ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Οι πολίτες βιώνουν εδώ και χρόνια μια εκτεταμένη διαφθορά και έλλειψη διαφάνειας στη δημόσια ζωή της χώρας μας, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική αλλά και στο περιβάλλον, τη διατροφή και τις κοινωνικές σχέσεις, σε διαστάσεις πρωτοφανείς για μια ευρωπαϊκή χώρα. Η περίπτωση της μονής Βατοπεδίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως "αναπτύχθηκε" η χώρα, σε βάρος του συλλογικού συμφέροντος και προς όφελος των πολυποίκιλων συμφερόντων.Αυτά τόνισαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση και υπό τη σκιά του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, σε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσίασαν τις πολιτικές τους προτάσεις για την οικολογική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν:

Χρήστος Δουλκερίδης, βουλευτής των Βέλγων Πρασίνων, πρόεδρος του Γαλλόφωνου Κοινοβουλίου των Βρυξελλών

Μιχάλης Τρεμόπουλος, μέλος της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, νομαρχιακός σύμβουλος,

Ελεάνα Ιωαννίδου, μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων, δικηγόρος

Αλέκος Γεωργόπουλος, μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων, αν. καθηγητής ΑΠΘ.

Τι είπαν οι ομιλητές:

Είναι καιρός η κοινωνία να διεκδικήσει –αλλάζοντας και η ίδια αξίες και πολιτικές αντιλήψεις– την αντιμετώπιση της διαφθοράς από το υψηλότερο έως και το χαμηλότερο επίπεδο. Σημαντικό τμήμα των πολιτών αναζητεί λύσεις και αλλαγή πολιτικών, δεν μένει απλώς στην οργή και την διαμαρτυρία, επιζητεί την προστασία των δημόσιων αγαθών, όπως το περιβάλλον, γίνεται υπερασπιστής και όχι καταπατητής του δάσους και των φυσικών περιοχών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι βασικό γενεσιουργό αίτιο της εκτεταμένης διαφθοράς σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο είναι:

(α) η αντίληψη που θέλει κάθε φορά που ένα κόμμα κερδίζει την πλειοψηφία σε κυβερνητικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο να καταλαμβάνει με τα κομματικά στελέχη του (τα «δικά μας» κάθε φορά παιδιά) τη διοίκηση καθώς και

(β) οι πελατειακές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ εξουσίας και ψηφοφόρων και που συχνά "χρησιμοποιούν" τους φυσικούς πόρους και τα δημόσια αγαθά για την εξυπηρέτηση κομματικών και ιδιωτικών συμφερόντων αλλά και

(γ) η διαιώνιση μιας αυτο-αναπαραγόμενης κρατικής /τοπικής γραφειοκρατίας, η οποία αξιοποιεί τις θεσμικές δυνατότητες που της παρέχει το πλέγμα των νόμων που καθορίζουν τις βασικές λειτουργίες / αρμοδιότητες του κράτους.

Κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς έχει η απεξάρτηση της διοίκησης από τον κομματικό έλεγχο. Θα πρέπει να τεθεί ένας φραγμός στα διψασμένα κάθε φορά για εξουσία και προσωπικό όφελος κομματικά στελέχη που καταλαμβάνουν την διοίκηση θεωρώντας ότι πλέον τους ανήκει.

Υπάρχουν αναλυτικές προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για αλλαγές σε επίπεδο πολιτικό, θεσμικό και κουλτούρας για την καταπολέμηση της διαφθοράς: (1) διαφάνεια σε όλους τους τομείς, (2) απόλυτη ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, (3) ανεξαρτησία ελεγκτικών θεσμών και (4) σταδιακή μείωση της διογκωμένης γραφειοκρατίας έτσι ώστε το κράτος να γίνει πιο αποτελεσματικό στο έργο του (5) απεξάρτηση του κράτους από τον σφιχτό κομματικό εναγκαλισμό.

Μεταξύ άλλων οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

• να σταματήσει η κοινωνία να ανέχεται την κατάληψη της διοίκησης από το κόμμα που κερδίζει κάθε φορά την πλειοψηφία, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τον κομματικό έλεγχο της διοίκησης αλλά και αποκόμιση πελατειακών, κομματικών και συχνά οικονομικών κερδών

• την καθιέρωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Όποιος πραγματικά ρυπαίνει να αναλαμβάνει πλήρως το κόστος εξυγίανσης και αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί

• την ψήφιση κι εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για την Ελεύθερη Πρόσβαση στη Πληροφορία, που προβλέπει μεταξύ άλλων και δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο όλων των συμβάσεων που υπογράφονται από τη διοίκηση

• οι ανώτεροι δικαστές να εκλέγονται από το δικαστικό σώμα στο σύνολό του και όχι να διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση • να αποκατασταθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο για το αυτοδιοίκητο στη δικαιοσύνη

• τη θεσμοθέτηση χρηματικών κυρώσεων κατά του κράτους αλλά και κατά των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων όποτε μια δικαστική απόφαση δεν εφαρμόζεται

• την πλήρη διαφάνεια των ειδικών λογαριασμών και την κατάργηση των «μυστικών κονδυλίων»

• τη θέσπιση Ανεξάρτητου Οργανισμού με κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, προσωπικό και επαρκείς πόρους για την Εκτέλεση Κατεδαφίσεων Αυθαιρέτων

• όλες οι ενισχύσεις προς τα κόμματα να γίνονται ονομαστικά -να καταχωρούνται στον διαδικτυακό χώρο οι ενισχύσεις πάνω από 2000 Ευρώ ετησίως

• τη αλλαγή του νόμου περί ευθύνες υπουργών και των σχετικών συνταγματικών ρυθμίσεων ώστε να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ενός υπουργού από αυτή ενός πολίτη.

Τα θετικά αποτελέσματα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τους Οικολόγους Πράσινους αλλά και η άμεση επαφή με τους πολίτες επιβεβαιώνουν ότι γίνονται σημαντικές αλλαγές στις αξίες της κοινωνίες και μεγαλύτερα τμήματα της διεκδικούν διαφάνεια, αντιμετώπιση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, προστασία των δημόσιων αγαθών όπως είναι το περιβάλλον και ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας.

Ο Χρήστος Δουλκερίδης, βουλευτής των Βέλγων Πρασίνων, πρόεδρος του Γαλλόφωνου Κοινοβουλίου των Βρυξελλών, υπενθύμισε ότι ο χρηματισμός και η διαφθορά ανθούν σε κοινωνίες όπου απουσιάζει η έννοια του δημόσιου συμφέροντος και όλα υποτάσσονται στην άνευ όρων εξυπηρέτηση του προσωπικού συμφέροντος ακόμα και αν καταπατούνται δικαιώματα των μελλοντικών γενιών – των παιδιών μας, ακόμα και αν για χάρη του προσωπικού βραχυπρόθεσμου συμφέροντος καταστρέφεται η προοπτική να μπορούμε να ζήσουμε ανθρώπινα σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Η παρουσία των Πρασίνων στα εθνικά κοινοβούλια και στο ευρωπαϊκό επέφερε σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο και την ατζέντα της πολιτικής. Βασικό ζητούμενο για την Ελλάδα είναι μια διοίκηση που δεν είναι εξαρτημένη από το κόμμα που πλειοψηφεί κάθε φορά, η διαφάνεια και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο Βέλγιο μπορεί να υπάρχει δυσκολία συγκρότησης κυβέρνησης για αρκετό διάστημα αλλά η διοίκηση λειτουργεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν ισχυρές, μονοκομματικές κυβερνήσεις αλλά η διοίκηση δεν λειτουργεί, υποτάσσεται στο κόμμα και στις πελατειακές σχέσεις. Η είσοδος των Οικολόγων Πράσινων στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, στα θέματα που απασχολούν τα πολιτικά κόμματα, στις ίδιες τις πολιτικές που υπάρχουν σήμερα και ευθύνονται για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Διαβάστε τις αναλυτικές θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: