ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΟΥΤΕ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΟΥΤΕ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Το θέμα της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας συνδέθηκε πρόσφατα από κάποιους με τα περιοριστικά μέτρα για την αλιεία στα διεθνή ύδατα της Κρήτης. Θεωρήθηκε, μάλιστα, ότι η ρύθμιση της 22-5-2014 εκδόθηκε αυτή την περίοδο για να χρησιμοποιηθεί εναντίον όσων επιχειρήσουν εν πλω διαμαρτυρίες.

Ωστόσο, οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι τα μέτρα περιορισμού της αλιείας για τις μηχανότρατες είναι απαραίτητα και δεν πρέπει να σχετίζονται με το πρόγραμμα καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας.


Περισσότερα:

• Υπάρχει αναλυτική τοποθέτηση των Οικολόγων Πράσινων σε προηγούμενο ΔΤ.

• Πιο συγκεκριμένα στοιχεία και παραπομπές παρέχουμε παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4023/64557 ΥΑ (ΦΕΚ1307τΒ/22-5-14) σε εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν4235/14) για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων στα χωρικά και στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου. Η εν λόγω υπουργική απόφαση προβλέπει σχετικές απαγορευτικές διατάξεις που αφορούν στην αλιεία με τράτα βυθού, για το προσεχές διάστημα. Οι διατάξεις αυτές προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων σύμφωνα με τις σχετικές επιστημονικές παρατηρήσεις, και στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής με σκοπό την αειφόρο Αλιεία και την προστασία του γόνου. Η απαγόρευση αλιείας αποτελεί συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία του γόνου αλλά και για την αποτροπή του κινδύνου του φαινομένου υπεραλίευσης. Επιπλέον, η απαγόρευση της μηχανότρατας κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει από το 1966 με το βασιλικό διάταγμα νο 917.

2. Στους χάρτες που δημοσιεύονται φαίνεται ότι, αν και υπάρχει ένα τμήμα βορειοδυτικά της Κρήτης, δεν υπάρχει απαγόρευση για αλιεία νοτιοδυτικά της Κρήτης, στην περιοχή που θα γίνει η καταστροφή των χημικών όπλων. Χρειάζεται να διευκρινιστεί επίσης, ότι άλλοι τρόποι αλιείας (πχ με παραγάδι) δεν απαγορεύτηκαν. Κι ακόμη, ενώ οι απαγορεύσεις αφορούν την αλιεία με μηχανότρατες, αυτές δεν απαγορεύουν τη διέλευση ή των πλου με μηχανότρατες, π.χ. για λόγους διαμαρτυρίας και όχι αλιείας.

3. Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Α. Βουλγαράκης, έκανε λόγο για «άνιση μεταχείριση» σε σχέση με αλιείς άλλων χωρών και παραδέχεται ότι «τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια αυξανόμενη τάση των ιδιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειάς μας με εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα), να ζητούν άδεια για αλιεία εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων (σε διεθνή ύδατα), κατά την απαγορευμένη αλιευτική περίοδο στα εθνικά ύδατα. Η Περιφέρεια Κρήτης είχε τονίσει με προηγούμενο έγγραφό της (5-6-2012) την ανάγκη αλλαγής και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου. Η υπουργική απόφαση αρ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307Β/22.05.2014) εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά απαγορεύει την αλιεία με το εργαλείο μηχανότρατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές ΓΕΑΜ 20 (Ιόνιο Πέλαγος), 22 (Αιγαίο Πέλαγος), 23 (Κρήτη) από τις 24 Μαΐου έως 14 Ιουλίου. Επιπλέον από 16 Ιουλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου εισάγεται απαγόρευση μόνο για την υποπεριοχή 22 δυτικά του 25ου Μεσημβρινού. Γεγονός που θα αυξήσει την αλιευτική πίεση στην Περιφέρειά μας κατά τη δεύτερη περίοδο απαγόρευσης».

4. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας κατά της εξουδετέρωσης των χημικών όπλων της Συρίας, Ρούσσος Κυπριωτάκης, θεωρεί πως η απαγόρευση αλίευσης από μηχανότρατες δε συνδέεται με το θέμα των χημικών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και στελέχη του ΕΛΚΕΘΕ, διευκρινίζοντας ότι η υπουργική απόφαση αποτελεί συμμόρφωση με ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία του γόνου και την αποτροπή του κινδύνου υπεραλίευσης. Σε θαλάσσιες εκτάσεις με βάθος >1000μ, η αλιεία με μηχανότρατα απαγορεύεται ήδη από το 2005, με απόφαση της General Fisheries Commission for the Mediterranean του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας.

• Η περιφερειακή παράταξη «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον – άνθρωπος», την οποία υποστηρίζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι και η οποία πρώτη ανέδειξε το ζήτημα της καταστροφής των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο, έκανε έγκαιρα λόγο για υπερβολές και ασάφειες, που και τώρα πρέπει να αποφευχθούν. Το πρώτο αίτημα που έθετε ήταν «να υπάρχει παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα των χωρών που γειτονεύουν με το σημείο που θα γίνει η διαδικασία της υδρόλυσης εν πλω. Οι χώρες αυτές είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Λιβύη. Προφανώς πρέπει να εμπλακεί στον έλεγχο επισήμως η Ε.Ε. και να μη μείνει μόνο στην οικονομική συνεισφορά». Αντίστοιχο αίτημα διατυπώθηκε πρόσφατα και από τους Οικολόγους Πράσινους, σε Δελτίο Τύπου σχετικό με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

• Είναι αξιοσημείωτο το ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ, τα μέτρα αφορούν 300 μηχανότρατες, που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, σε ένα σύνολο 17.000 περίπου αλιευτικών σκαφών της χώρας μας. Από αυτές τις 300 μηχανότρατες μόνον οι 6 δουλεύουν στην Κρήτη. Επομένως ο θόρυβος που δημιουργείται είναι απολύτως δυσανάλογος με τα συμφέροντα που θίγονται.

Επομένως, οι Οικολόγοι Πράσινοι απορρίπτουν ως αστήρικτη επιστημονικά κάθε απόπειρα να συνδεθούν αναγκαία για τη διαφύλαξη των ιχθυοπληθυσμών μέτρα, με την επιχείρηση της εν πλω καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας, για την οποία πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος. Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος έχει ως κατεξοχήν όπλο του την πλήρη τεκμηρίωση και ουδέποτε δημαγωγικές αοριστολογίες.

Η Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: