ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Αναγκαία η φιλο-περιβαλλοντική στροφή του φορολογικού συστήματος

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις αλλαγές στο φορολογικό που προωθεί η κυβέρνηση

Αναγκαία η φιλο-περιβαλλοντική στροφή του φορολογικού συστήματος

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν απαράδεχτα τα φορολογικά μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και την καλεί να αναθεωρήσει την φορολογική της πολιτική σε κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και δικαιότερης κατανομής του πλούτου, στηρίζοντας τα φτωχά και μεσαία στρώματα.


1. Θεωρούμε ότι η πρόθεση για φορολόγηση των ακινήτων με ενιαίο φορολογικό συντελεστή, ίδιο για μικρές και μεγάλες ιδιοκτησίες είναι επιλογή που βαθαίνει το οικονομικό χάσμα υπέρ των μεγάλων εισοδημάτων. Η κατάργηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και η αντικατάσταση του με τον ενιαίο φόρο ακινήτων είναι κοινωνικά άδικη και απαράδεχτη πολιτική .

2. Η μείωση σε πρακτικά αμελητέα επίπεδα του φόρου κληρονομιάς που αφορά τεράστιες κληρονομούμενες περιουσίες είναι στην ίδια απαράδεχτη κατεύθυνση .

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητούν από την κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει το φορολογικό σύστημα σε κοινωνική και φίλο περιβαλλοντική κατεύθυνση μέσα από:

• Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Ο.Ε. & Ε.Ε.) στο μισό. Το ισχύον 20% για τις ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.) να γίνει 10%.

• Φορολόγηση των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών αγοραπωλησιών μετοχών με πολλαπλάσιο συντελεστή απ' αυτόν που ισχύει.

• Μηδενισμό του φόρου μεταβίβασης για πρώτη κατοικία εύλογου μεγέθους. Επιστροφή στον αγοραστή του ΦΠΑ για αγορά πρώτης κατοικίας.

• Ειδικό και κλιμακούμενο τέλος στα αυτοκίνητα μεγάλης κατανάλωσης καυσίμου και στα σκάφη αναψυχής.

• Αύξηση στο φόρο μεταβίβασης μετοχών Ανωνύμων Εταιριών.

• Αύξηση στο φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με προοδευτικό τρόπο κάνοντας, όμως, διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων γης (γεωργική γη, οικόπεδα, γη σε φυσικές περιοχές).

• Αύξηση του μέγιστου συντελεστή του φόρου κληρονομιάς για πολύ μεγάλες κληρονομιές ή γονικές παροχές και εξάρτησή του από την περιουσία του κληρονόμου.

• Θέσπιση ανταποδοτικών ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ορυκτά καύσιμα και γενικότερα στις δραστηριότητες που επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Τα έσοδα να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα σε αποκατάσταση των επιβαρύνσεων αυτών καθώς και σε επενδύσεις για εναλλακτικές λύσεις (πχ ενισχύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξη σιδηροδρόμων και μέσων μαζικής μεταφοράς, μόνωση κτιρίων), ενώ αξίζει να εξεταστεί η χρήση τμήματος από αυτά ως πόρου για την κοινωνική ασφάλιση.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: