, η Μεγάλη Παναγία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας των δασών αυτών, 100 χιλιάδες στρέμματα από αυτά έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης NATURA 2000.

Για τους λόγους αυτούς, κάνουμε έκκληση:

Στην ελληνική κυβέρνηση:


- Να σεβαστεί τη δέσμευσή της ότι «η προστασία των δασών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά» της, όπως πρόσφατα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, και να την αποδείξει έμπρακτα στην συγκεκριμένη περίπτωση των δασών της Βορείου Χαλκιδικής,

- Να εγκρίνει με νέα απόφαση και να υποστηρίξει με τον κάθε δυνατό τρόπο τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των αρμόδιων Δήμων,

- Να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία αποχαρακτηρισιμού των συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων ως «Οριστικές Παραχωρήσεις Μεταλλείων» και να θωρακίσει νομοθετικά την προστασία τους,

- Να τροποποιήσει το Χωροταξικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Τουρισμού έτσι ώστε να κατοχυρωθεί πλήρως η προστασία της εν λόγω δασικής έκτασης,

- Να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην υγεία των κατοίκων, στην φύση, στον υδάτινο πλούτο, στον τουρισμό και την ίδια την ζωή της περιοχής.

Στους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές:

- Να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση στην κυβέρνηση ώστε να σταματήσουν αμέσως τα προγράμματα καταστροφής της περιοχής

- Να αντιταχθούν κατά την άσκηση του έργου τους σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που θα αποσκοπήσει στην προστασία των χρυσωρυχείων

- Να ελέγξουν μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε άλλου οργάνου την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας NATURA 2000 και της εν γένει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην συγκεκριμένη περίπτωση,

- Να ελέγξουν τη νομιμότητα και τους όρους παραχώρησης της συγκεκριμένης περιοχής στην εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός"

- Να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενός προγράμματος προστασίας της συγκεκριμένης δασικής έκτασης.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: