ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!

Τις μέρες αυτές χιλιάδες νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα σχολεία. Υπάρχουν όμως και κάποια σχολεία που δεν πρόκειται να δουν νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Είναι τα σχολεία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα ειδικά σχολεία, τα οποία εδώ και χρόνια η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν την κυβέρνηση να διορίσει άμεσα εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και να φροντίσει για τις απαραίτητες δαπάνες, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό των σχολείων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ομαλή ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή περιλαμβάνει θετικές διακηρύξεις όπως η υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, η ένταξή τους σε σχολεία γενικής αγωγής και η πρόβλεψη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Ο στόχος της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες και της ένταξής τους σε σχολεία γενικής αγωγής είναι θετικός. Είναι λάθος όμως να κλείσουν όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία επιλογών για τους γονείς. Από την άλλη είναι θετικό να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχολεία γενικής αγωγής, ώστε να σπάσει η απομόνωση και ο κοινωνικός ρατσισμός και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος χρειάζονται οι απαραίτητες δαπάνες, η κατάλληλη υποδομή, ο εξοπλισμός, το προσωπικό σε όλα τα σχολεία και η απαραίτητη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.


· Δαπάνες: Οι δαπάνες για την Παιδεία παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, από τις χαμηλότερες διεθνώς.
 
· Υλικοτεχνική υποδομή: Πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα τα υπάρχοντα σχολικά κτίρια και να υπάρξει πρόβλεψη στο σχεδιασμό όλων των νέων σχολικών κτιρίων, ώστε να μπορούν να δέχονται παιδιά με ειδικές ανάγκες (π.χ. ράμπες).
 
· Εξοπλισμός: Όλα τα σχολεία πρέπει να εφοδιαστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικοί υπολογιστές και λογισμικό για παιδιά με ειδικές ανάγκες, βιβλία και γραφομηχανές Μπράιγ για τυφλά παιδιά κλπ).
 
· Προσωπικό: Διορισμός κατά προτεραιότητα μόνιμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, γιατί εδώ και χρόνια (από την εποχή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ) διορίζονται μονίμως …αναπληρωτές και ωρομίσθιο προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται το πτυχίο ειδικής αγωγής και να εξισώνεται με σεμινάρια, όπως γίνεται με το νέο νόμο. Πρέπει επίσης να τοποθετηθούν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία, να στελεχωθούν τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) κάθε νομού που σήμερα υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα να καθυστερεί μήνες ή και χρόνια η εξέταση ενός παιδιού και η διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να διδάξουν σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Προγράμματα κατά του ρατσισμού κι υπέρ της συνύπαρξης διαφορετικών ανθρώπων πρέπει να προωθηθούν σε όλα τα σχολεία.
 
· Επιμόρφωση: Ενιαίο πτυχίο ειδικής αγωγής κι όχι υπερεξειδίκευση. Οι σχολές ειδικής αγωγής να δίνουν πολύπλευρη μόρφωση, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν διαφορετικές περιπτώσεις. Να υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών σε σχολεία και ιδρύματα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι όπως η ποικιλότητα στη φύση είναι δείγμα υγείας και ισορροπίας ενός οικοσυστήματος, έτσι και η ποικιλία στη σχολική τάξη είναι κέρδος και όφελος για όλα τα παιδιά, είτε έχουν είτε δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε προέρχονται από διαφορετικές χώρες, είτε μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Με μικρούς αριθμούς μαθητών σε κάθε τμήμα και την κατάλληλη παιδαγωγική αντιμετώπιση και υποστήριξη, η ποικιλία σε μια σχολική τάξη είναι δύναμη και ελπίδα ειρηνικής συνύπαρξης σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: