ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΑΣΠΙΣ: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη του σκανδάλου της ΑΣΠΙΣ. Δεν έχει ληφθεί φροντίδα για την προστασία των ασφαλισμένων, χιλιάδες άτομα έχουν χάσει σήμερα τη νοσοκομειακή τους ασφάλεια, ενώ άλλα κινδυνέυουν να χάσουν τις αποταμιεύσεις τους που έχουν τοποθετήσει σε συνταξιοδοτικά προγράμματα. Παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την προστασία των ασφαλισμένων, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούνε, επίσης, την απόδοση ευθυνών για την ελλειπή εποπτεία και τη συγ-κάλυψη αυτού του σκανδάλου. Τονίζουμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να υποκαθιστά τη δημόσια ασφάλιση. Απαιτείται ένα σύστημα υγείας υψηλής ποιότητας, όσο αφορά την πρόληψη και την άμεση ιατρική φροντίδα.


Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρακολουθούμε με ανησυχία την εξέλιξη του σκανδάλου του Ομίλου Ασπίς και της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ. Η αναστολή της λειτουργίας τους ασφαλιστικού ομίλου από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) πραγματοποιήθηκε χωρίς να ληφθεί καμία παράλληλη φροντίδα για την προστασία των συμβολαίων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ασφαλισμένων. Λόγω της ελλιπούς εποπτείας της ‘ΑΣΠΙΣ Πρόνοια’, καθώς και της απαράδεκτης ανοχής απέναντι στις παράνομες πρακτικές του προέδρου της Παύλου Ψωμιάδη και άλλων εμπλεκόμενων, χιλιάδες άτομα έχουν χάσει σήμερα τη νοσοκομειακή τους ασφάλεια, ενώ άλλοι κινδυνεύουν να χάσουν όλες τις αποταμιεύσεις τους που έχουν τοποθετήσει σε συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προκύψει παρόμοια προβλήματα, όπως Σουηδία, Αγγλία, το σύνολο των συμβολαίων προστατεύονται από το κράτος, ενώ σε περίπτωση πτώχευσης ασφαλιστικών εταιριών τα συμβόλαια μεταφέρονται οργανωμένα σε άλλους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Η σημερινή κυβέρνηση, μετά την καθυστερημένη τοποθέτηση νέου εκκαθαριστή στην "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", το μόνο που φρόντισε ήταν να αναιρέσει οποιαδήποτε εγγύηση του κράτους και να αφήσει χιλιάδες ασφαλισμένους στην τύχη τους. Οι περισσότεροι από αυτούς θα περιμένουν περισσότερο από ένα χρόνο για να δουν τι θα συμβεί με τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια και τις αποταμιεύσεις τους. Ένα ανάλογο τεράστιο πρόβλημα θα προκύψει το αμέσως επόμενο διάστημα με την αναστολής της λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας "Commercial Value Α.Α.Ε." μετά την απόφαση της ΕΠΕΙΑ της 4-2-2010.

Ζητούμε την άμεση ρύθμιση των προβλημάτων αυτών μέσω ενός Εγγυητικού ταμείου για τις ασφαλίσεις ζωής που θα έχει αναδρομική ισχύ και το οποίο θα δημιουργηθεί μέσω της συνεργασίας όλων των ασφαλιστικών εταιριών και την απόδοση σε αυτό μέρους του αποθεματικού τους. Θα πρέπει να προβλέπει ένα μέρος των ασφαλίστρων να κατατίθεται αυτόματα σε αυτό το Εγγυητικό Ταμείο και η διαχείριση του να γίνεται από μία ανεξάρτητη υπηρεσία που θα εδρεύει πιθανά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ζητούμε την άμεση εκκαθάριση της "ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ" και όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων του Παύλου Ψωμιάδη με στόχο την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους της εταιρίας.

Προτείνουμε να λειτουργήσει η "Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης" (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) όχι μόνο ως σύστημα επιβολής προστίμων, αλλά ουσιαστικά ως εποπτεία που προβλέπει και διορθώνει τα προβλήματα πριν αυτά γιγαντωθούν και απαιτούν πλέον τεράστια κονδύλια για την προστασία των ασφαλισμένων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας, όσο αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, και είναι αναγκαία η συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία για την πλήρη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, δηλαδή, αναφορικά με την ενημέρωσή τους, την αποζημίωσή τους σε περίπτωση ανάγκης και τέλος την πλήρη διαφάνεια για όλες τις αποφάσεις που τους αφορούν.

Ζητούμε να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές και πολιτικές ευθύνες για την ελλειπή τουλάχιστον εποπτεία και την επί τόσο καιρό κάλυψη των μεθοδεύσεων της ΑΣΠΙΣ και του προέδρου της.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι τα σημερινά προβλήματα ιδιωτικής ασφάλισης συνδέονται επίσης άμεσα με τα βαθιά προβλήματα του συνολικού συστήματος υγείας και προνοιακής προστασίας του πολίτη. Η σπατάλη, η διαφθορά, η υπερχρέωση του πολίτη με άμεσα ή έμμεσα ιατρικά και νοσοκομειακά έξοδα, η ιατρική παραοικονομία, οδηγούν τους πολίτες στην απόγνωση, αλλά και τα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης μπρος στο χείλος της καταστροφής. Είναι ώρα να σκεφτούμε συνολικά ένα βιώσιμο και λειτουργικό δίχτυ προστασίας των πολιτών. Είναι ώρα να προτείνουμε όλοι μαζί ένα σύστημα υγείας υψηλής ποιότητας, όσο αφορά την πρόληψη και την άμεση ιατρική φροντίδα, που θα έχει χαμηλό κόστος και θα περιορίζει δραστικά την αλόγιστη χρήση υπερτιμημένων υπηρεσιών υψηλού κόστους που μόνο τις “Βιομηχανίες Υγείας” διογκώνουν και προστατεύουν.

Οι Ο.Π. χαιρετίζουν και συμπαρίστανται σε όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών που αναπτύσσονται για τα προβλήματα της ιδιωτικής ασφάλισης και θα συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων μέσω της ενεργοποίησης των θεματικών τους ομάδων αλλά και των σχετικών ευρωπαϊκών δικτύων και θεσμών.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: