ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σοβαρή ανησυχία εκφράζει η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για τα ισχύοντα όρια ραδιενεργού ακτινοβολίας στα εισαγόμενα από την Ιαπωνία τρόφιμα, όρια που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιεικέστερα ακόμη από τα ισχύοντα στην ίδια την Ιαπωνία.

Οι Πράσινοι έκαναν έκκληση για άμεση αυστηροποίηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων για τα εισαγόμενα προϊόντα. Σχετικά η Ρεμπέκα Χάρμς, συμ-πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πράσινων (Greens/EFA), δήλωσε:

«Αποτελεί σοβαρή αιτία ανησυχιών, ότι έχουν τεθεί τόσο υψηλά τα αποδεκτά όρια ραδιενεργού ακτινοβολίας, για εισαγωγές προϊόντων διατροφής από την Ιαπωνία.


Τα όρια της Ε.Ε. για ραδιενέργεια στις σχετικές εισαγωγές από την Ιαπωνία, είναι κατά πολύ επιεικέστερα από αυτά που η ίδια η Ιαπωνία επιβάλλει στην εσωτερική της κατανάλωση (1). Την επαύριο της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνομπίλ, η Ε.Ε. είχε σε ισχύ αυστηρότερα όρια ανοχής ραδιενεργού ακτινοβολίας. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε για ποιο λόγο η Ε.Ε. εφαρμόζει στα εισαγόμενα από την Ιαπωνία διατροφικά προϊόντα, επιεικέστερα όρια. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία είναι ανεύθυνα και θέτουν χωρίς λόγο σε κίνδυνο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως τα παιδιά, αντανακλούν την αδιαφορία της Κομισιόν για την ασφάλεια απέναντι στη ραδιενέργεια.

«Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της Ε.Ε. να κάνουν άμεσα τα όρια αυτά αυστηρότερα. Οι εκκλήσεις μας για αυστηρότερα όρια, κατά τη διαδικασία νομοθετικής επανεξέτασης του θέματος στις αρχές της χρονιάς, είχαν προσκρούσει σε ώτα μη ακουόντων (2). Μετά τη Φουκουσίμα δεν υπάρχουν πια περιθώρια να γίνει άλλο ανεκτή μια τέτοια νωχελική στάση. Καλούμε επίσης την Κομισιόν και το Συμβούλιο Υπουργών να αποδεχθούν την απαίτηση του Ευρωκοινοβουλίου να έχει δικαίωμα συναπόφασης στο συγκεκριμένο ζήτημα (3).»

(1) Συγκριτικά: Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ραδιενεργού μόλυνσης σε διατροφικά προϊόντα, Ε.Ε. – Ιαπωνίας σε μπεκερέλ ανά κιλό ή μπεκερέλ ανά λίτρο

Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:(α) Για οπωροκηπευτικά, εκτός βολβών και κονδύλων – το ιαπωνικό όριο δεν περιλαμβάνει σιτηρά, κρέας και αλιεύματα.

(β) Το ιαπωνικό όριο καλύπτει μόνο πόσιμο νερό – δεν καλύπτει άλλα υγρά τρόφιμα

Πηγές για τις τιμές των ορίων :

Για την Ε.Ε.: Κανονισμός της Κομισιόν (EU) No 297/2011 της 25.3.2011, ο οποίος επιβάλλει ειδικούς όρους διαχείρισης των εισαγωγών διατροφικών προϊόντων με προέλευση την Ιαπωνία ή με συμπαραγωγή στην Ιαπωνία, μετά το πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα. Ο κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Συμβουλίου Υπουργών (Euratom) No 3954/87 της 22 Δεκεμβρίου1987, που καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης στα διατροφικά προϊόντα και ζωοτροφές μετά από πυρηνικά ατυχήματα ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έκτακτης ανάγκης σχετικής με ραδιενέργεια.

Για την Ιαπωνία: Εδάφιο No. 0317 άρθρου 3 του ιαπωνικού Υπ. Διατροφικής Ασφάλειας, 17 – 3- 2011

(2) Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για την Έκθεση Belet σχετικά με την ραδιενέργεια στα διατροφικά προϊόντα, οι Πράσινοι είχαν πιέσει για αυστηρότερα όρια ανοχής στη ραδιενεργή ακτινοβολία , με δεδομένο ότι τα τρέχοντα όρια δεν συμβαδίζουν με τις επιστημονικές υποδείξεις.

(3) Η Έκθεση Belet σχετικά με την ραδιενέργεια στα διατροφικά προϊόντα, που υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, περιλάμβανε έκκληση να του δοθούν νομοθετικές αρμοδιότητες συναπόφασης, σχετικά με τον κρίσιμο για την δημόσια υγεία αυτόν κανονισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: