ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Παύση του κυνηγιού για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια σε όλη την επικράτεια

Οι πρόσφατες πυρκαγιές ήταν καταστροφικές όχι μόνο για τη χλωρίδα αλλά και για την άγρια πανίδα της χώρας μας. Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές για όλη την επικράτεια και επηρεάζουν ολόκληρη την οικολογική αλυσίδα καθώς θηλαστικά και πουλιά αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές περιοχές. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ μαζί με 150 φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την απαγόρευση του κυνηγιού για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια σε όλη την επικράτεια.

"Οι πρόσφατες πυρκαγιές ήταν καταστροφικές όχι μόνο για τη χλωρίδα αλλά και για την άγρια πανίδα της χώρας μας. Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές για όλη την επικράτεια και επηρεάζουν ολόκληρη την οικολογική αλυσίδα καθώς θηλαστικά και πουλιά αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές περιοχές. Η διατάραξη του οικοσυστήματος αυξάνεται δραματικά με τη συνέχιση του κυνηγιού καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιτρέπει τη συνέχιση του κυνηγιού με μόνη εξαίρεση στις καμένες περιοχές ως επί το πλείστον. Οι πρόσφατες ρυθμιστικές διατάξεις για το κυνήγι δεν λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος της καταστροφής και τη μείωση των βιοτόπων. Το αρμόδιο Υπουργείο δεν ασχολείται ούτε με τον έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων. Η πολιτεία δίνει το δικαίωμα στους κυνηγούς να αποφασίζουν εκείνοι για την ισορροπία της φύσης, λες και η φύση αδυνατεί να υπάρχει και να διαθέτει ισορροπία δίχως τη δική τους παρουσία.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ μαζί με 150 φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την απαγόρευση του κυνηγιού για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια σε όλη την επικράτεια. Σε αυτό το διάστημα υπάρχει ανάγκη να προστατευθούν και να αυξηθούν οι υπάρχοντες Εθνικοί Δρυμοί και υγροβιότοποι, να ιδρυθούν νέοι καθώς και να ιδρυθούν αμιγές και συγκοινωνούντες περιοχές ελεύθερες από το κυνήγι, που να επικοινωνούν όλες με τον κύριο ορεινό κορμό της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Πίνδου καθώς και την οροσειρά της συνοριακής ζώνης της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, ζητούν: να απαγορευθεί το κυνήγι οριστικά από τα μεταναστευτικά περάσματα των αποδημητικών πουλιών τα οποία περάσματα πρέπει να αποτελέσουν άμεση μέριμνα προστασίας από την πολιτεία, να ψηφιστεί ένας νέος και σύγχρονος νόμος για το κυνήγι που να δέχεται την οικολογική διάσταση του θέματος και να κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών να χαρούν τα πλάσματα της φύσης, τη χλωρίδα και την πανίδα, νιώθοντας ασφάλεια και ηρεμία.

Η συγκεκριμένη πρόταση δόθηκε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντό.

Περισσότερα από 13.000 άτομα έχουν ήδη υπογράψει την πρόταση στο site http://www.petitiononline.com/isoniso/petition.html ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται".

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: