ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ιδού η Ρόδος ... ιδού και η υλοποίηση της πραγματικής παραχώρησης εκτάσεων

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επισημαίνουν ότι η πρόταση της Εκκλησίας, ανεξάρτητα τυχόν άλλων σκοπιμοτήτων, για παραχώρηση 500.000 τουλάχιστον στρεμμάτων εκκλησιαστικής γης χρειάζεται να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη από την Πολιτεία, ώστε να προχωρήσει άμεσα η κτηματογράφηση τους. Μ' αυτήν μπορούν να διαχωριστούν οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, για τις οποίες δεν επιτρέπεται αλλαγή χρήσεων γης, η μορφολογία των εδαφών, ώστε οι εκτάσεις κατά περίπτωση να τύχουν της καλύτερης αειφορικής αξιοποίησης.


Είναι ευκαιρία, με αφορμή τη διαθέσιμη γη, να μπει επί τάπητος ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης της υπαίθρου, με τρόπο ώστε να ενδυναμώνεται η αυτάρκεια ανά χωρική ενότητα, η παραγωγή ποιοτικών και βιολογικών προϊόντων και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών των νέων ανθρώπων, που επιδιώκουν ένα νέο ξεκίνημα μακριά από τα αδιέξοδα των αστικών κέντρων σε περίοδο ειδικά κρίσης. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να βελτιωθούν τα ποιοτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά της χειμαζόμενης υπαίθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: