ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων Πράσινων για τη χθεσινή απόφαση του ECOFIN για την Ελλάδα


Tο αίτημα για ευρωπαϊκή συνεργασία στη φορολογική πολιτική, αλλά και γενικότερα στα θέματα της οικονομίας και της εξόδου από την κρίση φέρουν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι σημερινές ρυθμίσεις, που αφήνουν τη φορολογική πολιτική αποκλειστικά στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων, έχουν οδηγήσει σε άτυπο ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών χωρών για προσέλκυση κεφαλαίων και επιχειρήσεων μέσω μείωσης της φορολογίας. Οι μειώσεις αυτές έχουν αποστερήσει σημαντικά δημόσια έσοδα, συμβάλλοντας και στα σημερινά δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών του Μεσογειακού Νότου.


Στην ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου επισημαίνονται στοιχεία του ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι οι φορολογικοί συντελεστές για τις εταιρίες είχαν μειωθεί την περίοδο 1993-2009 κατά 30% στην Ελλάδα, 68,75% στην Ιρλανδία, 14,3% στην Ισπανία και 33,1% στην Πορτογαλία. Τα ερωτήματα που απευθύνονται προς την Κομισιόν, αφορούν την αναγνώριση των δημοσιονομικών προβλημάτων που δημιουργεί ο "φορολογικός ανταγωνισμός" των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγή του σημερινού καθεστώτος.

"Η Ευρώπη δε μπορεί να συνεχίσει άλλο να τρώει τις σάρκες της", δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. "Η έξοδος από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση είναι παράλογο να αφήνεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των εθνικών οικονομιών και κυβερνήσεων, και στην επιτήρηση των πιο αδύναμων. Παράλληλα με την προσπάθεια που οφείλει κάθε χώρα στον εαυτό της, χρειαζόμαστε επειγόντως και κοινές πολιτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προσανατολισμένες στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα".

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκαν με δηλώσεις τους οι συμπρόεδροι της ομάδας των Ευρωπαίων Πράσινων Rebecca Harms and Daniel Cohn-Bendit, οι οποίοι ζήτησαν να επιδειχθεί αλληλεγγύη της ΕΕ προς την πλευρά της Ελλάδας (θα ακολουθήσει δελτίο τύπου με τις πλήρεις δηλώσεις των Ευρωπαίων Πράσινων για την Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μιχάλης Τρεμόπουλος 6982 689868
Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070

(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

Θέμα: "φορολογικός ανταγωνισμός προς τα κάτω" μεταξύ των χωρών μελών.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τα θέματα φορολογικής πολιτικής ανήκουν κατ΄ αρχή στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων.
Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της Ε.Ε., έχει ενθαρρυνθεί μεταξύ των περισσότερων χωρών μελών ένα είδος "φορολογικού ανταγωνισμού" που αποθαρρύνει όχι μόνο τη φορολογία εισοδημάτων, αλλά και τους φόρους περιουσίας ή τη φορολόγηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Στοιχεία του ΟΟΣΑ (1) δείχνουν ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός αφορά το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, με προφανείς συνέπειες στα δημόσια έσοδα και την κοινωνική κατανομή των φορολογικών βαρών.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι χώρες μέλη που παρουσιάζουν σήμερα τα εντονότερα προβλήματα δημόσιων ελλειμμάτων, είχαν προχωρήσει μεταξύ 1993 και 2009 σε μεγάλες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με αποτέλεσμα να στερηθούν σημαντικά δημόσια έσοδα.
Συγκεκριμένα οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές είχαν μειωθεί τη συγκεκριμένη περίοδο κατά 30% στην Ελλάδα, 68,75% στην Ιρλανδία, 14,3% στην Ισπανία και 33,1% στην Πορτογαλία.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
• Αν συμμερίζεται την εκτίμηση ότι η ενθάρρυνση του "φορολογικού ανταγωνισμού" μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, συμβάλλει στην περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων ελλειμμάτων των πιο ευάλωτων χωρών μελών.
• Αν, στα πλαίσια της αναζήτησης πολιτικών για διεξόδου από την κρίση, σκοπεύει να διαβουλευθεί με τις εθνικές κυβερνήσεις για το σχεδιασμό μέτρων που θα συμβάλλουν στην ανάσχεση του "φορολογικού ανταγωνισμού".

(1) http://www.vimaideon.gr//Article.aspx?d=20091101&nid=13974140&sn=%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3&spid=1478

Δεν υπάρχουν σχόλια: