ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών: ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

Ανακοίνωση και δηλώσεις των Πράσινων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε την έκκληση για εισαγωγή Φόρου Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως τμήμα μιας αναφοράς για τις καινοτόμες χρηματοδοτικές διαδικασίες που υιοθετήθηκε από τους ευρωβουλευτές. Οι Πράσινοι έχουν ζητήσει εδώ και πολύ καιρό την καθιέρωση ενός τέτοιου φόρου, και υποδέχτηκαν με ικανοποίηση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο Πράσινος ευρωβουλευτής Φιλίπ Λαμπέρτς δήλωσε σχετικά:


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε την πίεση για θέσπιση Φόρου Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση τέτοιου φόρου σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν όμως ξεκάθαρα οφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει και μόνη της. Με την ψήφο τους, οι ευρωβουλευτές ενθάρρυναν σήμερα την Κομισιόν να κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
Οι Πράσινοι εδώ και καιρό πρωτοστατούν στην εισαγωγή ενός Φόρου Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, τόσο ως μέσο για αντιμετώπισης της επιζήμιας κερδοσκοπίας, όσο και ως νέα πηγή δημόσιων εσόδων. Εκτός όμως από πιθανότατα σημαντική πηγή εσόδων, σε περίοδο που οι εθνικοί προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό πίεση, ένας Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών είναι και κοινωνικά δίκαιος. Ένας τέτοιος φόρος θα αντιμετώπιζε με ξεκάθαρο τρόπο και το συστημικό κίνδυνο από βραχυπρόθεσμες συναλλαγές υψηλής συχνότητας, δρώντας αποθαρρυντικά προς τις βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις που έχουν με υψηλό ρίσκο για την οικονομική σταθερότητα. Είναι πια ώρα για την Κομισιόν και τις χώρες μέλη να σταματήσουν να παραπέμπουν το θέμα στις καλένδες.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: