ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ


Για τους Οικολόγους Πράσινους η Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) δεν είναι η μόνη ημέρα δράσης και αγώνα για το νερό. Είναι όμως μια σημαντική ευκαιρία να στοχαστούμε, να αναδείξουμε προβλήματα, να προτείνουμε αναγκαίες πολιτικές όσον αφορά τη στρατηγική διαχείριση και τις πολιτικές του πολύτιμου αυτού πόρου της ανθρώπινης και κάθε άλλης μορφής ζωής.


Είναι σαφές ότι η χώρα μας, αν και διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και από πλευράς ποιότητας υδατικών πόρων μακράν απέχει από του να τους διαχειρίζεται βιώσιμα, δηλαδή με βάση τις αρχές της διαφύλαξης της ποιότητάς τους και της βιοποικιλότητας που στηρίζουν, της υγιεινής και της διαγενεακής δικαιοσύνης.


Τα κυριότερα προβλήματα είναι η υπερεκμετάλλευση επιφανειακών υδάτων, που φτάνει ως την εξαφάνιση λιμνών (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κορώνεια), η υπεράντληση, ταπείνωση, νιτρορρύπανση και υφαλμύρωση υπόγειων υδροφορέων. Συναφής με τα φαινόμενα αυτά είναι η αλόγιστη χρήση στον αστικό και ιδίως το γεωργικό τομέα. Η βαριά χημική ρύπανση είναι επίσης παρούσα με γνωστότερη την περίπτωση του Βοιωτικού Ασωπού.

Στο νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο προβλήματα προκαλεί η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και φορέων όσον αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η ανεπαρκής συγκρότηση, στελέχωση, και εξοπλισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών και επιτροπών παρακολούθησης Υδάτινων πόρων, η έλλειψη μακροχρονίου προγραμματισμού, η ανεπαρκής εφαρμογή της οδηγίας για τα νερά (2000/60/ΕΚ), με χαρακτηριστικότερο μειονέκτημα την διαχείριση όχι κατά λεκάνες απορροής αλλά κατά διοικητική περιφέρεια.

Θεωρούμε απαραίτητη μια στροφή πολιτικής για τα νερά που να περιλαμβάνει:

· Αναθεώρηση του νόμου 3199/03, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα νερά.

· Στο πλαίσιο αυτό παύση κάθε σχεδίου εκτροπής υδάτων ποταμών σε διαφορετική από τη δική τους υδατική λεκάνη

· Απόρριψη κάθε σχεδίου ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού, με δεδομένη την αρνητική σχετική διεθνή εμπειρία.

· Αντιμετώπιση της υποβάθμισης των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδάτινων σωμάτων με προτεραιότητα στην απαλλαγή ποταμών και λιμνών από την επιβάρυνση με βαρέα μέταλλα, χημικά και νιτρικά. Υπογραμμίζουμε την άμεση ανάγκη αποκατάστασης της ποιότητας των νερών του βοιωτικού Ασωπού και της ίδιας της ύπαρξης της λίμνης Κορώνειας.

· Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών της χώρας, αλλά και εκσυγχρονισμού των συστημάτων άρδευσης, με έμφαση στις περιοχές με ήδη ορατά προβλήματα υφαλμύρωσης υδάτων και ερημοποίησης εδαφών και με έμφαση στην εναρμόνιση γεωργίας - κτηνοτροφίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

· Αναβάθμιση των υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης των υδάτων (στελέχωση, εξοπλισμός)

· Ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης και υπεύθυνης χρήσης του νερού ώστε να οδηγηθούμε σε «μηδενικό υδατικό αποτύπωμα».

Οι υδατικοί πόροι μας είναι το πολυτιμότερο θεμέλιο της ζωής, της υγείας, της οικονομίας μας, και της ιδιαίτερα σημαντικής βιοποικιλότητας της χώρας μας. Ο αγώνας για την βιώσιμη διαχείρισή τους είναι για μας απόλυτη προτεραιότητα.

Οφείλουμε, πάση θυσία, να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές καθαρούς, δημόσιους, ακέραιους και υψηλής ποιότητας υδατικούς πόρους.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: