ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ν. Χρυσόγελος: Με τη συνταγή της τρόικα τα προβλήματα χειροτερεύουν.

Ομιλία Ν. Χρυσόγελου στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση    Ευρωκοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων για το ευρωπαϊκό εξάμηνο.
«Όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν και παραδέχονται ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες της κρίσης, όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά αντιθέτως μετέτρεψαν την κρίση χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων ορισμένων χωρών σε εκτεταμένη ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική κρίση, έκρηξη της ανεργίας, κατάρρευση του παραγωγικού τομέα και διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα δεν δικαιολογείται πια να διατηρούμε δομές, όπως η τρόικα, εκτός ευρωπαϊκής κοινοτικής μεθόδου, και πολιτικές σκληρής λιτότητας που αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές ", τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων, που συνεδρίασε στις 21 Ιανουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος πήρε τον λόγο στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα τη δημοκρατική νομιμοποίηση της οικονομικής πολιτικής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου συμμετείχαν και οι δυο εισηγητές του Ευρωκοινοβουλίου που θα συντάξουν την έκθεση για την τρόικα. Στην τοποθέτησή του τόνισε, επίσης: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως δείξει το δρόμο, τονίζοντας σε εκθέσεις του ότι κάθε πολιτική δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αξιολογείται και να διορθώνεται αν δεν επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους στόχους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από διάλογο και με τους κοινωνικούς φορείς, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κρίσιμο σημείο είναι, επίσης, να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και σε άλλους τομείς και κυρίως στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αντ' αυτού, η Κομισιόν παραδέχεται επισήμως ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προγραμμάτων δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Στην Ελλάδα, ενώ ο στόχος των επιβαλλόμενων μέτρων είναι η μείωση του ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι το χρέος έχει αυξηθεί ραγδαία, η ανεργία αγγίζει το 28% και στους νέους υπερβαίνει το 60%, η ύφεση υπολογίζεται στο 35%, ενώ 30% περίπου των συμπολιτών μας είναι ανασφάλιστοι και αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ακόμα, λοιπόν, κι αν πετύχουμε στους δημοσιονομικούς στόχους, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές έχουν αποτύχει πλήρως. Ακόμα κι αν μέχρι πρότινος υπήρχε η δικαιολογία της ad hoc αντιμετώπισης του προβλήματος, πλέον οι δραματικές συνέπειες των μέτρων για την κοινωνία είναι πασιφανείς και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και οι προϋποθέσεις τους, όπως ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, έχουν αποδειχθεί άστοχες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να συνεχίζονται τα ίδια λάθη.

Το στοίχημα είναι να αντικαταστήσουμε την Τρόικα, που λειτουργεί εκτός κοινοτικής μεθόδου, με νομιμοποιημένους αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης των κρίσεων και αντιμετώπισης αυτών με ισορροπημένο τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ώστε οι τελευταίες να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η στρατηγική "Ευρώπη 2020" και η οικολογική καινοτομία, αλλά και να διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών που υφίσταται άμεσα τις συνέπειες των επιβαλλόμενων μέτρων».

Η ομιλία του Νίκου Χρυσόγελου :
http://www.youtube.com/watch?v=PW6ZQCw0AuQ&feature=player_embedded#t=0
Δεν υπάρχουν σχόλια: