ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Από το Λύκειο του Αριστοτέλη... στο Νέο Λύκειο της Τρόικας

Με την πρώτη, ακόμη, ματιά ανάγνωσης του σχεδίου Νόμου για το Νέο Λύκειο αντιλαμβάνεται κανείς ότι βασικό μέλημα του Υπουργείου Παιδείας είναι η ικανοποίηση των δημοσιονομικών επιταγών της Τρόικας,  ώστε το Λύκειο στην μνημονιακή επoχή να γίνει φθηνότερο και με λιγότερους μαθητές. Στο πρόγραμμα σπουδών δεν διαφαίνεται καμιά εκπαιδευτική, παιδαγωγική ή επιστημονική προσέγγιση και φιλοσοφία.

Έτσι μαθήματα προστίθενται η αφαιρούνται από το ωρολόγιο πρόγραμμα όχι με βάση τη σημασία και τη χρησιμότητα τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά με βάση την πίεση που μπορεί να ασκήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (επιστημονικές ενώσεις, επαγγελματικές συντεχνίες κλπ). Αυτόνομα και ανεξάρτητα γνωστικά αντικείμενα συνδέονται  αυθαίρετα  και οι ώρες μαγειρεύονται ώστε να μην χρειαστεί να γίνουν νέες προσλήψεις. Οι ξένες γλώσσες, η γυμναστική, καλλιτεχνικά μαθήματα, η πληροφορική αντιμετωπίζονται σαν φτωχοί συγγενείς, ενώ η ειδική αγωγή έχει αφεθεί στην μοίρα της.

Αυτό που χαρακτηρίζει το Νέο Λύκειο είναι οι επιπλέον εξετάσεις, πανελλαδικού χαρακτήρα για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Οι πολλές εξετάσεις πέρα από το ότι επιβαρύνουν, όσες οικογένειες αντέχουν ακόμη οικονομικά, με επιπλέον φροντιστηριακά μαθήματα, αυξάνουν το άγχος, εμπεδώνουν την παπαγαλία και η αναπόφευκτη σχολική αποτυχία οδηγεί σε τεράστια μαθητική διαρροή.

Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί στην ουσία να προσανατολίσει μεγάλο μέρος του μαθητικού δυναμικού προς την Τεχνική Εκπαίδευση, που όμως εξακολουθεί να την κρατά απαξιωμένη, βασικά ως θεσμό κατάρτισης και όχι  εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή, εισάγει για τους μαθητές του Τεχνικού Λυκείου τη μαθητεία σε επιχειρήσεις και ενισχύει τη μεταγυμνασιακή εξειδίκευση (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και μεταγυμνασιακά ΙΕΚ).

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: