ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Αποφασισμένοι να βάλουν την οικολογική σφραγίδα στις βαλκανικές εξελίξεις δήλωσαν οι Πράσινοι των Βαλκανίων στην τριήμερη συνδιάσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη. Και δεσμεύτηκαν σε μια στενότερη συνεργασία ενάντια στα πυρηνικά εργοστάσια, στην κλιματική αλλαγή, στα μεταλλαγμένα, στη ρύπανση των ποταμών, την υποβάθμιση των λιμνών και των προστατευόμενων περιοχών, την καταστροφή των δασών κ.α.


Οι εργασίες της συνδιάσκεψης των Βαλκανικών Πράσινων Κομμάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 6,7,8 Ιουνίου, με πρωτοβουλία των Οικολόγων Πράσινων και στο πλαίσιο του Πράσινου Διαλόγου Ανατολής–Δύσης, έκλεισαν σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Με την τελική διακήρυξή τους «Ναι στη συνεργασία, Όχι στην αντιπαράθεση», τα Βαλκανικά Πράσινα Κόμματα επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για στενότερη συνεργασία με στόχο πιο πράσινα Βαλκάνια. Οι Βαλκάνιοι Πράσινοι μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο να δημιουργηθούν μόνιμες γέφυρες επικοινωνίας, διαλόγου και ανεκτικότητας μεταξύ των κοινωνιών.

«Αν και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα όλες οι συνέπειες του τρόπου που διαμορφώθηκαν τα κράτη στα Βαλκάνια (διαμόρφωση συνόρων, πρόσφυγες, δικαιώματα μειονοτήτων, διεθνή αναγνώριση) και μπορεί ακόμα να αποτελούν πηγή αστάθειας», αναφέρεται στη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, που υπέγραψαν οι συμμετέχοντες, «είναι τώρα η ευκαιρία να υπερβούμε την περίοδο του πολέμου, των ένοπλων αντιπαραθέσεων και την πολιτικής αστάθειας που έγινε μέρος της πρόσφατης ιστορίας των Βαλκανίων. Καλούμε τους πολίτες, τους λαούς και τις κυβερνήσεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη συνεργασία και όχι στις υπάρχουσες διαφορές. Για να διασφαλιστούν διατηρήσιμα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην εξάλειψη της διαφθοράς, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και τη διασφάλιση του μέλλοντος του φυσικού περιβάλλοντος μας πρέπει να παραμεριστούν οι υπάρχουσες διαιρέσεις προς χάριν της συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες της περιοχής μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των υπαρχόντων διαφορών».

Η από κοινού αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που έχουν και διασυνοριακό χαρακτήρα, αποτελεί μια καλή βάση και για τη γενικότερη μείωση των εντάσεων και τον περιορισμό των διαφορών μέσω της γνωριμίας και της αλληλοκατανόησης. Θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να καταλάβουν οι κοινωνίες στα Βαλκάνια ότι ο κίνδυνος προέρχεται από τον πόλεμο που έχουμε κηρύξει ενάντια στο περιβάλλον. Την εποχή που οι κλιματικές αλλαγές έχουν αρχίσει ήδη να προκαλούν τεράστιες καταστροφές, απώλειες ζωών και κοινωνική κρίση χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στην περιοχή για τη διαμόρφωση κοινών / διασυνοριακών Σχεδίων Βιωσιμότητας, Μείωσης της Ρύπανσης, Προστασίας των Νερών και των Φυσικών Περιοχών, περιορισμού των αυξανόμενων κινδύνων από πλημμύρες, μεγάλες πυρκαγιές στα δάση και απώλεια σημαντικών φυσικών και υδατικών συστημάτων, απώλεια παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και εδαφών, λόγω διάβρωσης και έντασης των ακραίων αερικών φαινομένων.

Η Μαρία Βασιλάκου, αντιπρόεδρος του κόμματος των Αυστριακών Πρασίνων και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας στη Βιέννη, που συμμετείχε στη συνάντηση και στη δημόσια εκδήλωση με θέμα τους αγωγούς ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια στα Βαλκάνια, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων σε ολόκληρη την περιοχή και μετέφερε την εικόνα που επικράτησε στη Βιέννη επί μία ώρα μόλις διαπιστώθηκε το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Korsk στην Σλοβενία. Επισήμανε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πάντα επικίνδυνη, ακριβή, συγκεντρωτική, ακατάλληλη για επίλυση του ενεργειακού προβλήματος και τόνισε ότι αποτελεί μια λύση του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος.

Οι Βαλκάνιοι Πράσινοι τόνισαν ότι το ενεργειακό μέλλον της περιοχής βρίσκεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού που αντιπροσωπεύουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και όχι στο πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις επιτυχίες στη Σουηδία για απεξάρτηση από πετρέλαιο ανέλυσε η Μarie Utter. από το Ινστιτούτο Green Forum Sweden. Οι εισηγητές από την Βουλγαρία Petko Kovatchev (Ινστιτούτο Οικολογικής Πολιτικής), την Κροατία Vlasta Toth…και την Ελλάδα Γιάννης Τέντες (αναπλ. καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο) αλλά και οι σύνεδροι στη διακήρυξή τους επισημαίνουν «ο αγώνας για κυριαρχία πάνω στις ενεργειακές πηγές όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και οι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου συνεισφέρουν στην πολιτική διαίρεση και στην αστάθεια και αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο για την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, μέλος της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων ανέπτυξε τη σημασία των κοινών παρεμβάσεων για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και πράσινου μέλλοντος για τα Βαλκάνια, υπενθυμίζοντας κοινές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα.

Οι Βαλκάνιοι Πράσινοι επεξεργάστηκαν και συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και κοινών δραστηριοτήτων, που μεταξύ άλλων προβλέπει:

• καλύτερο συντονισμό της αντιπυρηνικής καμπάνιας, ώστε να μην κατασκευαστεί ούτε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην περιοχή, μεταξύ άλλων πιέζοντας την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή όποιες άλλες τράπεζες να εγκαταλείψουν κάθε ιδέα χρηματοδότησης πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Μπέλενε της Βουλγαρίας ή στην Τουρκία ή όπου αλλού στην περιοχή,

• ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις ΜΚΟ που θέτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους αγωγούς ενέργειας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα από την προώθησή τους και αντιπροτείνοντας συνεργασία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στα Βαλκάνια

• συνεργασία για την προστασία των νερών της περιοχής από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του Αξιού, του Νέστου και του Έβρου, αξιοποιώντας το πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60)

• ενθάρρυνση για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών περιοχών, που δεν μπορεί να περιορίζονται στα εθνικά σύνορα.

Οι Βαλκάνιοι Πράσινοι θα συνεργαστούν για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, την προστασία των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη διαμόρφωση ανοικτών και πολυ-πολιτισμικών κοινωνιών, την αντιμετώπιση των μειονοτήτων ως πολιτισμικό πλούτο και ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και όχι ως πρόβλημα για την εξέλιξη των κοινωνιών.

Οι σύνεδροι χαιρέτησαν την αυξανόμενη επιρροή των Οικολόγων Πράσινων στην ελληνική κοινωνία και εξέφρασαν την ευχή στις ευρωεκλογές του 2009 να εκλεγούν εκπρόσωποι των Πρασίνων από την Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Ευρωκοινοβούλιο. Η εκπροσώπηση των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι σημαντική όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία και την εκπροσώπηση του νότου της Ευρώπης αλλά θα συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των πρασίνων στα Βαλκάνια και στους αγώνες για πιο Πράσινα Βαλκάνια.

Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τους Οικολόγους Πράσινους που φιλοξένησαν τη συνάντηση, εκπρόσωποι των Πράσινων κομμάτων από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κροατία, την Τουρκία, την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία καθώς και από τη γραμματεία του Πράσινου Διαλόγου Ανατολής -Δύσης (Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία).

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: