ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ποια προοπτική για την ελληνική φύση;

Ημερίδα διαλόγου, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη

"Οι προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής φύσης ως ευκαιρίες εφαρμογής ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου"

Θεσμικά αιτήματα, κοινωνική σπουδαιότητα και οικονομικές προοπτικές περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας
Ημερίδα διαλόγου για την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών αλλά και για την ανάγκη προστασίας και διαχείρισης τους διοργανώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το Σάββατο 7.2.09 στη Θεσσαλονίκη, ως μια ευκαιρία προώθησης ενός νέου, πράσινου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00-21.30, στην αίθουσα της ΕΔΟΘ (Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων), Πρ. Κορομηλά 51, 4ος όροφος.
Στην Ημερίδα θα τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου των Οικολόγων Πράσινων, η Μαρία Βασιλάκου αναπλ. Πρόεδρος των Αυστριακών Πράσινων, ο Γιάννης Μπουτάρης, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000», η Πόπη Καλαϊτζή, Έπαρχος Λαγκαδά, ο Ιωάννης Μπίκος, πρώην Αντινομάρχης Θεσσαλονίκης περιβάλλοντος & αγροτικής ανάπτυξης, κ.α.


Ακόμη, θα μιλήσουν εκπρόσωποι επιστημονικών ινστιτούτων και άλλων φορέων (ΕΚΒΥ, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΠΕΕΚΠΕ, Φορείς Διαχείρισης, πανεπιστήμιο) καθώς και περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Ορνιθολογική Εταιρεία, WWF, Greenpeace, Αρκτούρος, Καλλιστώ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων –ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών) εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών κ.α.

Το συντονισμό και την παρουσίαση θα έχουν οι δημοσιογράφοι Χρήστος Μάτης, Παύλος Νεράντζης και Χρήστος Τελίδης.

Το περιεχόμενο


Η Ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και σε μια στιγμή που η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

Είναι φανερό ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες, διαμορφωμένες μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο:
- τη θεσμική κατοχύρωσή τους με ουσιαστική ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη των αναγκαίων θεσμών διαχείρισης και προστασίας
- την αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται είτε κεντρικά από την κυβέρνηση και το Υ(ΠΕ)ΧΩΔΕ (Ειδικό Χωροταξικό για Τουρισμό, αποχαρακτηρισμοί, πρόσφατες ρυθμίσεις για διάφορες περιοχές κα) είτε σε τοπικό επίπεδο από διάφορες ομάδες πίεσης,
- την αναγνώριση της κοινωνικής σπουδαιότητάς τους και την εφαρμογή ενός μοντέλου πράσινης οικονομίας που να βασίζεται στην προστασία και διαχείριση με ιδιαίτερη οικολογική αξία, προς όφελος της κοινωνίας, της απασχόλησης και του περιβάλλοντος,
- την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και αδιαφάνειας που χρησιμοποιούν τον φυσικό πλούτο για εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων ή αφήνουν να καταστρέφονται και να ρυπαίνονται οι φυσικές περιοχές και οι φυσικοί πόροι (π.χ Κορώνεια, ποτάμια, Ασωπός κα), μεταφέροντας, μεταξύ άλλων, σοβαρά προβλήματα και βάρη στις μελλοντικές γενιές.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα θέσουν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ερευνητικούς φορείς και τις πολιτικές θέσεις τους για τις προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής φύσης που έχουν υιοθετήσει με
απόφαση του συνεδρίου τους το 2008.

Πληροφορίες:

Μιχάλης Τρεμόπουλος, 6976 448442
Νίκος Χρυσόγελος: 6936672882

Ιστολόγιο της ημερίδας:
http://ecogreensnatura2000.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: