ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ξεχάστε την ιδέα της καύσης των απορριμμάτων όσο είναι νωρίς!


Η λύση της καύσης και ο συγκεντρωτισμός δεν έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά από τα σχέδια του ΕΣΔΑΚ παρά το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη. Οι Οικολόγοι Πράσινοι εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η καύση είναι η χειρότερη επιλογή.

Παρά την κατακραυγή που δέχτηκε και το αδιέξοδο στο οποίο μας οδήγησε πρόσφατα το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Κρήτης φαίνεται πως ο συγκεντρωτισμός και η μέθοδος της καύση δεν έχουν εγκαταλειφθεί ως λύσεις από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και την Περιφέρεια. Εξακολουθούν να προβάλλονται επιχειρήματα που υποστηρίζουν την καύση σαν λύση πρώτης επιλογής, όπως η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, η υποτιθέμενη εξάλειψη των παραγόμενων τοξικών αέριων ρύπων μέσω της χρήσης σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και -τέλος- η ανάκτηση ενέργειας.

Για όλη αυτή την κατάσταση την πολιτική ευθύνη φέρουν η κυβέρνηση και τα κόμματα που ελέγχουν τους Δήμους και τις Νομαρχίες της Κρήτης αφήνοντας άλυτο το πρόβλημα των σκουπιδιών εδώ και δεκαετίες, επιτρέποντας τη λειτουργία εκατοντάδων ανεξέλεγκτων χωματερών και, τώρα, προωθώντας τη "λύση" της καύσης. Άραγε η "πράσινη ανάπτυξη" που διαφημίζει το ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει και την καύση απορριμμάτων με την τοξική τέφρα, τους αέριους ρύπους με τις καρκινογόνες διοξίνες;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι η καύση των απορριμμάτων δεν συμβαδίζει με την αρχή της βιωσιμότητας σε κανένα επίπεδο (κοινωνικό περιβαλλοντικό, οικονομικό) για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν αποτελεί λύση του προβλήματος των σκουπιδιών, εφόσον αντιμετωπίζει τα σκουπίδια σαν άχρηστα υλικά που θα πρέπει να τα «εξαφανίσουμε». Κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι όχι η «εξαφάνιση» τους αλλά η πρόληψη για τη μείωση της παραγωγής τους και η ανάκτηση των πρώτων υλών.

2. Είναι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης
και εμποδίζει την εφαρμογή του πρότυπου ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Όταν μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης και της ανακύκλωσης αφαιρούνται από τα απορρίμματα το χαρτί, τα πλαστικά και τα οργανικά υλικά, ό,τι απομένει δεν αποτελεί «καλή πρώτη ύλη» για τα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης.

3. Δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, να μειώσουν αποτελεσματικά τα απόβλητα τους μέσω της κριτικής κατανάλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και τη συμμετοχής τους στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

4. Δεν συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστοιχούν 250 θέσεις εργασίας ανά 10.000 τόνους σκουπιδιών που ανακυκλώνονται και μόνο 20 θέσεις αν η ίδια ποσότητα αποτεφρωθεί. Αλλά και οι δραστηριότητες της επαναχρησιμοποίησης δημιουργούν ως και 500 θέσεις εργασίας ανά 10.000 τόνους υλικών.

5. Κατά τη λειτουργία της αποτέφρωσης εκπέμπονται τοξικοί ρύποι όπως διοξίνες, υδράργυρος, μόλυβδος κ.ά. ακόμα και με την εφαρμογή της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Πολλά σύγχρονα διατροφικά σκάνδαλα (π.χ. Βέλγιο) οφείλονται στη λειτουργία εργοστασίων καύσης κοντά σε αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες.

6. Συμβάλλει στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου που παράγονται μέσω της καύσης και εντείνει την κλιματική κρίση.

7. Παράγει επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τοξική τέφρα) που απαιτούν ειδική διαχείριση σε χώρους ταφής επικινδύνων αποβλήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίπλα στο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων θα πρέπει να κατασκευάζεται και μια χωματερή τοξικών αποβλήτων.

8. Είναι εξαιρετικά δύσκολη τεχνικά η λειτουργία μονάδων καύσης και δεν επιτρέπονται αστοχίες ή λάθη διότι τότε οι εκπομπές ρύπων αυξάνονται και τα απορρίμματα θα πρέπει να οδηγούνται σε παρακείμενο χώρο ταφής.

9. Είναι πολύ ακριβή λύση.
Το κόστος της καύσης είναι περίπου 12 φορές μεγαλύτερο από το κόστος της ολοκληρωμένης διαχείρισης με την εφαρμογή της ιεραρχίας πρόληψη- επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση και κομποστοποίηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απορρίπτουμε κατηγορηματικά την καύση ως μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων και καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια να συγκροτήσουν νέο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης που θα βασίζεται πραγματικά στην ξεκάθαρη ιεραρχία ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης-Θεματική Ομάδα «Περιβάλλον» των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: