ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ο Αγιασμός των υδάτων να γίνει πράξη

Η σπουδαιότητα που, ορθώς, δίνεται στον αγιασμό των υδάτων δυστυχώς χάνει το νόημά της. Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, το νερό θα πάψει να αποτελεί συλλογικό αγαθό.

Ο Αγιασμός των υδάτων και ο φωτισμός της κτίσεως εμπεριέχουν βαθιά οικολογικά μηνύματα. Η μεγαλοπρέπεια που δίνεται την ημέρα των Θεοφανείων αποτελεί αναγνώριση του βασικότερου στοιχείου για τη ζωή, του νερού.

Μια τέτοια μέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό δεν μπορεί να θεωρείται πλέον εξασφαλισμένο κοινωνικό αγαθό:

 • Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού θα οδηγήσει σε δυσβάσταχτο κόστος και επιδείνωση της ποιότητας.
 • Το νερό στην Κρήτη κινδυνεύει από τα άστοχα έργα διαχείρισης, την κατασπατάληση στο μαζικό τουρισμό, τις υδροβόρες μορφές γεωργίας και τις διαρροές των δικτύων. Η αυθαίρετη χρήση και η υπερεκμετάλλευση οδηγεί στη λειψυδρία και στην αύξηση του κόστους για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
 • Τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής – το σημαντικότερο θεσμικό μέτρο διαχείρισης νερού στην ιστορία της χώρας – περνούν «στα ψιλά» και προωθούνται χωρίς τη γνωμοδότηση των ενδιαφερομένων. Έργα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους απαξιώνονται λόγω έλλειψης συντήρησης όπως στο φράγμα Φανερωμένης.
 • Η ποιότητα του νερού υποβαθμίζεται. Συμπολίτες μας καταναλώνουν νερό επιβαρυμένο με επιβλαβείς ουσίες (ακόμα και σε εμφιαλωμένα νερά) ενώ απέχουμε πολύ από την «καλή κατάσταση των υδάτων» που αποτελεί ευρωπαϊκό στόχο μέχρι το 2015. Οι υγρότοποι, οι ακτές και η θάλασσα υποβαθμίζονται από τη ρύπανση, τη μόλυνση και τις καταπατήσεις.
 • Χαρακτηριστική περίπτωση αντι-οικολογικής και αντι-οικονομικής κατάστασης και μάλιστα σε καιρό οικονομικής κρίσης, είναι η πολύ μεγάλη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. Κόστος για τους πολίτες που το αγοράζουν ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν τέλη ύδρευσης στους δήμους και κόστος την ελληνική οικονομία που επιβαρύνεται με εισαγόμενη πρώτη ύλη πλαστικού για τις φιάλες , εισαγόμενα μηχανήματα και πρέπει ταυτόχρονα να διαχειριστεί τα απορρίμματα και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούμε και επιδιώκουμε:

 • Απόρριψη της ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω της πώλησης δημόσιων εταιριών ύδρευσης με δεδομένη και την αρνητική σχετική διεθνή εμπειρία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μία χειροπιαστή εναλλακτική πρόταση.
 • Άμεση προστασία των υγροτόπων, των λιμνών, των ποταμών και των ρεμάτων από κάθε είδους απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά λύματα όπως των ελαιουργείων, απορρίμματα, μπάζα και καταπατήσεις για την απαλλαγή των υδάτων από βαρέα μέταλλα, χημικά, νιτρικά και βιολογικά φορτία.
 • Προστασία των ακτών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της θαλάσσιας ζωής από τα αστικά, και κτηνοτροφικά λύματα και τις ερευνητικές/εξορυκτικές δραστηριότητες.
 • Εγκατάσταση βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε κάθε δήμο και μεγάλο χωριό, δίκτυα αποχέτευσης σε κάθε οικισμό και μεταφορά των λυμάτων τους στους βιολογικούς σταθμούς.
 • Ματαίωση των σχεδίων για νέα μεγάλα φράγματα και εκτροπές ποταμών σε διαφορετική από τη δική τους υδατική λεκάνη. Ματαίωση του έργου εκτροπής των υδάτων του Οροπεδίου Λασιθίου προς τον Αποσελέμη που θα στερήσει το νερό από τους υδροφορείς περιμετρικά της Δίκτης και θα καταστρέψει το Γωνιώτικο φαράγγι. Προστασία και ορθολογική χρήση των υφιστάμενων φραγμάτων.
 • Απαγόρευση της εγκατάστασης νέων γηπέδων γκολφ διότι θα εντείνουν την ερημοποίηση που ήδη αντιμετωπίζει η Κρήτη, καθώς ένα γήπεδο γκολφ καταναλώνει νερό όσο μια εντατική και υδροβόρα καλλιέργεια.
 • Αντικατάσταση των φθαρμένων δικτύων ύδρευσης καθώς περίπου 50% του νερού σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και αλλού χάνεται εξαιτίας βλαβών και παράνομων συνδέσεων.
 • Εκστρατείες εξοικονόμησης νερού. Ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης και υπεύθυνης χρήσης του.
 • Προετοιμασία για βασικά έργα προστασίας και ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων που θα ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, θα εστιάζουν στον εμπλουτισμό των υδροφορέων και θα στηρίζονται στην πράσινη καινοτομία όπως η επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση με έμφαση στις περιοχές με προβλήματα υφαλμύρωσης υδάτων και ερημοποίησης εδαφών.
 • Να πάψει να αντιμετωπίζεται η Κρήτη σα μια ενιαία υδρογεωλογική λεκάνη για να δικαιολογούνται ανορθολογικές παρεμβάσεις. Ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων για τα νερά και σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων

Αυτό που σε κάθε περίπτωση ζητάμε είναι η τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Οικολόγοι Πράσινοι
Περιφερειακή Οργάνωση Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: