ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Χωρίς στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας η Ελλάδα

Αν και οι απειλές αυξάνονται με βάση στοιχεία περιβαλλοντικών οργανώσεων

Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο


Στο Ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι τις ελληνικές πολιτικές για τη βιοποικιλότητα με ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.
 

Το Μάιο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική της για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 (1), που έχει ανακηρυχθεί Έτος Βιοποικιλότητας από τον ΟΗΕ. Πρόσφατη Έκθεση Προόδου(2) συμπέρανε πως η ΕΕ απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου αυτού.


Στην Ελλάδα η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι ακόμα χειρότερη. Όπως χαρακτηριστικά δείχνει και το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, που πρόσφατα επικαιροποιήθηκε από πέντε ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, η βιοποικιλότητα απειλείται και η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη σε σύγκριση με εκείνη που διαπίστωνε η προηγούμενη έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου πριν 17 χρόνια.

Με την ερώτησή του προς την Επιτροπή ο Μιχάλης Τρεμόπουλος ζητά να μάθει εάν η Ελλάδα έχει καταρτίσει σχέδια και αναλυτικούς στόχους στη βάση της Αξιολόγησης των Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας (Millenium Ecosystem Assessment). Επίσης, ο ΜΤ ρωτά εάν ηβ χώρα μας έχει υποβάλει Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τα Σχέδια Δράσης για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας κι εάν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με εθνικούς δείκτες βιοποικιλότητας. Τέλος, αν διαθέτει ένα αξιόπιστο σύστημα για την παρακολούθηση των δεικτών αυτών.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Οικοσυστήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή μας ζωή αλλά και την επιβίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων απειλούνται με κατάρρευση. Όμως τα σήματα κινδύνου δεν λαμβάνονται υπόψη και η Στρατηγική της ΕΕ κινδυνεύει να καταντήσει φιάσκο. Χαρακτηριστικό είναι πως στις Προγραμματικές Δηλώσεις του κ. Μπαρόζο για τη νέα Επιτροπή η βιοποικιλότητα είναι άγνωστη λέξη. Στην Ελλάδα δυστυχώς τέτοια ζητήματα δεν αποτελούν προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και η προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλουμε για ουσιαστική προστασία της βιοποικιλότητας είναι διπλάσια»
Για περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Μπλιώνης 6944 869772

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:EL:PDF
(2) http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/bap_2008_report.pdf

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΘΕΜΑ: Κόκκινος συναγερμός για τα ζώα και τη βιοποκιλότητα της Ελλάδας


Μεγάλο ποσοστό των σπονδυλόζωων της Ελλάδας και περισσότερα από τα μισά ασπόνδυλα είδη, για τα οποία υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα, βρίσκονται υπό απειλή. Συνολικά στα πρόθυρα αφανισμού βρίσκονται 648 είδη πανίδας από τα 1.013. Αυτό προκύπτει από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, όπως επικαιροποιήθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και WWF Ελλάς.

Ο Κόκκινος Κατάλογος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) αποτελεί μια δυναμική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα είδη που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα το «Κοκκινο Βιβλίο» μπορεί να γίνει ένας σωτήριος οδηγός από τη στιγμή που αποτελεί μία πλούσια πηγή δεδομένων απαραίτητη για τον σχεδιασμό μίας σοβαρής πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τα κύρια αίτια που απειλούν τα «ελληνικά» ζώα είναι η καταστροφή των βιοτόπων τους, η λαθροθηρία, τα δηλητηριασμένα δολώματα, οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων (σε Πελοπόννησο, Πάρνηθα, Ρόδο κ.α.), αλλά και μεγάλα τεχνικά έργα (π.χ. νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες), παράγοντες, που έχουν μεταβάλλει σημαντικά τις συνθήκες εξάπλωσης των χερσαίων και θαλάσσιων οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή

1. Έχει καταρτίσει η Ελλάδα σχέδια και αναλυτικούς στόχους στη βάση της Αξιολόγησης των Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας (Millenium Ecosystem Assessment) από τη στιγμή μάλιστα που το 2010 έχει ανακηρυχτεί έτος Βιοποικιλότητας από τα Ηνωμένα Έθνη;

2. Έχει υποβάλει η Ελλάδα στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τα σχέδια δράσης για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και μετέπειτα;

3. Παρέχει η Ελλάδα αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με εθνικούς δείκτες βιοποικιλότητας αλλά και ένα αξιόπιστο σύστημα για την παρακολούθηση αυτών των δεικτών;

Δεν υπάρχουν σχόλια: