ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών με αναπηρίες

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση για όλους!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, που "γιορτάζουμε" στις 15 Μαρτίου, οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουν την ανάγκη για αλλαγή του σπάταλου και ρυπογόνου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης προς βιώσιμες κατευθύνσεις. Παράλληλα, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέτουν ερωτήματα που αφορούν το τι, πως, ποιος, γιατί και για ποιον παράγει και αναζητούν άλλους τρόπους παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής του εισοδήματος.


Η χώρα μας, που δεν μπορεί να στηριχθεί σε χαμηλού κόστους παραγωγή, μπορεί να γίνει πόλος έλξης "πράσινων τεχνολογιών" και "πράσινων επενδύσεων", απαντώντας με σύγχρονο τρόπο τόσο στη φυγή παραδοσιακών βιομηχανιών σε πιο φτηνές χώρες όσο και στις αυξανόμενες απαιτήσεις για "πράσινα" προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις για την απασχόληση.

Βασικές αλλαγές στην κοινωνία επιτυγχάνονται, όταν οι πολίτες συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στην κατανάλωση και υιοθετούν υπεύθυνη από οικολογική και κοινωνική άποψη συμπεριφορά στην καθημερινότητά τους. Στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία έχει ιδιαίτερη σημασία η υποστήριξη στάσεων που διαμορφώνουν ένα μη καταναλωτικό τρόπο ζωής.

Ειδικά το δημόσιο, ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής προϊόντων και υπηρεσιών, χρειάζεται να υιοθετήσει άμεσα ένα σύστημα προμηθειών που σταδιακά θα εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2012 το 30% των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (περιλαμβανομένης της ενέργειας) να είναι "πράσινες προμήθειες".Και βέβαια, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός καταναλωτικού κινήματος, ελεύθερου από νομοθετικούς περιορισμούς και ανεξάρτητου από τις οικονομικές επιλογές του "νεοφιλελευθερισμού", το οποίο βαθμιαία θα μετατοπίζεται από τον αμυντικό χαρακτήρα του σε θέματα ελέγχου και ποιότητας προϊόντος, προκειμένου να διεκδικεί και να κατευθύνει τις καταναλωτικές επιλογές, στρέφοντας την παραγωγή και την πώληση του προϊόντος στην κατεύθυνση της ποιότητας και την πραγματική αντιστοιχία κόστους και τιμής, με προβλεπόμενο θεμιτό κέρδος.

Ιδιαίτερα φέτος, που η ημέρα αυτή εστιάζει στα ζητήματα των καταναλωτών με αναπηρίες και με ειδικές καταναλωτικές ανάγκες, οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουν ότι ένα άτομο με αναπηρία αποτελεί ένα πλήρες υποκείμενο δικαιωμάτων, που η κοινωνία οφείλει να το αντιμετωπίζει ως κανονικό πολίτη και καταναλωτή όλων των αγαθών και υπηρεσιών και όχι μόνο ιατρικών και τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών.

Έτσι, λοιπόν, εκτός από τα αιτήματα για προσπελάσιμους δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και συγκοινωνίες, προγράμματα υποστήριξης στο σπίτι, χωρίς απαγορευτικές λίστες αναμονής, υποστήριξη με επαγγελματίες βοηθούς για τις πιο σοβαρές αναπηρίες κ.α., θα πρέπει να υιοθετηθεί και ένας άλλος σχεδιασμός εξειδικευμένων μέτρων και δράσεων για την προστασία του καταναλωτή με αναπηρία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι κατανοούν ότι οι ανάγκες κάποιων συμπολιτών μας ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία αναπηρίας τους -αισθητηριακή, κινητική, νοητική, ψυχική- γι’ αυτό και απαιτούν ειδικές πολιτικές και μέτρα προστασίας, όπως οι ετικέτες των προϊόντων να είναι και στη γραφή Braille για τα τυφλά άτομα, τα εμπορικά καταστήματα να είναι προσπελάσιμα (ράμπες, ανελκυστήρες) για τα άτομα με κινητική αναπηρία κλπ.

Επιπλέον, αποδέχονται την πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία προς το υπουργείο Ανάπτυξης για θεσμική εκπροσώπησή της στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, με στόχο τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ως καταναλωτών.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: