ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή παρακολούθησαν ελληνικό σχολείο, καθώς και για δικαίωμα συμμετοχής στις τοπικές εκλογές σε μετανάστες με νόμιμη διαμονή, κινείται σε θετική κατεύθυνση αποτελώντας θαρραλέο πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των πολιτών αυτών στην ελληνική κοινωνία.

Τα αυτονόητα αυτά βήματα έρχονται με καθυστέρηση πολλών χρόνων, καθώς οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν στην πράξη ήδη πολίτες της χώρας μας και θα πρέπει να τους αναγνωριστεί το δικαίωμα να μετέχουν ισότιμα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.


Επιμέρους πάντως ρυθμίσεις, όπως ο απαραίτητος χρόνος διαμονής στη χώρα για το δικαίωμα πολιτογράφησης, η εξαίρεση των πολιτών άλλων χωρών της Ε.Ε. από την υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής, αλλά και η απαίτηση από τον ενδιαφερόμενο «να αποδεικνύει τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας», χρειάζονται περισσότερο διάλογο. Σημαντικό είναι εδώ να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες, εγγυήσεις αντικειμενικότητας στις αποφάσεις για την ιθαγένεια, καθώς και δυνατότητα των δικαστηρίων να ελέγχουν την αιτιολόγηση των αποφάσεων. Αδικήματα σχετικά με τη νομιμότητα εισόδου στη χώρα, είναι λογικό να μην αποτελούν εμπόδιο στην πολιτογράφηση.

Ειδικά για τη συμμετοχή των μεταναστών στις τοπικές εκλογές, που ισχύει σε όλη την Ε.Ε. και αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ζητάμε να αφαιρεθούν οι ρυθμίσεις που αποκλείουν την ανάδειξη σε θέσεις δημάρχων ή πρόεδρων δημοτικού συμβουλίου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαπιστώνουμε ότι το σημερινό έλλειμμα δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων βλάπτει σοβαρά και τους Έλληνες. Θεωρούμε αναγκαία μια ευρύτερη στήριξη στην προσπάθεια για μια νέα μεταναστευτική πολιτική, μακριά από αγκυλώσεις και αντιλήψεις, που συντηρούν μύθους για εθνική καθαρότητα και αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους αυτούς ως απειλή και ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Διαφορετικά, η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός τους θα οδηγήσουν μελλοντικά σε κοινωνικές εκρήξεις, που δύσκολα θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ως κοινωνία. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να χαράξει πολιτική αποκλειστικά με βάση το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας και τα κοινά συμφέροντα Ελλήνων και μεταναστών, χωρίς να υποκύψει στις πιέσεις συντηρητικών και ρατσιστικών κύκλων και στις εκκλήσεις για δημοψήφισμα με αντικείμενο τα δικαιώματα των «άλλων». Καλούμε επίσης την αξιωματική αντιπολίτευση να διαχωρίσει τη θέση της από τις ακραίες φωνές που θέλουν να κρατήσουν τους μετανάστες στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας.

Στη συζήτηση αυτή έχει σημασία να θυμόμαστε και τους Έλληνες μετανάστες, και παιδιά μεταναστών, που έχουν σήμερα επιφανείς θέσεις στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική, κοινοβουλευτική και κυβερνητική ζωή ευρωπαϊκών και άλλων χωρών., Θεωρούμε ότι οι Έλληνες αυτοί αποτελούν πλούτο για τις χώρες όπου ζουν, νιώθουμε περήφανοι που το πράσινο κίνημα έχει συμβάλει στην ανάδειξη αρκετών από αυτούς και θέλουμε το ίδιο και για εκείνους που ζουν μόνιμα στη δική μας χώρα.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε μέρος των μεταναστών δεν αναιρεί την ανάγκη για ολοκληρωμένες πολιτικές για το σύνολο των μεταναστών και προσφύγων με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: