ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Αρνητική η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην εκτροπή του Αχελώου

Σαφής προειδοποίηση για την Ελληνική κυβέρνηση η απάντηση Δήμα

Καταπέλτης για τον παραλογισμό της εκτροπής του Αχελώου, η απάντηση του Επιτρόπου κου Δήμα στην την ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος. Στην απάντησή του εκ μέρους της Κομισιόν υπενθυμίζει την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά που πρακτικά αποκλείει τη μεταφορά νερού από μια λεκάνη απορροής σε άλλη και ζητά μέχρι το Δεκέμβριο Σχέδια Διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής.


Η Κομισιόν θεωρεί πως το ζήτημα του Αχελώου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Σημειώνεται ότι οι λεκάνες απορροής του Αχελώου στη Δυτική Ελλάδα και του Πηνειού στη Θεσσαλία είναι χωριστές και κάθε μια χρειάζεται αυτοτελές Σχέδιο Διαχείρισης.

Επίσης, συμπληρώνει ότι "Τα κράτη μέλη πρέπει έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 να έχουν εκπονήσει τα σχέδια αυτά, έπειτα από δημόσια διαβούλευση. Τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2010 και, έπειτα από την υποβολή τους, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά αν τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει έκθεση έως τη λήξη της προθεσμίας ή δεν έχει συμμορφωθεί με άλλες απαιτήσεις της οδηγίας, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για εξασφάλιση της συμμόρφωσης".

Η οδηγία για τα νερά είναι σαφής ως προς την ασυμβατότητα της μεταφοράς νερού από μια λεκάνη απορροής σε άλλη. Θέτει επίσης μια σειρά οργανωτικών προϋποθέσεων για την καλύτερη διαχείριση των νερών των κρατών - μελών, τις οποίες οι προηγούμενες κυβερνήσεις καθυστέρησαν δραματικά να προωθήσουν, με αποτέλεσμα σήμερα η χώρα μας να μη διαθέτει ακόμη το σημαντικότερο διαχειριστικό εργαλείο της οδηγίας πλαίσιο για το νερό: τη παρακολούθηση. Χωρίς τη παρακολούθηση (προσωπικό, εργαστήρια, εξοπλισμός, θεσμικά μέτρα) δεν υπάρχει αξιόπιστη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί στόχοι αποκατάστασης και συνεπώς καθιστούν τα όποια Σχέδια Διαχείρισης κενά περιεχομένου. Η δημόσια διαβούλευση, όρος κρίσιμος από την οδηγία 2000/60/ΕΚ για την οριστικοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής δεν έχει ποτέ και πουθενά προβλεφθεί. Ποια μέτρα θα πάρει για τη παρακολούθηση της κατάστασης και τη δημόσια διαβούλευση η νέα κυβέρνηση; Τι ακριβώς σκοπεύει να πράξει ως προς το απαράδεκτο σχέδιο εκτροπής του Αχελώου;

Από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε: "Στα θέματα διαχείρισης των νερών η Ελλάδα παρουσιάζει την εικόνα τριτοκοσμικής χώρας. Η απάντηση της Κομισιόν για τον Αχελώο αποτελεί σαφή προειδοποίηση προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Η τελευταία οφείλει τώρα να δώσει σαφή δείγματα γραφής αν θέλει να διατηρήσει την αξιοπιστία των διακηρύξεών της για μια πορεία που να σέβεται το περιβάλλον".

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: