ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Ηρακλείου στις εκλογές


Οι Οικολόγοι Πράσινοι Ηρακλείου, ενεργοί στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κινήματα, παίρνουν θέσεις για τα τοπικά ζητήματα, αγωνίζονται για τη λύση τους  και στηρίζουν τις οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες πολιτών που δραστηριοποιούνται γι’ αυτά. 

Ενεργειακό: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα για την μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Ήδη το ποσοστό κάλυψης των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρισμό καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε ποσοστό πάνω από 15%, ενώ ένα μεγάλο μέρος των αναγκών μας σε ζεστό νερό καλύπτεται από ηλιακούς θερμοσίφωνες και των αναγκών μας σε θέρμανση από βιομάζα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι μια γενναία μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα που θα οδηγήσει στο κλείσιμο των ρυπογόνων σταθμών της ΔΕΗ είναι απόλυτα εφικτή, εκμεταλλευόμενοι αποτελεσματικά και με σύνεση το πολύ πλούσιο δυναμικό της Κρήτης σε ήλιο, αέρα και βιομάζα. Οραματιζόμαστε η Κρήτη να γίνει πρότυπο νησί στη χρήση ΑΠΕ, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Χρειάζεται όμως πρώτα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που σήμερα επιτρέπει να εγκαθίστανται βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ σχεδόν παντού, χωρίς όριο και χωρίς σχέδιο γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, το τοπίο και τους φυσικούς πόρους του νησιού. Χρειάζεται πρώτα να συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο το οποίο θα υιοθετήσουν οι τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται να εφαρμοστούν ξεκάθαρες πολιτικές και να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, αντικαθιστώντας τα κλιματιστικά με μονώσεις στα κτίρια, τις ενεργοβόρες συσκευές με νέες καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, την αποκλειστική χρήση λαμπτήρων οικονομίας στο φωτισμό και επενδύοντας στην εκπαίδευση ευφυών καταναλωτών ενέργειας. Να δοθούν κίνητρα για την κάλυψη όλων των διαθέσιμων στεγών με ηλιόθερμα και φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η ανάγκη για χρήση εκτάσεων εκτός δόμησης για εγκατάσταση ΑΠΕ. Να δοθεί έμφαση στη χρήση μικρών ανεμογεννητριών που μπορεί να τοποθετούνται σε δομημένους χώρους, όπως εξοχικές κατοικίες και γεωργικές εφαρμογές (αντλιοστάσια, αποθήκες, τυροκομεία). Να γίνουν προσπάθειες για παραγωγή ενέργειας από αγροτικά υπολείμματα, απόβλητα ζώων και απόβλητα σφαγείων.
Διαχείριση νερού: Η επάρκεια νερού στο νομό μας κινδυνεύει σοβαρά από τις τεράστιες απώλειες του δικτύου στην πόλη του Ηρακλείου, τις κακές πρακτικές άρδευσης στη γεωργία, τη ρύπανση από χημικά λιπάσματα και λύματα όπως αυτά των ελαιουργείων, την κατασπατάληση στο μαζικό τουρισμό και κυρίως από την κακή διαχείρισή του με μεγάλα φράγματα και εκτροπές.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι αγωνίζονται για την προστασία των υγροτόπων όπως ο Αλμυρός, ο Αποσελέμης, ο Αναποδάρης, ο Γιόφυρος και ο Γεροπόταμος. Αγωνίζονται για την εγκατάλειψη των σχεδίων για μεγάλα φράγματα και εκτροπές ροής όπως στον Αποσελέμη ή των μεγάλων επενδύσεων με γήπεδα γκολφ και δεκάδες χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες που σχεδιάζονται στα Μάταλα. Αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, για βιώσιμη διαχείριση του νερού, για εξοικονόμηση, για την αντικατάσταση των φθαρμένων δικτύων και για τη λειτουργία ή την αξιοποίηση βιολογικών καθαρισμών για όλους τους οικισμούς.
Για μια βιώσιμη Γεωργία. Η περιπόθητη ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα της Κρήτης είναι αναγκαία, τόσο για να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες διατροφικές ανάγκες που προκύπτουν από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια, όσο και για την αποκατάσταση θετικού εμπορικού ισοζυγίου στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Σήμερα πολλοί αγρό-τες αλλάζουν αντιλήψεις, ενώ παράλληλα αυξάνεται η διάθεση των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Με δεδομένη την ανάπτυξη των κινημάτων για άμεση σύνδεση παραγωγών - καταναλωτών, πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση προϊόντων που παράγονται τοπικά και υποκαθιστούν τις εισαγωγές. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή και ποικιλία, βελτίωση της ποιότητας και έμφαση στα βιολογικά προϊόντα, ώστε να προστατεύεται η υγεία των αγροτών και των καταναλωτών, το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής και τουρισμού.
Μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν είναι η προτίμηση των τοπικών προϊόντων στις δημόσιες προμήθειες (νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία), η διάδοση νέων καλλιεργειών, η έμφαση στη μεταποίηση και την προώθηση των προϊόντων, η δημιουργία νέων συλλογικών οργανώσεων (ομάδων παραγωγών, εταιρειών, συνεταιρισμών) φτιαγμένων από την αρχή σε υγιείς βάσεις. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα πρέπει να υποστηριχτούν για να βοηθήσουν με την παροχή συμβουλών, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την προώθηση λύσεων για την υποκατάσταση ακριβών, εισαγόμενων παρασκευασμάτων με τοπικά όπως κοπριά, κομπόστ, εκχυλίσματα από φυτά κ.ά.
Για ένα βιώσιμο Τουρισμό: Οι κάτοικοι, οι επισκέπτες αυτού του τόπου αλλά και οι κυβερνήσεις, παρακολουθούν αμήχανοι την σταθερή κατρακύλα του Ελληνικού Τουρισμού χρόνο με το χρόνο, προς τον ευτελισμό, τον εκχυδαϊσμό, τη βία, την ισοπεδωτική ομοιομορφία, την υποβάθμιση του φυσικού πλούτου, την σπατάλη των φυσικών πόρων, τον γιγαντισμό και την αστικοποίηση πολλών περιοχών όπως οι βόρειες ακτές της Κρήτης και την απώλεια ευκαιριών ουσιαστικής βιώσιμης και αυτό-τροφοδούμενης ανάπτυξης του τουρισμού και της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Παρά τις αντιξοότητες αυτές, επιβιώνουν και οργανώνονται στην Κρήτη και την υπόλοιπη χώρα οάσεις πραγματικά αειφορικού τουρισμού που σέβεται τη φύση και τον πολιτισμό κάθε τόπου. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν να υποστηριχθούν αυτές οι οάσεις και να αποτελέσουν το παράδειγμα για τη γενικότερη αλλαγή κατεύθυνσης, προς ένα Τουρισμό που θα σέβεται το περιβάλλον, που δεν θα τσαλαπατά τις προστατευόμενες περιοχές, τους νόμους και το σύνταγμα, που θα σέβεται και θα ωφελεί πραγματικά τις τοπικές κοινωνίες και θα συνδέεται με άλλες βιώσιμες τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, που θα δημιουργεί ουσιαστικές θέσεις εργασίας με ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες για όλους, που δεν θα βάζει τον αγρότη να κουρεύει το γκαζόν ή να κουβαλάει τα μπαστούνια του γκολφ.
Προστατευόμενες περιοχές: Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων και την άμεση λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη, με τη συμμετοχή των τοπικών οικολογικών οργανώσεων, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιστημονικών φορέων. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει στην προστασία των περιοχών αυτών από κάθε λογής επεμβάσεις, αλλά και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας στην προστασία της φύσης και στον τομέα του οικοτουρισμού.
Διαχείριση απορριμμάτων: Σε όλο το νομό υπάρχουν ακόμα ανεξέλεγκτες χωματερές και ένα ανεπαρκές σύστημα διαλογής για ανακύκλωση. Για αυτή την κατάσταση την ευθύνη φέρουν κυρίως οι δυνάμεις εκείνες που μέχρι πρόσφατα προσπαθούσαν να προωθήσουν τη "λύση" της καύσης των απορριμμάτων, η οποία είναι απαράδεκτη διότι αντιμετωπίζει τα σκουπίδια σαν άχρηστα υλικά, είναι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης, δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν, δε δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, παράγει τοξικούς ρύπους και τοξικά στερεά απόβλητα και είναι η πιο ακριβή λύση.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε την Πράσινη Πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων που κατατέθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία βασίζεται στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων.
Αεροδρόμιο Καστελλίου: Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για τη δραστική βελτίωση των χαρακτηριστικών του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης όπως η κατεύθυνσή του και οι χώροι για υποδομές. Έτσι δε δικαιολογείται η μετεγκατάστασή του στην περιοχή του Καστελλίου διότι οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους, στην οικονομία, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές στη Νέα Αλικαρνασσό. Εκτός αυτού το προτεινόμενο αεροδρόμιο στο Καστέλλι είναι εξαιρετικά ακριβό και μη βιώσιμο οικονομικά. Προτείνουμε να εγκαταλειφθεί το έργο και με τα κεφάλαια που θα εξοικονομηθούν, να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα των αερομεταφορών στην Κρήτη με μοίρασμα της κίνησης στα υφιστάμενα αεροδρόμια, βελτίωση των εγκαταστάσεων και ολοκλήρωση του οδικού δικτύου.
Πρώην Βάση Γουρνών: Ένα μεγάλο φάσμα φορέων και πολιτών διεκδικεί την πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών στο Δήμο Χερσονήσου για τη δημιουργία πάρκου, σχολείων και άλλων κοινωφελών χρήσεων, κόντρα στα σχέδια της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου για το ξεπούλημα της έκτασης σε ιδιώτες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν τις διεκδικήσεις αυτές και υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα του χώρου.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι παίρνουν θέση και αγωνίζονται σε όλα τα μέτωπα, για την υγεία, την παιδεία, την ποιότητα ζωής, κατά των καταχρηστικών λατομείων στη Βιάννο, τις Γούρνες και αλλού, υπέρ της ομαλής ένταξης των μεταναστών, κατά της λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σχολεία, νοσοκομεία και κατοικημένες περιοχές, υπέρ της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, υπέρ των δημόσιων μέσων μεταφοράς και των ποδηλατοδρόμων στις πόλεις κ,ά.

Μπροστά στις εκλογές...
Η ελληνική κοινωνία βιώνει σήμερα την ολοκληρωτική χρεοκοπία των μέχρι τώρα πολιτικών. Το δίλημμα «Μνημόνιο ή Χρεοκοπία», δε μπορεί να κρύψει ότι ουσιαστικά έχουμε πια και Μνημόνιο και Χρεοκοπία. Η οικονομική κρίση όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την κρίση στην κοινωνία αλλά και στο περιβάλλον. Η οικοδόμηση μιας οικονομίας που είχε εξαρχής ημερομηνία λήξης και που τώρα καταρρέει με πάταγο βασίστηκε στις ίδιες αντιλήψεις που επί δεκαετίες καταστρέφουν το περιβάλλον, όπως η αδιαφορία για τις επόμενες γενεές, η προτεραιότητα και ανοχή στα κάθε είδους οικονομικά συμφέροντα, η πολιτική ανευθυνότητα, η εκτεταμένη ανομία και διαφθορά.
Ως κοινωνία χρωστάμε στον εαυτό μας ριζικές αλλαγές σε όλα όσα μας έκαναν να είμαστε ο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης. Η αντίθεσή μας στο Μνημόνιο και τις πολιτικές της Τρόικας δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση νοσταλγία για τα προηγούμενα αδιέξοδα. Το κύριο είναι ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ με ταυτόχρονες απαντήσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουμε ότι η αποτελεσματική, βιώσιμη και δίκαιη έξοδος από την κρίση περνάει μέσα από:
  • Την Πράσινη Στροφή στην οικονομία με επενδύσεις σε τομείς βιωσιμότητας και υποστήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
  • Αποφασιστικά μέτρα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και ρευστότητας της ευρωζώνης
  • Πολιτικές αλλαγές στους θεσμούς για πραγματική δημοκρατία, συμμετοχή, διαφάνεια και λογοδοσία
  • Ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, που θα βασίζει την ευημερία κυρίως στην ποιότητα ζωής και όχι στην ατομική αγοραστική δύναμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: