ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Η Γλώσσα είναι πλούτος και δικαίωμα, ανεξαρτήτως από πόσους και ποιους ομιλείται

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι η γλώσσα, ανεξαρτήτως από πόσους και ποιους ομιλείται, είναι πλούτος αλλά και δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διεθνείς συμβάσεις. Μάλιστα εδώ και 10 χρόνια έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης η "Ευρωπαϊκή Μέρα των Γλωσσών", στις 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο να γιορτάζεται ο γλωσσικός πλούτος, η πολυγλωσσία και η δια βίου εκμάθηση γλωσσών (δείτε σχετικά http://www.ecml.at/edl). Οι Οικολόγοι Πράσινοι με την ευκαιρία της "Ευρωπαϊκής Μέρας των Γλωσσών", καλούν την κυβέρνηση να υπογράψει και να εφαρμόσει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες».

Ένας στους δέκα Ευρωπαίους έχει ως μητρική μια γλώσσα που δεν ταυτίζεται με την επίσημη γλώσσα της χώρας του. Η ποσοστιαία αυτή αναλογία θα αυξηθεί με την όλο και μεγαλύτερη διεύρυνση της Ένωσης. Αν δεν θέλουμε ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες να χαθεί ο πολιτισμός μας, είναι καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε τον γλωσσικό πλούτο και τη γλωσσική πολυμορφία. Αν κάποιες γλώσσες αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης πρέπει να τις προστατέψουμε προωθώντας κατάλληλες πολιτικές και στηρίζοντας της με πρακτικά μέτρα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκεται η προστασία των γλωσσών που ομιλούνται πλέον από λίγους ώστε να μην εξαφανιστούν. Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχει ως αποστολή της μεταξύ άλλων "να ενδυναμώσει και να προωθήσει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών, την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλότητα…». Σχετική απόφαση έχει βγάλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (http://europa.eu/eur-lex
/pri /en/oj /dat /2002/ ce177/ ce17720020725en03340336.pdf).
Ο ΟΗΕ επιδιώκει, επίσης, την προστασία των δικαιωμάτων των γλωσσών και την εφαρμογή της «Παγκόσμιας Διακήρυξης των Γλωσσικών Δικαιωμάτων» (Universal Declaration of Linguistic Rights (UDLR).

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προωθήσει την "Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες - European Charter for Regional or Minority Languages" (γνωστότερη και ως «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες» δείτε σχετικά http://conventions.coe.int/Treaty/EN/
Treaties /Html /148.htm). Αν και πολλές χώρες την έχουμε υπογράψει και θέσει σε εφαρμογή, η χώρα μας είναι μαζί με την Αλβανία, την Τουρκία και την Βουλγαρία στον κατάλογο των χωρών που δεν έχουν υπογράψει και εφαρμόσει την Χάρτα. Η ΠΓΔΜ την έχει υπογράψει αλλά δεν την έχει θέσει σε εφαρμογή. Δείτε αναλυτικά για τις χώρες που έχουν υπογράψει:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=7/8/2008&CL=ENG
.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι μια τέτοια πολιτική είναι κοντόφθαλμη και φοβική, μια και η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να υποστηρίζει τον γλωσσικό πλούτο και την πολύ-γλωσσία στην Ευρώπη, με δεδομένο μάλιστα ότι η ελληνική είναι μια γλώσσα που ομιλείται από μόλις το 3% των ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Terry Davis «Η Χάρτα είναι σχεδιασμένη για να προστατέψει τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες ως ένα θέμα – κλειδί για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη και για να επιτρέψει στους ανθρώπους που ομιλούν μια περιφερειακή και μειονοτική γλώσσα να τη χρησιμοποιούν στην ιδιωτική και δημόσια ζωή». Χρειάζεται να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα αναγνώρισης και διατήρησης του γλωσσικού και πολιτισμικού πλούτου και όχι αντιμετώπισής των γλωσσών στο πλαίσιο κρατικών, εθνικιστικών ή άλλων ανταγωνισμών. Στο πλαίσιο των γλωσσικών πολιτικών που προτείνουμε, θα ήταν, ίσως πολύ πιο εύκολο να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και για ζητήματα όπως η διαφορά για το όνομα της γειτονικής μας χώρας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: