ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Βιολογικές αγορές και παραγωγοί βιολογικών προϊόντων

Η θεματική ομάδα Γεωργίας και Τροφίμων των Οικολόγων Πράσινων με αφορμή διάφορα γεγονότα έντασης που σημειώθηκαν  το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και στο Υπουργείο Εμπορίου, σχετικά με τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων, κι έφεραν στην επιφάνεια προβλήματα που αντικατοπτρίζουν την ελλιπή οργάνωση του συστήματος διακίνησης και εμπορίας τροφίμων καθώς και την ελλιπή σύνδεση παραγωγών και καταναλωτών εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση.
 «Ως Οικολόγοι Πράσινοι προωθούμε την απευθείας επαφή των καταναλωτών με τους παραγωγούς, στο πλαίσιο της εξασφάλισης δίκαιων τιμών τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές καθώς επίσης και ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για όλους. Παράλληλα επιδιώκουμε την απλοποίηση του συστήματος εμπορίας τροφίμων στην κατεύθυνση της διόρθωσης των σημερινών ανισορροπιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, που έχει σαν αποτέλεσμα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κατακερματισμένων παραγωγών από τη μια πλευρά και των συγκεντρωμένων μεταποιητών και εμπόρων από την άλλη.

Η διάκριση των βιολογικών αγορών από τις συμβατικές λαϊκές αγορές θεωρούμε πως είναι απαραίτητη, καθώς τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία και δεν πρέπει να συγχέονται με τα συμβατικά. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως  οι βιολογικές αγορές είναι οι μοναδικές αγορές που στηρίζονται εξολοκλήρου από παραγωγούς σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές λαϊκές αγορές όπου τον κυρίαρχο ρόλο έχουν οι έμποροι.

Υποστηρίζουμε την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και την ευνοϊκή φορολόγηση των βιοκαλλιεργητών ώστε να ενθαρρυνθεί η σύνδεση παραγωγού καταναλωτή και η στροφή προς τη βιολογική γεωργία. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να βρουν διέξοδο στην αγορά μέσω της άμεσης επαφής με τους καταναλωτές προκειμένου να ενισχυθεί η θέση τους έναντι των εμπόρων, οι οποίοι τείνουν να γίνουν η απόλυτη πλειοψηφία στις συμβατικές λαϊκές αγορές. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του χώρου, καθώς και τις προσπάθειες που έχουν ως τώρα γίνει και αποτυπώνονται υπό τη μορφή ενός κανονισμού λειτουργίας, σε πρότυπο του ΕΛΟΤ. Η αναστολή των προστίμων μέχρι την ολοκλήρωση ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις αγορές βιολογικών προϊόντων θεωρούμε πως είναι ένα απαραίτητο βήμα από την πλευρά των συναρμόδιων Υπουργείων.

Προωθούμε την κατοχύρωση των βιολογικών αγορών ως έναν τύπο αγοράς διακριτό και ξεχωριστό από το σύστημα των λαϊκών αγορών του Υπ. Εμπορίου, με βάση το αυτονόητο δικαίωμα αγροτών και καταναλωτών να συναλλάσσονται άμεσα χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Η διεθνής πρακτική  έχει δείξει ότι οι αγορές αγροτών εξυγιαίνουν την αγορά τροφίμων, δίνουν το δικαίωμα στους αγρότες να επιβιώσουν αξιοπρεπώς και στους καταναλωτές να αγοράζουν την τροφή τους σε προσιτές τιμές ενώ αποφέρουν πλείστα ακόμα οφέλη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο λειτουργούν τουλάχιστον 20.000 αγορές αγροτών-παραγωγών (farmers markets) με την αναγνώριση του κράτους!

Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν έμποροι, τουναντίον η πολιτεία θα πρέπει να τους διαφυλάξει να τους υποστηρίξει και να τους κατευθύνει θεωρώντας τους ως το βασικό προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού κύτταρο της κοινωνίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στη γεωργία να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία εξόδου από την κρίση θεωρώντας την το πεδίο εφαρμογής μιας διαφορετικής πολιτικής, ικανής να παρασύρει και τους άλλους τομείς της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση.»

Θεματική ομάδα Γεωργίας και Τροφίμων των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: