ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Νόμος για την ιθαγένεια: θετικό βήμα με πολλές υποχωρήσεις

Το κενό που αφήνει η απουσία μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής και εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής εκμεταλλεύονται συνήθως όσοι επιδιώκουν επέκταση παράνομων/ εγκληματικών δικτύων εκμετάλλευσης ή καλλιεργούν φοβικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία για να τις εκμεταλλευθούν εκλογικά. Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιδιώκουμε για το μεταναστευτικό εκείνες τις πολιτικές ρυθμίσεις που θα θέλαμε να ισχύουν και για τους ελληνικής καταγωγής πολίτες που έχουν μεταναστεύει σε άλλες χώρες, με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ταυτοχρόνως και χώρα "εξαγωγής" και χώρα "εισαγωγής" μεταναστών. Απαιτείται, λοιπόν, έστω και καθυστερημένα, μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση στη χώρα μας σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Οι ρυθμίσεις για την ιθαγένεια δε μπορούν, τέλος, να υποκαταστήσουν την ανάγκη για συνολικότερη μεταναστευτική πολιτική.


Αδικαιολόγητη, κρίνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι την κυβερνητική υπαναχώρηση σε κρίσιμα σημεία από την αρχική εκδοχή του μετριοπαθούς, έτσι κι αλλιώς, νομοσχεδίου για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τα γεννημένα στην Ελλάδα παιδιά των μεταναστών/ριών, την πολιτογράφηση και το δικαίωμα συμμετοχής των μεταναστών/ριών στις τοπικές εκλογές. Ωστόσο οι Οικολόγοι Πράσινοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα "μετρημένα" αυτά βήματα στη μεταναστευτική πολιτική, επειδή έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, καλύπτουν εν μέρει το έλλειμμα δικαιωμάτων για μεγάλες κατηγορίες συμπολιτών μας, φροντίζοντας να μην πληρώνουν τα παιδιά που γεννιούνται στον τόπο μας τις αγκυλώσεις και τη μισαλλοδοξία των μεγάλων.

Η εκδοχή που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, περιλαμβάνει πάντως επιμέρους σημεία που δεν διασφαλίζουν την ισότιμη ένταξη των μεταναστών/ριών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Παραμένει το πρόβλημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, όχι πάντα από δική τους υπαιτιότητα και για εκείνους που χάνουν "τη νόμιμη διαμονή" τους, και πάλι χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Για παράδειγμα, η οικονομική κρίση, οι απολύσεις και η ανεργία ευθύνονται και στο μέλλον θα ευθύνονται ακόμη περισσότερο για το πέρασμα σε καθεστώς παρανομίας πολλών συμπολιτών μας από άλλες πατρίδες.

Θετική είναι η μικρή, έστω, μείωση του παραβόλου και η δωρεάν διαδικασία για τη νεοθεσπισμένη προσφυγή στις μέχρι σήμερα αδιαφανείς διαδικασίες των επιτροπών πολιτογράφησης. Τα 2.000 ευρώ όμως για ένα ζευγάρι παραμένουν πολλά.

Θετική είναι η θέσπιση μιας απλής διαδικασίας για την τελική απόδοση της ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών/ριών που μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά μας. Όλα έχουν τα ίδια προβλήματα και θα έπρεπε να έχουν και τις ίδιες προσδοκίες. Τα μεταναστάκια, όμως, εξακολουθούν να ζουν σε μεγαλύτερη ανασφάλεια: Θα πρέπει πλέον να περάσουν με επιτυχία έξι τάξεις του δημοτικού και να έχουν οι δύο γονείς τους πενταετή νόμιμη παραμονή - αντί για έναν που προβλεπόταν στο σχέδιο της διαβούλευσης. Κι αν ο ένας από τους δύο γονείς χάσει τη δουλειά του/της και το εισόδημα του άλλου δεν καλύπτει πλέον τα όρια που μπαίνουν για τη συντήρηση ολόκληρης της οικογένειας; Τα παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία της κοινότητάς τους, όπου εκτός από τα ελληνικά μαθαίνουν και τη γλώσσα των γονιών τους, θα αποκλειστούν;

Θετικό βήμα και η καθυστερημένη και οφειλόμενη απόδοση του δικαιώματος ψήφου για την αυτοδιοίκηση, αλλά κι αυτό "κουτσό". Γύρω στις 260.000 μετανάστες και παλιννοστήσαντες που ζουν κι εργάζονται εδώ θα ψηφίσουν στις τοπικές εκλογές και κάποιοι/ες από αυτούς/ες θα είναι και υποψήφιοι, αλλά μόνον για θέσεις δημοτικών συμβούλων. Σημειώνουμε ότι η ψήφος των μεταναστών στις τοπικές εκλογές προβλέπεται ρητά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε όλο τον κόσμο ζωντανεύουν την πολιτική ζωή πολλοί/ες Έλληνες/ίδες, εκλεγμένοι/ες δήμαρχοι, νομάρχες και βουλευτές μέχρι και υπουργοί. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέλουμε να ισχύσει το ίδιο και στην Ελλάδα για τους συμπολίτες μας ανεξαρτήτως φύλλου από άλλες πατρίδες. Η υποχώρηση στις πιέσεις στενοκέφαλης, εθνικιστικής, συντηρητικής και ρατσιστικής νοοτροπίας αποβαίνει τελικά σε βάρος αυτής της όμορφης και παράξενης πατρίδας μας.

Σημαντικό, όμως, είναι να υπάρξει επιτέλους συγκροτημένη πολιτική που θα εφαρμοστεί και θα δημιουργεί δομές ένταξης των μεταναστών στην καθημερινή, κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική καθημερινότητα, ουσιαστικής στήριξης των μεταναστών και των παιδιών τους σε θέματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, παράλληλα με τη μητρική τους, διαβίωσης σε αξιοπρεπείς συνθήκεςαλλά και βιώσιμες γειτονιές για Έλληνες και μετανάστες, αλληλο-γνωριμίας και διαλόγου των πολιτισμών.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: