ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Χαλάρωση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων!

«Όταν και το τελευταίο δέντρο κοπεί, τότε θα καταλάβουμε ότι τα χρήματα δεν τρώγονται...»

Η πρόσφατη συνάντηση που είχαν ο υπουργός και ο αναπληρωτής ΠΕΚΑ με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Task Force, στην οποία συζητήθηκε ο τρόπος που μπορούν να ενσωματωθούν και στην χώρα μας «καλές» πρακτικές που έχει συντάξει η Παγκόσμια Τράπεζα στο θέμα χρήσεων γης και της περιβαλλοντικής -επιχειρηματικής αδειοδότησης, δημιούργησε σε πολλούς αίσθηση παρόμοια με εκείνη που προκαλείται όταν όρνια πλησιάζουν ένα πτώμα. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση τα τελευταία τρία χρόνια έχει πέσει θύμα μιας προσπάθειας να αποδοθούν όλα τα δεινά του τόπου στην περιβαλλοντική νομοθεσία, εθνική και ευρωπαϊκή.

Η προσφάτως ψηφισθείσα νέα νομοθεσία, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, φαίνεται δεν ήταν αρκετή. Έτσι, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Task Force, όπως προκύπτει από τις συναντήσεις που είχαν με Μανιάτη - Χατζηδάκη, απαιτούν νέες «διευκολύνσεις».

Ενδεικτικές της οπισθοδρόμησης που έχει δρομολογήσει το ισχύον καθεστώς είναι τρεις κατηγορίες έργων, για τις οποίες η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει κατακρεουργηθεί, σύμφωνα με την αναλυτική 9η ετήσια έκθεση «Δεσμεύσεις για εφαρμογή - Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα» του WWF Ελλάς: α) τα έργα «εθνικής σημασίας», β) οι «στρατηγικές επενδύσεις» και γ) τα έργα επείγοντος χαρακτήρα και έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη, και για τις χρήσεις γης το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει και η κυβέρνηση δεν έχει καμιά δικαιολογία για να αποδίδει την αδιαφορία των επενδυτών στα δήθεν προβλήματα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Νέα οπισθοχώρηση θα είναι η χαριστική βολή για το περιβάλλον και όχι μόνον.

Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: